Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti (različica 16.11.2021)

Naslednje informacije vsebujejo podrobnosti o tem, na kakšen način obdelujemo vaše osebne podatke in o vaših pravicah, ki izhajajo iz zakonov o varstvu podatkov in zlasti iz splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679), v nadalnjem besedilu GDPR.

 

1 Upravljavec in pooblaščena ter kontaktna oseba za varstvo podatkov

Upravljavec v skladu s 4. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov je:
Konica Minolta Slovenija, d.o.o.
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 568 05 11
E-naslov: info@konicaminolta.si

(oglejte si našo vizitko: https://www.konicaminolta.si/sl-si/splosne-informacije/kontakt-vizitka)

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v skupini Konica Minolta Europe, ali kontaktno osebo za varstvo podatkov v podjetju Konica Minolta Slovenija:
 
Pooblaščena oseba: Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel: +49 (0)511 7404-0
E-naslov: dataprotection@konicaminolta.eu
 
Kontaktna oseba: Matjaž Babnik
Konica Minolta Slovenija, d.o.o.
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 568 05 11
E-naslov: varstvo.podatkov@konicaminolta.si

 

2 Kakšne so moje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate naslednje pravice:
2.1 Pravica do dostopa (15. člen GDPR): Imate pravico, da ste kadar koli obveščeni o kategorijah osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namenih obdelave, prejemnikih ali kategorijah prejemnikov vaših osebnih podatkov in načrtovanem obdobju hrambe.
 
2.2 Pravica do popravka (16. člen GDPR): Pravico imate zahtevati popravek ali dopolnitev nepravilnih ali nepopolnih osebnih podatkov v zvezi z vami.
 
2.3 Pravica do izbrisa ("pravica biti pozabljen") (17. člen GDPR): Imate pravico zahtevati takojšen izbris svojih osebnih podatkov. Zlasti smo kot upravljavec dolžni izbrisati vaše podatke v naslednjih primerih:
 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani,
 • obdelava vaših osebnih podatkov je potekala izključno na podlagi vaše privolitve, ki ste jo zdaj preklicali, in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, ki bi upravičevala obdelavo vaših osebnih podatkov,
 • ugovarjate obdelavi, ki temelji na zakonitem ali javnem interesu, mi pa ne moremo dokazati, da obstajajo zakoniti razlogi za obdelavo,
 • vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • izbris vaših osebnih podatkov je potreben za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za nas,
 • vaši osebni podatki so bili zbrani v povezavi s storitvami informacijske družbe, ki so na voljo v skladu z 8. členom GDPR.
Upoštevajte, da je pravica do izbrisa omejena v naslednjih primerih, tako da je izbris izključen:
 • vaši osebni podatki se uporabljajo za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja,
 • vaši osebni podatki služijo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.
 • vaši osebni podatki se uporabljajo za izvajanje nalog, ki so v javnem interesu, ali za izvajanje uradnih pooblastil, ki so nam bila dodeljena,
 • vaši osebni podatki služijo javnemu interesu na področju javnega zdravja,
 • vaši osebni podatki so potrebni za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene,
 • vaši osebni podatki nam služijo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 
2.4 Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR): V tem primeru bodo vaši osebni podatki izključeni iz kakršne koli obdelave. Ta pravica velja, če:
 • vi izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, mi pa moramo preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • obdelava vaših osebnih podatkov je nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahtevate omejitev obdelave,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za izpolnjevanje posebnih namenov, vendar jih še vedno potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov in še ni bilo ugotovljeno, ali vaši ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad tem.

2.5 Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR): Imate pravico, da osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste nam jih posredovali kot upravljavcu, prejmete v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki ter jih prenesete k drugemu upravljavcu. Poleg tega imate tudi pravico zahtevati, da vaše osebne podatke prenesemo k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.
 
Zahteve za uporabo prenosljivosti podatkov so:
 • vaši osebni podatki se samodejno obdelujejo na podlagi vaše privolitve ali pogodbe,
 • vaši osebni podatki ne služijo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas,
 • vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za opravljanje nalog, ki so v javnem interesu,
 • vaši osebni podatki ne služijo za opravljanje nalog, ki se izvajajo v okviru izvajanja uradnih pooblastil, ki so nam bila dodeljena,
 • uveljavljanje vaše pravice ne sme posegati v pravice in svoboščine drugih.

