Robotska avtomatizacija procesov

Robotic Process Automation - RPA


Najti prave, torej visoko usposobljene strokovnjake, ki jih podjetja potrebujejo na poti do uspeha, je eden največjih izzivov s katerim se podjetja srečujejo danes. V svetovnem merilu je ta vojna za talente vedno večje breme, tako za velika kot za srednja in mala podjetja.


In tudi, ko ste strokovnjaka dobili, se vojna ne konča. Naslednji izziv predtavlja, kako jih obdržati. Če morajo visoko usposobljeni strokovnjaki opravljati ponavljajoče se naloge in opravila, ki zavzamejo več kot polovico njihovega dragocenega delovnega časa zelo težko. Namreč, raziskava Workfronta je pokazala, da se za opravljanje primarnih nalog z dodano vrednostjo porabi le 43% delovnega dne.[1]

 

Brez dvoma mora tudi ponavljajoče se naloge nekdo opraviti, ali še bolje nekaj. Robotska avtomatizacija procesov (RPA - Robotic Process Automation) lahko prevzame številne od teh nalog. Predstavljajte si, da se takšne naloge obdelujejo samodejno, brez tega da bi zaposlene ovirale pri ustvarjanju prave vrednosti za podjetje. Zaposleni morajo imeti prostor in čas, da se osredotočajo na spodbujanje svoje ustvarjalnosti in optimizacijo delovnih procesov in poslovanja. 

 

Robotska avtomatizacija procesov lahko posname naloge, ki jih zaposleni izvaja in jih v prihodnje ponavlja. S tem je robot sposoben hitro in učinkovito izvajati ponavljajoče se naloge brez dodane vrednosti, hkrati pa s tem zmanjšamo možnost napak. Konica Minolta strankam pomaga prepoznati potencialne prednosti RPA in ga ustrezno vpeljati v poslovanje.

 

Konica Minolta sodeluje z vodilnimi ponudniki robotske avtomatizacije procesov kot so UiPath, Automation Anywhere in Kofax. Tako lahko strankam ponudimo rešitev pisano na kožo podjetja.

 

[1] Vir: State of Work 2020; workfront; 2019; https://www.workfront.com/sites/default/files/resource/file_pdf/2019-09/sow-report-2020.pdf


BELA KNJIGA O RPA

Delo danes se zelo razlikuje od dela včeraj. Tudi delo jutri bo drugačno kot je delo danes. Vsak tehnološki napredek korenito poseže v način dela. Tudi robotska avtomatizacija procesov ima ta potencial. Vas zanima več? Prenesite si našo belo knjigo o RPA.

PRENOS!

UIPath in Gartnerjev kvadrant!Gartnerjev kvadrant za leto 2022.

UiPath je bil že četrto leto zapored  imenovan za vodilnega v Gartnerjevem kvadrantu za robotsko avtomatizacijo procesov.


Po podatkih družbe Gartner ostaja robotska avtomatizacija procesov najhitreje rastoči trg programske opreme, saj je RPA ena najbolj priljubljenih platform za izboljšanje operativne učinkovitosti z avtomatizacijo.

UiPath je bil prav tako prepoznan kot najboljši izbor 'Gartner Peer Insights' za programsko opremo za robotsko avtomatizacijo procesov. Priznanje 'Gartner Peer Insights Customers' Choice' temelji na povratnih informacijah in ocenah končnih uporabnikov, ki imajo izkušnje z nakupom, izvajanjem in/ali uporabo UiPath platforme. Da bi zagotovili pošteno ocenjevanje, Gartner vzdržuje stroga merila z visoko stopnjo zadovoljstva strank.
   

6x ZAKAJ RPA?

6x ZAKAJ RPA?

Gartner napoveduje, da bodo organizacije do leta 2024 zmanjšale stroške poslovanja za 30 %, če bodo tehnologije hiperavtomatizacije kombinirale s preoblikovanimi operativnimi procesi.


