WEBINAR

9 izzivov, ki jih boste rešili z M-Files

Deli

Vabljeni na '9 izzivov, ki jih boste rešili z M-Files' WEBINAR.

10.3. 2022 ob 13:00 uri


      

9. decembra 2021 smo na webinarju predstavili M-Files dokumentni sistem (ogled posnetka).

 

V podjetju Konica Minolta Slovenija verjamemo, da mora tehnologija služiti ljudem. Zato bomo na tokratnem webinarju pokazali delovanje M-Files platforme in predstavili 9 IZZIVOV, ki jih boste rešili z M-Files. S tem vam želimo na otipliv način pokazati prednosti uporabe M-Files kot platforme za inteligentno upravljanje poslovnih informacij.

 


M-Files je platforma, ki podjetjem omogoča učinkovito in varno upravljanje dokumentov in informacij. M-Files uporablja umetno inteligenco in metapodatke za prikaz vsebine v kontekstu. Podjetja uporabljajo M-Files za racionalizacijo in avtomatizacijo iskanja informacij, kategorizacijo in indeksacijo dokumentov, dodeljevanje dovoljenj, izboljšanje delovnih procesov/tokov, lažje sodelovanje, odpravo neučinkovitosti in avtomatizacijo procesov.
 


Webinar bo 10. marca 2022
ob 13:00 uri.

REGISTRACIJA

"Z M-Files smo pomagali že številnim slovenskim podjetjem. Ker zvesto sledimo naši viziji, 'tehnologija mora pomagati ljudem', je tak tudi naš pristop. Vsaki stranki se posvetimo, jo poslušamo in kar je najbolj pomembno, jo vključimo v proces razvoja in implementacije rešitve. Rezultat, številne zadovoljnjne stranke, pri katerih M-Files opravlja delo na način, da zaposlene razbremeni pri njihovem vsakdanjem delu, podjetjem pa prinaša opazne koristi."

Tomaž Špendal, strokovni svetovalec za inteligentno upravljanje informacij, Konica Minolta Slovenija 

10.3. 2022 ob 13:00 uri

10.3. 2022 ob 13:00 uri

ŠTUDIJA PRIMERA

RCM d.o.o.
“V preteklih dveh letih smo v RCM ogromno investirali v digitalizacijo poslovanja in iskali najboljše IT-rešitve za naše podjetje. Uspešno smo kandidirali na javnem razpisu E-poslovanje in vzpostavili lastno okolje, ki omogoča elektronsko izmenjavo podatkov, ter vpeljali nov dokumentni sistem M-FILES in rešitev za elektronsko arhiviranje dokumentov ponudnika Konica Minolta Slovenija. Ta je poskrbel tudi za integracijo z obstoječimi sistemi in aplikacijami, ki podpirajo delo vseh ključnih oddelkov v podjetju, npr. računovodstva, carinskega oddelka, prodaje, vodstva itd. Še dolgo bom pomnil navdušenje nad prehodom na elektronsko poslovanje.”
Dejan Sušnik, generalni direktor

preberite si študijo primera

BI RADI VEDELI VEČ? PREBERITE NEKAJ NOVIC O M-FILES.

Ljubljana, Slovenija |

M-Files zagotavlja skoraj 270% donosnost naložbe

Da bi bolje razumeli koristi, stroške in tveganja, povezana z naložbo v M-Files, je Forrester opravil intervjuje z odločevalci v petih večjih podjetjih, ki že imajo izkušnje z uporabo M-Files. Forrester je izkušnje anketirancev in rezultate...