 
2.6 Pravica do ugovora (21. člen GDPR): Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. To velja tudi za profiliranje. Pogoj za to je, da obdelava temelji na našem zakonitem interesu (6. člen 1, točka (f) ali javnem interesu (6. člen 1, točka (e) GDPR).
 
Poleg tega lahko kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali profiliranja, povezanega s takim neposrednim trženjem.
 
Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, bomo v vsakem posameznem primeru preverili, ali lahko dokažemo razloge, vredne zaščite, ki prevladajo nad vašimi interesi ter pravicami in svoboščinami. Če na naši strani ni razlogov, vrednih varstva, ali če vaši interesi ter pravice in svoboščine prevladajo nad našimi, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali. Izjema je, če se vaši osebni podatki še vedno uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 
Če ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali profiliranja, če je to povezano s takim neposrednim trženjem, se vaši osebni podatki za te namene ne bodo več obdelovali.
 
2.7 Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR): Prav tako imate pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti pri nadzornem organu v državi članici vašega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu podatkov.
 
Naslov pristojnega nadzornega organa je:
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si
Prijava kršitev: navodila in obrazec

2.8 Pravica do umika (7. člen GDPR): Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to soglasje kadar koli umaknete brez navedbe razlogov in na neformalen način. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je potekala na podlagi privolitve do trenutka preklica.

 

3 Splošne informacije o zadevi "namen"

Načeloma je naša obdelava vaših osebnih podatkov vedno povezana z določenim, izrecnim in zakonitim namenom, ki je bil opredeljen že pred začetkom obdelave, v skladu z načelom omejitve namena iz 5. člena točka (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V nadaljnjem poteku te politike zasebnosti je ob navedbi dejavnosti obdelave vključen tudi opis posebnega namena.

 

4 Splošne informacije o zadevi "pravna podlaga"

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z GDPR. Zato obdelava vaših osebnih podatkov vedno temelji na pravni podlagi. 6. člen GDPR opredeljuje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

 

4.1 Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Soglasje
Če pridobimo vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, se obdelava izvaja na pravni podlagi 6. člena 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta pravna podlaga je pojasnjena v naslednjem primeru: Prejemate naše oglaševanje po elektronski pošti in/ali telefonu in ste nam za to dali predhodno soglasje.
 
Pogodbeni ali predpogodbeni ukrep
Če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe z vami ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo, je pravna podlaga, na kateri temelji obdelava vaših osebnih podatkov, 6. člena 1, točka (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Pravna obveznost
Če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za nas, ta obdelava temelji na 6. členu 1, točka (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Življenjski interes
Če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov ali interesov druge osebe, se obdelava izvaja v skladu s 6. členom 1, točka (d) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Javni interes
Če vaše osebne podatke obdelujemo za opravljanje naloge, ki je v javnem interesu, ali pri izvajanju uradnih pooblastil, ki so nam bila dodeljena, je to v skladu s 6. členom, točka (e) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Zakoniti interes
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe in je hkrati interes, osnovna pravica in temeljna svoboščina posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, ne prevladajo nad našim zakonitim interesom, je pravna podlaga za obdelavo s 6. člen 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

4.2 Pravne podlage za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov

Če moramo v izrednih primerih obdelati posebne kategorije osebnih podatkov, kot so
 • podatki o rasnem ali etničnem poreklu (npr. barva kože ali posebni jeziki),
 • podatki o političnem prepričanju (npr. članstvo v strankah),
 • podatki o verskih ali filozofskih prepričanjih (npr. članstvo v sekti),
 • podatke o članstvu v sindikatih,
 • genetske podatke,
 • biometrični podatki (npr. prstni odtisi ali fotografije),
 • zdravstvene podatke (npr. identifikacijske številke za invalide),
 • ali podatki o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti,

ta obdelava temelji na eni od naslednjih pravnih podlag, ki so opredeljene v 9. členu GDPR.
 