Gartner je poročal, da je RPA programska oprema najhitreje rastoči segment svetovnega trga programske opreme. Pričakuje se, da bo RPA zasenčil oblak, internet stvari in veriženje blokov, saj bo deležna največjega investicijskega poudarka pri poslovnih strankah, ki želijo doseči operativno učinkovitost.

Z UiPath je že avtomatiziranih na milijone ponavljajočih se in utrujajočih opravil v podjetjih in vladnih organizacijah po vsem svetu, vključno z več kot 50 % podjetij s seznama Fortune 500 in 8 od 10 podjetij s seznama Fortune 10.

70 % organizacij pravi, da RPA zaposlene razbremeni vsakdanjih opravil in jim pomaga, da se osredotočijo na bolj strateške in ustvarjalne naloge.80 % povečanje učinkovitosti. Kar 80 % vaših standardnih, na pravilih temelječih procesov lahko avtomatizirate z uporabo robotov.32-krat hitrejši procesni čas. Avtomatiziran proces z RPA je lahko 32-krat hitrejši od ročnega izvajanja. 

Bi radi o RPA izvedeli več?
Prenesite si našo eKNJIGO.

PRENOS!
RPA1

Oglejte si dejstva in številke o robotski avtomatizaciji procesov.
Prenesite si našo INFOGRAFIKO.

PRENOS!

PODROBNEJE O RPA

PODROBNEJE O RPA

Gonilna sila RPA so zaposleni

Ljudje so najdragocenejše 'premoženje' vsakega podjetja. Zaposleni so ključnega pomena za razvoj in uspeh podjetja. A žal pogosto obtičijo pri izvajanju vsakdanjih in ponavljajočih se opravil, kar jim jemlje čas in energijo za dragoceno delo z dodano vrednostjo.
 
Ko so se pojavile pobude za digitalno preobrazbo, je bil cilj jasen: pomagati podjetjem posodobiti poslovanje in izboljšati procese. Takšne pobude so bile usmerjene od zgoraj navzdol in so se osredotočale na sisteme in delovne procese.
 
Vendar pa je imel od zgoraj navzdol pristop temeljno pomanjkljivost. Ko so podjetja vlagala v nove tehnologije, se je zapletenost povečevala. Razdrobljeni sistemi so zaposlenim prinesli novo delo, namesto, da bi jim ga olajšali. Zato so zaposleni pogosto začeli iskati bližnjice.
 
Kakršne koli dodatne koristi je hitro izničila naraščajoča zapletenost. Raziskava družbe McKinsey & Company je pokazala, da le 16 % vodilnih v podjetju pravi, da so bila prizadevanja za digitalno preobrazbo v njihovem podjetju uspešna.
 
Izzivi klasične digitalne preobrazbe so nas pripeljali do novega pristopa, od 'spodaj navzgor'. Ta pristop poganjajo zaposleni, ki se dnevno od blizu soočajo z izzivi pri opravljanju sovjega dela.
 
Naš pristop k robotski avtomatizaciji procesov (RPA - Robotic Process Automation) temelji na zaposlenih in rešuje njihove operativne težave.

Polno avtomatizirano podjetje je digitalno podjetje

V nekaj kratkih letih so se programski roboti v podjetjih spremenili iz 'novitete' v nekaj, kar je po mnenju večine vodilnih v podjetjih bistveno za njihov nadaljnji uspeh.
 
Robotska avtomatizacija procesov (RPA - Robotic Process Automation) podjetjem z uporabo programskih robotov omogoča avtomatizacijo dela. Roboti prevzamejo izvajanje rutinskih opravil in nalog ljudi. Posledično lahko zaposleni več časa namenijo za dejavnosti, pri katerih do izraza pridejo njihove dragocene in edinstvene človeške lastnosti in sposobnosti. Rezultat? Večje zadovoljstvo zaposlenih pri opravljanju svojega dela in pomemben poslovni učinek za podjetje.
 