Izrecna privolitev
Če ste nam dali izrecno soglasje za obdelavo zgoraj navedenih kategorij osebnih podatkov, je to pravna podlaga za obdelavo v skladu z 9. členom 2, točke (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Izvajanje nalog v skladu z zakonodajo o socialni varnosti/zaščiti in delovnem pravu.
Če je obdelava posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi z vami potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki izhaja iz zakonodaje o socialni varnosti/zaščiti ali delovnega prava, je pravna podlaga za to obdelavo 9. člen 2, točka (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Zaščita vitalnih interesov
Če je obdelava posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi z vami potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov ali interesov druge osebe, se takšna obdelava izvede v skladu z 9. členom 2, točke (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Javni podatki
Če se obdelujejo posebne vrste vaših osebnih podatkov, ki ste jih predhodno objavili, temelji obdelava teh podatkov na 9. členu 2, točka (e) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Vzpostavitev / uveljavljanje / obramba pravnih zahtevkov
Če nam obdelava posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi z vami služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, je pravna podlaga za obdelavo 9. člen 2, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Pomemben javni interes
V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi z vami zaradi varovanja pomembnega javnega interesa, ki izhaja iz prava EU ali nacionalnega prava, obdelava temelji na 9. členu 2, točka (g) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Ocena delovne zmožnosti osebe ali drugi zdravstveni nameni, kot je zdravstvena oskrba.
Če obdelava posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi z vami izhaja iz zakona EU ali države članice ali pogodbe, sklenjene z delavcem v zdravstvenem poklicu, in se izvaja za namene preventivnega zdravstvenega varstva, medicine dela, ocene delovne sposobnosti delavca, medicinske diagnoze, oskrbe ali zdravljenja na zdravstvenem ali socialnem področju ali upravljanja sistemov in storitev na zdravstvenem ali socialnem področju, ta obdelava temelji na 9. členu 2, točka (h) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Javni interes na področju javnega zdravja
Če je obdelava posebnih vrst vaših osebnih podatkov potrebna iz razlogov javnega zdravja, vključno z varstvom pred čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami, kot so pandemije, se ta obdelava izvaja na pravni podlagi 9. člena 2, toka (i) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Arhivski nameni, znanstveni/zgodovinski raziskovalni nameni, statistični nameni
Če obdelava posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi z vami izhaja iz pravice EU ali države članice, ki določa obdelavo za namene arhiviranja, znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali statistične namene v javnem interesu, ta obdelava temelji na 9. členu 2, točka (j) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

5 Splošne informacije o zadevi "obveznost hranjenja zapisov in roki za izbris"

Če ni navedeno drugače, osebne podatke izbrišemo v skladu s 17. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov ali omejimo njihovo obdelavo v skladu z 18. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Razen obdobij hrambe, navedenih v tem pravilniku o zasebnosti, vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo le, dokler so podatki potrebni za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. Osebni podatki, ki po izpolnitvi namena niso več potrebni, bodo redno izbrisani, razen če je nadaljnja obdelava potrebna za omejeno obdobje, ki lahko izhaja iz drugih pravno dopustnih namenov.

 

6 Splošne informacije o temi "razkritje osebnih podatkov"

Prejemnik vaših podatkov
Načeloma ne prodajamo ali dajemo v najem podatkov o uporabnikih. Prenos tretjim osebam zunaj obsega, opisanega v tej politiki zasebnosti, se izvede le, če je to potrebno za obdelavo zadevne zahtevane storitve. V ta namen med drugim sodelujemo s ponudniki storitev na področju trženja, prodaje, IT, logistike in človeških virov. Te ponudnike storitev izbiramo zelo skrbno. V drugih primerih podatke posredujemo državnim organom, ki jih zahtevajo. Vendar se to zgodi le, če obstaja zakonska obveznost, na primer, če obstaja sodni nalog.
 
Lokacije obdelave vaših osebnih podatkov
Vaše podatke načeloma obdelujemo v Sloveniji in drugih evropskih državah (EU/EGP). Če se vaši podatki obdelujejo v državah zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (tj. v tako imenovanih tretjih državah), se to izvaja le, če ste v to izrecno privolili, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno za zagotavljanje naših storitev za vas. Če v teh izjemnih primerih podatke obdelujemo v tretjih državah, bomo to storili tako, da bomo zagotovili sprejetje določenih ukrepov (tj. na podlagi sklepa Komisije EU o ustreznosti ali s predložitvijo ustreznih jamstev v skladu s 44. členom).

 

7 Piškotki

7.1 Splošne informacije o zadevi "piškotki"

Na našem spletnem mestu (spletni strani) uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš trdi disk v skladu z brskalnikom, ki ga uporabljate, in prek katerih se določene informacije prenesejo na spletno mesto/stran, ki je nastavilo piškotek. Številni piškotki, ki jih uporabljamo, se po koncu seje brskalnika izbrišejo (tako imenovani sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo v vaši napravi in nam omogočajo, da prepoznamo vaš brskalnik ob naslednjem obisku (trajni piškotki).
 
Piškotki se na našem spletnem mestu uporabljajo za različne namene. Za boljši pregled je vsak piškotek uvrščen v eno od naslednjih kategorij:
Tehnično potrebno
Piškotki, ki spadajo v to kategorijo, so potrebni za zagotavljanje osnovne funkcionalnosti in/ali varnosti tega spletnega mesta.
 
Funkcionalnost
Piškotki te kategorije se uporabljajo za povečanje uporabniškega udobja, npr. s shranjevanjem nastavitev, kot so jezikovne nastavitve, prilagoditve velikosti besedila, uporabniška imena ali lokalne nastavitve.
 
Trženje
Te piškotke uporabljajo oglaševalci za prikazovanje oglasov, ki so pomembni za njihove potencialne uporabnike.
 
Delovanje in analiza
Ta vrsta piškotkov nam pomaga analizirati uporabo spletnega mesta za merjenje in izboljšanje delovanja.
 
V nastavitvah brskalnika, ki ga uporabljate, lahko zavrnete sprejemanje piškotkov ali na primer omejite to zavrnitev na piškotke drugih strank, tako imenovane piškotke tretjih oseb. Vendar pa lahko zaradi nastavitev brskalnika, ki ste jih opravili, morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.
 
Tukaj boste našli dodatne informacije o upravljanju piškotkov za ustrezne brskalnike:  

8 Osrednje orodje za upravljanje - Google Tag Manager

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Tag Manager, ki ga je izdelal Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. S pomočjo upravitelja oznak lahko katero koli programsko rešitev, kot je Google Analytics, centralno vključimo in upravljamo na našem spletnem mestu prek ustreznih delov kode - imenovanih tudi oznake. Ti deli kode služijo tudi za zbiranje podatkov o vašem brskalniku, vaših obiskih spletnega mesta ali za nastavitev piškotkov. Vendar je Google Tag Manager le domena, ki ne nastavlja piškotkov in ne obdeluje osebnih podatkov. Obdelava vaših osebnih podatkov poteka izključno prek rešitev, ki so integrirane prek delov kode, kot je na primer sama storitev Google Analytics.
Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru posameznih uporabljenih rešitev so na voljo v ločenih razdelkih posameznih rešitev v nadaljevanju.

 

9 V okviru katerih dejavnosti obdelave se obdelujejo moji osebni podatki?

9.1 Dejavnost obdelave - obisk našega spletnega mesta

Če naše spletno mesto uporabljate izključno v informativne namene, tj. če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete informacij, zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš osebni brskalnik prenese na naš strežnik. Ti podatki so tehnično potrebni, da se vam lahko spletno mesto prikaže. Poleg tega so ti podatki tehnično potrebni za zagotavljanje stabilnosti in varnosti našega spletnega mesta. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v tem primeru je 6. člen 1, točka (f) GDPR; zakoniti interes v tem primeru je zagotavljanje in optimalna predstavitev tega spletnega mesta ter zaščita tega pred zunanjimi napadi in njihova sledljivost. Te osebne podatke izbrišemo po koncu postopka uporabe, razen če jih potrebujemo za namene odkrivanja in sledljivosti zlorab; v tem primeru te podatke hranimo največ 30 dni.
 
Ob obisku našega spletnega mesta se tako lahko obdelujejo naslednji osebni podatki, ki jih vaš brskalnik samodejno prenese na naše strežnike in jih tam shrani v obliki tako imenovanih "dnevniških datotek":
 • IP naslov končne naprave, ki je bila uporabljena za dostop do spletnega mesta,
 • datum, čas in trajanje zahteve,
 • država izvora zahtevka,
 • vsebina zahteve (določena stran/datoteka),
 • status dostopa/kodna oznaka stanja HTTP (npr. "200 OK"),
 • internetni naslov spletnega mesta, s katerega je bila poslana zahteva za dostop do, našega spletnega mesta,
 • brskalnik in nameščeni dodatki (npr. Flash Player),
 • operacijski sistem in vmesnik,
 • jezik in različica programske opreme brskalnika,
 • količina prenesenih podatkov v vsakem primeru,
 • razlika v časovnem pasu glede na greenwiški srednji čas (GMT).