Glede na nedavno raziskavo družbe IDC, 4 od 5 vodstvenih delavcev navaja, da so glavne prednosti RPA:

 • manjše število napak ali zmot in skrajšanje časa za popravke,
 • hitrejši odziv in prilagodljivost procesov,
 • možnost, da zaposleni sprejemajo boljše in doslednejše odločitve.
 
Z drugimi besedami, avtomatizacija pomaga podjetjem pri digitalni transformaciji - in podjetja, ki avtomatizacijo uvedejo v celotnem podjetju in v prizadevanja vključijo zaposlene, hitreje dosežejo želene rezultate.
 
Takšnemu podjetju pravimo 'polno avtomatizirano podjetje'. To je podjetje, ki je učinkovitejše, odpornejše in uspešnejše od drugih. V takem podjetju so stranke in zaposleni bolj zadovoljni.
 
Medtem ko tradicionalno podjetje k avtomatizaciji pristopa od zgoraj navzdol, polno avtomatizirano podjetje v svoja prizadevanja za avtomatizacijo vključi vse v organizaciji.
 
Gartner napoveduje, da bo do leta 2022, 90 % velikih organizacij na svetu v neki obliki uvedlo robotsko avtomatizacijo procesov.

Zagotovite robota za vsakega zaposlenega

Zaposleni si želijo delati z roboti: po nedavni raziskavi družbe IDC, 71 % zaposlenih optimistično gleda na vpliv avtomatizacije na njihovo vsakodnevno delo.
 
Z robotom za vsakega, zaposleni opravijo več dela in se osredotočijo na delo z dodano vrednostjo. Zaposleni lahko z roboti sodelujejo na več načinov:

 • rutinska in ponavljajoča se opravila lahko prenesejo na robote,
 • komunicirajo in sodelujejo z roboti,
 • delajo sočasno z roboti, ne da bi jih ti motili pri opravljanju drugega dela,
 • delajo z aplikacijami, ki jih poganjajo roboti.
 
Z zagotavljanjem dostopa do avtomatizacije vsem zaposlenim, polno avtomatizirana podjetja vnesejo avtomatizacijo globoko v vsakodnevne dejavnosti. Vsem omogočajo, da imajo koristi od avtomatizacije.
 
Še več: ko se zaposleni seznanijo z roboti, začnejo prepoznavati nove priložnosti za avtomatizacijo. Če vsakemu zaposlenemu omogočite uporabo orodij za predlaganje novih avtomatizacij, bo nastal nabor dragocenih idej, ki bodo izvirale neposredno od uporabnikov.
 
Raziskava IDC 'A Robot for Every Worker: Are We Ready for a People-First Automation Mindset?' obravnava pomen pristopa k avtomatizaciji, ki je usmerjen v ljudi. Spoznajte zgodbe o uspehu in spoznanja osmih svetovnih podjetij, ki že danes uvajajo način razmišljanja o avtomatizaciji, ki je v prvi vrsti usmerjen k ljudem.

Demokratizacija inovacij že na začetku

Ko bodo zaposleni začeli delati z roboti in predlagali nove zamisli, bodo nekateri naredili dodaten korak in izdelali svoje lastne avtomatizacije. Polno avtomatizirano podjetje zagotavlja orodja, ki zaposlenim omogočajo hitro uresničitev njihovih zamisli o avtomatizaciji.
 
Če omogočite zaposlenim, da ustvarijo lastne avtomatizacije - bodisi zase ali za sodelavce - lahko podjetja avtomatizirajo procese in opravila, na katera morda niti ne bi pomislila.
 
Kako to stori polno avtomatizirano podjetje?