Nekatere storitve, ki jih ponujamo na našem spletnem mestu, lahko zagotavljamo le, če lahko stopimo v stik z vami. V zvezi s tem je možnost uporabe teh storitev odvisna od tega, ali nam posredujete določene osebne (kontaktne) podatke. Te osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo le v obsegu, ki je potreben za zagotovitev ustrezne storitve. Če nas kontaktirate po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, bomo osebne podatke, ki jih posredujete v vsakem primeru (vaš elektronski naslov in druge informacije, ki jih posredujete prostovoljno, na primer vaše ime/telefonska številka), shranili, da bi lahko obdelali vašo zahtevo in po potrebi odgovorili na vaša vprašanja.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je v tem primeru 6. člen 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov; zakoniti interes je odgovoriti na vašo zahtevo.

 

9.2 Dejavnost obdelave - EMAKINA / Microsoft Azure

Naše spletno mesto upravlja družba EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Dunaj (v nadaljevanju: EMAKINA), gostuje pa v oblaku Azure, tj. na strežnikih zunanjega ponudnika storitev Microsoft.
 
Tako so vaši osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, shranjeni na strežnikih tega ponudnika storitev. Ti podatki so lahko na primer vaš naslov IP, meta in komunikacijski podatki ali podatki iz kontaktnega obrazca.
 
Pravna podlaga za uporabo družbe EMAKINA kot ponudnika gostovanja našega spletnega mesta je v skladu s 6. členom 1, točke (b) GDPR, izpolnjevanje pogodbe z našimi strankami in potencialno zainteresiranimi strankami.

 

9.3 Dejavnost obdelave - Sistem za upravljanje vsebin / Kentico

Za našo spletno stran uporabljamo sistem za upravljanje vsebin (Content-Management-System, krajše: CMS), imenovan Kentico. Kentico upravlja podjetje Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Češka. CMS se uporablja za predstavitev in upravljanje spletnih mest, spletnih trgovin, intranetov ali drugih spletnih mest. Kot CMS uporabljamo kombinacijo sistemov Kentico EMS in Kentico Cloud, ki sta na voljo kot programska oprema kot storitev za ustvarjanje in vzdrževanje naših korporativnih spletnih mest. Omogoča nam ustvarjanje vsebine spletnega mesta in njeno distribucijo na spletna mesta naših podružnic in partnerskih podjetij prek opredeljenih delovnih tokov. Program Kentico smo povezali z našo platformo za upravljanje prevodov SDL, da lahko sprožimo prevode neposredno iz programa Kentico in omogočimo samodejno distribucijo teh prevodov na spletna mesta naših podružnic in partnerskih podjetij. Kentico zagotavlja tudi platformo za avtomatizacijo trženja, ki vsem nacionalnim operativnim družbam omogoča, da prek spletnega mesta zbirajo potencialne stranke, jih povežejo z določeno osebo, ustvarjeno v sistemu Kentico, in te potencialne stranke vzgajajo prek delovnih tokov e-pošte ali personalizirane vsebine spletnega mesta.
 
Med uporabo sistema CMS zbiramo podatke o dejavnosti vseh obiskovalcev našega spletnega mesta v anonimni obliki. Ko se obiskovalci našega spletnega mesta identificirajo z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, se ti podatki pripnejo njihovemu e-poštnemu naslovu. Več informacij o vsebini kontaktnega obrazca najdete v poglavju "9.1 Obdelava dejavnosti - obisk našega spletnega mesta".
 
Kot del tehnične izvedbe posameznih funkcij sistema CMS Kentico nastavlja piškotke. Več informacij o piškotkih najdete v poglavju "7. Piškotki". Načeloma se podatki shranjujejo neposredno v sistemu Kentico, tako da so vsi podatki, ki jih zbira Kentico, shranjeni na določenih spletnih strežnikih Microsoft Azure na Nizozemskem.
 
Zaradi shranjevanja vaših osebnih podatkov na spletnih strežnikih Microsoft Azure se lahko v izjemnih okoliščinah zaradi sedeža družbe Microsoft vaši osebni podatki prenesejo v Združene države Amerike in se tako prenesejo v tako imenovano tretjo državo.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru dejavnosti obiskovalcev, zbranih v okviru uporabe orodja Kentico, je naš zakoniti interes v skladu s 6. členom 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naš zakoniti interes v tem primeru je zagotavljanje delovanja in varnosti našega spletnega mesta. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu s 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Dodatne informacije o varstvu podatkov v družbi Kentico so na voljo na naslednjem naslovu: https://kenticocloud.com/privacy

 

9.4 Dejavnost obdelave - platforma za upravljanje soglasij / Usercentrics

Na našem spletnem mestu uporabljamo platformo za upravljanje soglasij Usercentrics. To je orodje za upravljanje soglasij, ki temelji na javascriptu. S pomočjo tega orodja lahko obiskovalcu našega spletnega mesta omogočimo pregled bistvenih uporabljenih programskih rešitev in možnost, da se odloči o uporabi morebitnih drugih programskih rešitev, za katere je potrebno predhodno soglasje. Poleg tega platforma obiskovalcu ponuja možnost, da kadar koli brez navedbe razlogov prekliče dano soglasje in tako prepreči prihodnjo obdelavo osebnih podatkov z zadevno programsko rešitvijo. Poleg tega lahko s pomočjo platforme izpolnimo zahtevo, ki izhaja iz uredbe GDPR za upravljanje privolitev, ki med drugim zagotavlja možnost dokazovanja, da so bile privolitve dane ali ne.
 
V okviru uporabe platforme Usercentrics Consent Management Platform se lahko med drugim obdelujejo naslednji podatki:
 • podatki o soglasju,
 • soglasje -ID,
 • status soglasja (Opt-in, Opt-out),
 • časovni žig soglasja,
 • jezik transparenta s soglasjem,
 • različica predloge bannerja,
 • podatki o napravi (agent http, referer http).

Uporaba platforme Usercentrics Consent Management Platform in s tem povezana obdelava osebnih podatkov služi izpolnjevanju zakonskih obveznosti v smislu 3. člena 1, točka (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Tako je uporaba platforme potrebna tako za izpolnitev obveznosti predložitve dokaznih listin v smislu 5. člena 2 GDPR, in pravne obveznosti, ki izhaja iz sodbe "ECLI:EU:C:2019:801" Sodišča Evropske unije in povezane sodbe "I ZR 7/16" nemškega Zveznega sodišča, v skladu s katero je treba 15. člen III 1 nemškega zakona o telemedijih (TMG) razlagati tako, da lahko ponudnik storitev uporablja piškotke za ustvarjanje profilov uporabe za namene oglaševanja ali tržnih raziskav le s soglasjem uporabnika.
 
Vaši osebni podatki, povezani z uporabo platforme za upravljanje soglasij Usercentrics, bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za izpolnjevanje namena. V primeru umika privolitve podatke o umiku hranimo tri leta. Hramba je po eni strani posledica odgovornosti v skladu s 5. členom 2 GDPR in na drugi strani iz rednega zastaralnega roka v skladu s 195. členom  nemškega civilnega zakonika (BGB). Ta zastaralni rok se v skladu s 199. členom BGB začne ob koncu leta, v katerem je terjatev nastala. Tako se zastaralni rok začne ob koncu 31. decembra leta, v katerem je prišlo do odstopa, in se konča tri leta pozneje, 31. decembra ob 00:00.

 

9.5 Dejavnosti obdelave - Posebne pisave

9.5.1 Google Fonts

Na našem spletnem mestu uporabljamo pisave družbe Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Te pisave Google združuje pod imenom Google Fonts. Z uporabo pisav Google Fonts se v vaši končni napravi ne nastavijo piškotki. Pisave se nalagajo in integrirajo prek ustreznih vmesnikov za programiranje aplikacij (na kratko API) družbe Google (fonts.googleapis.com in fonts.gstatic.com). Zahteva za nalaganje in integracijo pisav Google se izvede kmalu po vašem obisku našega spletnega mesta. Zahteva Googlovim strežnikom posreduje osebne podatke, kot sta vaš naslov IP ali različica brskalnika, ter od Googla zahteva ustrezne kaskadne slogovne liste (CSS) in datoteke pisav. Listi slogov so datoteke, ki se uporabljajo za spreminjanje zasnove spletnega mesta, na primer pisave ali velikosti pisave. Datoteka s pisavo vsebuje vse informacije o tem, kako je pisava prikazana. Zahteve za datoteke CSS Google hrani en dan, zahteve za datoteke pisav pa eno leto. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe Googlovih pisav je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Zaradi Googlove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov Googlu vključuje prenos v tretjo državo, tj. prenos osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru zlasti v ZDA. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu s 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.9 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Vaših osebnih podatkov kot upravljavec ne bomo shranjevali.