 1. Zaposlenim olajša ustvarjanje lastnih avtomatizacij.
Z UiPath StudioX programom lahko vsak zaposleni z osnovnimi tehničnimi znanji ustvari svoje lastne avtomatizacije. StudioX ponuja možnosti 'povleci in spusti', s katero lahko avtomatizirate več sto opravil, v aplikacijah, ki jih zaposleni uporabljajo pri vsakdanjem delu - vključno z Microsoft Office, Google Workplace ali spletnimi stranmi.
 1. Zaposlenim omogoča, da izboljšajo samostojno ustvarjene avtomatizacije z zanimivo uporabniško izkušnjo.
Z aplikacijami UiPath Apps lahko zaposleni svojim avtomatizacijam brez težav dodajo bogate, uporabniku prijazne vmesnike za povezovanje podatkov iz več sistemov in na različnih platformah, vključno z Windows, Mac, Linux, Chromebook in mobilnimi napravami.

Zagotavljanje učinkovitega upravljanja

Podjetja morajo zagotoviti, da so vse avtomatizacije, ki jih ustvarijo zaposleni, skladne in upoštevajo vsa pravila in politike podjetja. Za obvladovanje tveganj in zagotavljanje skladnosti podjetja, je nujno pred začetkom izvajanja programa vzpostaviti ustrezne protokole upravljanja za program avtomatizacije.
 
Kako to stori polno avtomatizirano podjetje?
UiPath zagotavlja celovite kontrole v podjetju, ki ekipam za upravljanje omogočajo orodja za:

 • potrjevanje in deljenje avtomatizacij, ki jih vodijo zaposleni, v središču UiPath Automation Hub,
 • dodeljevanje avtomatizacij vsakega zaposlenega v skladu z dovoljenji oddelka in skupine v UiPath Assistant, ter nastavljanje modelov licenciranja in spremljanje uporabe v orodju UiPath Orchestrator,
 • centralno upravljanje avtomatizacij v programih UiPath Studio in StudioX,
 • obsežno usposabljanje zaposlenih.
Za obvladovanje tveganj in zagotavljanje skladnosti podjetja, je potrebno pred začetkom izvajanja programa vzpostaviti ustrezne protokole upravljanja za program avtomatizacije.

Trije koraki za vključevanje zaposlenih v pobude za avtomatizacijo

Če želijo podjetja zagotoviti robota vsakemu zaposlenemu in demokratizirati inovacije, morajo storiti tri korake:

 1. Uporabnost - zagotoviti robota vsakemu zaposlenemu in olajšati predlaganje novih zamisli za avtomatizacijo.
 2. Ustvarjalnost - demokratizacija razvoja tako, da se zaposlenim zagotovi orodja za ustvarjanje lastnih avtomatizacij.
 3. Nadzor - zagotoviti učinkovito upravljanje.
 
Vsem zaposlenim zagotovite koristi od avtomatizacije
Pristop k digitalni preobrazbi od spodaj navzgor pomeni, da morajo podjetja razmišljati ne le o tehnologijah in procesih, temveč tudi - kar je še pomembneje - o ljudeh, ki to tehnologijo uporabljajo in o tem, zakaj jo uporabljajo.
 
Podjetja, ki se zavzemajo za 'robota za vsakega zaposlenega', poskrbijo, da so v avtomatizacijo vključeni vsi - od vodij do posameznih zaposlenih, saj so ti tisti, ki bodo avtomatizacijo uporabljali pri vsakdanjem delu.

Robot za vsakega zaposlenega prinaša vrednost za celotno podjetje

Raziskava IDC je pokazala, da 80 % odločevalcev, ki so uvedli RPA, zaposlenim zagotavlja dostop do orodij, ki jim omogočajo avtomatizacijo dela. Z drugimi besedami, vodje se danes zavedajo pomena vključevanja zaposlenih v pobude za avtomatizacijo.
 