 

9.6 Dejavnost obdelave - Spletna analitika

9.6.1 Google Analytics

Na našem spletnem mestu uporabljamo storitev Google Analytics. To je storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja družba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljevanju: Google). Storitev Google Analytics uporabljamo za analizo uporabe našega spletnega mesta in za njegovo redno izboljševanje. Pridobljene statistične podatke lahko uporabimo za izboljšanje naše ponudbe in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika.
 
V okviru uporabe storitve Google Analytics se na vaši končni napravi namestijo piškotki, ki omogočajo analizo vašega obiska/uporabe našega spletnega mesta. Dodatne informacije na temo piškotkov najdete v poglavju "7. Piškotki".
 
Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo v brskalniku, vendar vas obveščamo, da morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter nadaljnjo obdelavo teh podatkov s strani Googla tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)
 
Ko se informacije o vašem obisku in uporabi našega spletnega mesta, shranjene v piškotkih, prenesejo na Googlove strežnike, se lahko zaradi lokalizacije prenesejo v tretjo državo (npr. v ZDA). Vendar bo zaradi aktivirane funkcije anonimizacije vaš naslov IP skrajšan znotraj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, še preden bo prenesen Googlu. Poleg tega naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.
 
Google bo v imenu ponudnika tega spletnega mesta prejete informacije uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in za zagotavljanje nadaljnjih storitev ponudniku spletnega mesta v zvezi z uporabo spletnega mesta in interneta.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe storitve Google Analytics je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zaradi Googlove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov Googlu vključuje prenos v tretjo državo, tj. prenos osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru zlasti v ZDA. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu s 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (člen 7 GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Več informacij o Googlovih pogojih uporabe in varstvu podatkov lahko najdete na https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

9.6.2 Hotjar

To spletno mesto uporablja funkcije orodja Hotjar za spletno analitiko. Ponudnik je Hotjar Inc., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.
 
Hotjar uporabljamo za analizo in redno izboljševanje uporabniške izkušnje našega spletnega mesta. Poleg tega lahko pridobljene statistične podatke uporabimo za izboljšanje naše ponudbe, da bo za vas kot uporabnika bolj zanimiva. Hotjar bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki jih ustvari piškotek, se na splošno prenesejo v strežnik Hotjar in se tam shranijo.
 
Na tem spletnem mestu uporabljamo funkcijo anonimizacije Hotjar. Ta bo skrajšala vaš IP-naslov in poskrbela, da analitičnih podatkov ne bo mogoče osebno identificirati. Podatkov ne bomo združili z drugimi osebnimi podatki. Ponudnik storitev je bil skrbno izbran v skladu z 28. členom 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov ob upoštevanju tehničnih in organizacijskih ukrepov, sprejetih za zagotovitev varnosti obdelave. Poleg tega smo v skladu z 28. členom 3 GDPR sklenili pogodbo o obdelavi podatkov, ki ureja obdelavo.
 
Funkcijo analitike lahko zavrnete tako, da v brskalniku aktivirate standardno funkcijo "Ne sledi". V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na tukaj opisani način. Razlago o tem, kako aktivirati funkcijo "Ne sledi", najdete na tej povezavi: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.
 
Pravna podlaga za uporabo storitve Hotjar je vaša privolitev, 6. člen 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Dodatne informacije o vaši pravici do umika najdete v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.

 

9.7 Dejavnost obdelave - Družabna omrežja na našem spletnem mestu

Na našem spletnem mestu vam ponujamo možnost, da posamezne vsebine delite ali priporočate svojim stikom ali omrežju na družbenih platformah ali preprosto dostopate do naše strani v ustreznem družbenem omrežju (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ali LinkedIn). Za zgoraj navedene namene so na voljo skupni gumbi ustreznih družabnih omrežij. S preprostim obiskom naše spletne strani se ponudnikom družabnih omrežij sprva ne posredujejo nobeni osebni podatki. Šele ko sami postanete aktivni in kliknete na enega od ustreznih gumbov družabnih omrežij za deljenje ali priporočanje vsebine, se po potrebi posredujejo podatki, kot so vaš naslov IP, datum in čas klika ter naslov spletnega mesta, na katerem se trenutno nahajate. Če ste v času klika na gumb družbenega omrežja na naši spletni strani hkrati prijavljeni v ustrezno družbeno omrežje, bo družbeno omrežje vaš ogled strani samodejno pripisalo vašemu profilu. Tudi če uporabite gumb družbenega omrežja za priporočanje vsebine s tega spletnega mesta, lahko družbeno omrežje te podatke še vedno poveže z vašim profilom. Če ne želite, da družbeno omrežje vaš obisk naše spletne strani poveže z vašim profilom, se pred klikom na gumb zadevnega družbenega omrežja odjavite iz družbenega omrežja.
 