Prednosti za podjetja, ki bodo uveljavila 'robot za vsakega zaposlenega'.
Sprostitev prihrankov pri stroških in učinkovitosti. Študije, ki jih je izvedlo podjetje UiPath, kažejo, da lahko le nekaj avtomatizacij zaposlenim prihrani od 20 do 25 minut na dan. To pomeni en delovni dan na mesec ali skoraj 85 ur na leto. To pomnožite s številom vaših zaposlenih in zlahka boste izračunali vaše prihranke, ki niso majhni. Hkrati se s tem v podjetjih ustvarijo nove zmogljivosti, kar omogoča preusmeritev zaposlenih k bolj strateškim nalogam.
 
Izboljšanje operativne učinkovitosti. Robot za vsakega zaposlenega je nosilec digitalne preobrazbe na vsakem namizju. To izboljša operativno učinkovitost, zagotavlja visoko raven kakovosti projektov in na vseh ravneh vnaša agilnost, kar podjetjem pomaga uspešno krmariti v časih negotovosti.
 
Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in strank. Če zaposlenim sprostite čas za bolj ustvarjalno in vredno delo, jim pomagate doseči boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, ter večje zadovoljstvo pri delu. Posledično lahko podjetje lažje zaposli in zadrži najboljše kadre. Poleg tega imajo zaposleni, ki delajo s strankami, več časa za zagotavljanje boljših in bolj prilagojenih izkušenj za stranke.

Kako do RPA v 5 korakih

Vsako podjetje ima svojo edinstveno kulturo, procese in potrebe. Uvajanje robota za vsakega zaposlenega in demokratizacija inovacij zahtevata natančno načrtovanje, ki se ujema s strategijo vsakega podjetja, zato se bodo posebnosti razlikovale.
 
Na podlagi izkušenj priporočamo, da podjetja pri izvajanju sledijo petim bistvenim korakom.
 

 1. Opredelite 'tipične uporabnike' in za vsakega pripravite načrt. Podjetja naj začnejo z ugotavljanjem, kateri zaposleni bodo vključeni kot uporabniki avtomatizacije ali kot razvijalci in začrtajo želene izkušnje za vsakega od njih.
 2. Opredelite kontrolne točke za vsako osebo. Nato podjetja, da zagotovijo skladnost z modelom upravljanja, določijo kontrolne točke za vsakega uporabnika. Na primer, če razvijalec ni opravil ustreznega usposabljanja, ne bo mogel dobiti licence za izdelavo avtomatizacij.
 3. Načrt pretvorite v podroben proces 'do produkcije'. Ko so kontrolne točke vzpostavljene in v uporabi za vsako osebo, je naslednji korak poglobitev v pot 'do produkcije' (koraki za izvedbo programa za avtomatizacijo) in določitev podrobnosti o vlogah in odgovornostih.
 4. Razvoj operativnih procesov. V tem koraku je pomembno opredeliti, kako uvajati tehnologijo, upravljati licence, razdeljevati usposabljanje in upravljati vire podpore.
 5. Konfiguracija nove in obstoječe podporne tehnologije za uskladitev s potrebami programa. Zadnji korak vključuje uporabo dodatnih platform in sistemov za uspešno podporo potrebam s čim manjšo stopnjo ročnega dela.
 
Operativni model avtomatizacije (Automation Operating Model - AOM) ponazarja, kako bo podjetje izvajalo in razširjalo svoj program avtomatizacije, z vzpostavljenimi ustreznimi standardi upravljanja. Opredeljuje osebe, lastništvo, protokole upravljanja in omogoča uspešno izvajanje programa.

Oglejte si posnetek RPA webinarja - januar 2022!

Januarja 2022 smo organizirali webinar o robotski avtomatizaciji procesov. Poleg teoretičnega dela, si v webinarju lahko ogledate tudi primer iz prakse. Gospod  Žan Zadnikar, Process Analyst / RPA Developer iz Banka Sparkasse d.d., vam bo v praksi pokazal, kako jim RPA pomaga pri njihovem poslovanju.

Oglejte si ponetek RPA webinarja

Želim več informacij o RPA