Poleg tega upoštevajte, da se vaši podatki prenesejo k ustreznemu ponudniku družabnega omrežja tudi, če nimate računa v družabnem omrežju ali preprosto niste prijavljeni in kljub temu kliknete na enega od ustreznih gumbov družabnih omrežij na našem spletnem mestu. V tem primeru lahko družbena omrežja vaše podatke uporabijo za oblikovanje profilov uporabe in nato za namene oglaševanja, tržnih raziskav ali k povpraševanju usmerjenega oblikovanja lastne spletne strani. Tovrstni obdelavi lahko ugovarjate v skladu s 21. členom GDPR. Za uveljavljanje te pravice pa se morate obrniti na ustreznega ponudnika družabnega omrežja.
 
Informacije o možnostih ugovora posameznih ponudnikov družabnih omrežij najdete v točki "9.7.3 Možnosti ugovora v družabnih omrežjih" te politike zasebnosti.
 
Prav tako morate upoštevati, da lahko zaradi lokalizacije družb Facebook, Instagram, LinkedIn ali YouTube ob prenosu vaših osebnih podatkov ponudniku zadevnega družbenega omrežja pride do prenosa v tretjo državo, tj. do prenosa osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, na primer v ZDA.
Poleg tega želimo poudariti, da sami ne zbiramo nobenih osebnih podatkov, ki se s klikom na enega od ustreznih gumbov prenesejo v ustrezno družbeno omrežje.
 
S klikom na ustrezen gumb socialnega omrežja na naši spletni strani podate soglasje v skladu s 6. členom 1, točka (a) GDPR, da vaš brskalnik vzpostavi povezavo s strežniki ustreznega družabnega omrežja in da se posredujejo zgoraj navedeni podatki. Po drugi strani pa s klikom na ustrezen gumb dajete tudi soglasje v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.

 

9.7.1 Spletna prisotnost v družabnih omrežjih

V družabnih omrežjih kot ponudnik spletnega mesta uporabljamo ponudbe spletnih platform za obveščanje aktivnih uporabnikov o ponudbah informacij in storitev družbe Konica Minolta ter za neposredno komunikacijo prek platform, če so zainteresirani. Kanali družbenih omrežij tako dopolnjujejo našo lastno prisotnost na spletnem mestu in zainteresiranim strankam, ki imajo raje tovrstne informacije, ponujajo alternativno sredstvo za komunikacijo. Trenutno smo z lastnimi spletnimi profili zastopani v naslednjih omrežjih:

 
Takoj ko v svojem omrežju dostopate do ustreznih profilov družbe Konica Minolta v ustreznem družabnem omrežju, veljajo pogoji in smernice za obdelavo podatkov ustreznih ponudnikov.
Na zbiranje podatkov in njihovo nadaljnjo uporabo v družbenih omrežjih nimamo vpliva. Tako vemo le, da bodo vaši podatki obdelani za namene tržnih raziskav in oglaševanja ter da bodo na podlagi vašega vedenja pri uporabi in iz tega izhajajočih interesov oblikovani profili uporabe. Poleg tega se lahko v ta namen na podlagi domnevnih interesov tudi oglašuje. V ta namen se piškotki običajno shranijo v vašo končno napravo.
 
Zato vas izrecno opozarjamo, da ponudniki omrežij osebne podatke uporabnikov (npr. naslov IP) hranijo v skladu s svojimi smernicami za uporabo podatkov in jih uporabljajo v poslovne namene. Opozarjamo tudi, da se vaši podatki lahko obdelujejo zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.
 
Podatke uporabnikov v predstavitvah družbe Konica Minolta v ustreznih družabnih omrežjih obdelujemo le, če z nami stopijo v stik in komunicirajo prek komentarjev ali neposrednih sporočil. Svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljate tako pri nas (glejte tudi točko 2 "Kakšne so moje pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki?") kot pri ponudniku družabnega omrežja. Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani posameznih ponudnikov družabnih omrežij in možnostih ugovora najdete v točki "9.7.3 Možnosti ugovora v družabnih omrežjih" te politike zasebnosti.
 
Obdelava osebnih podatkov uporabnikov temelji na naših zakonitih interesih za učinkovito obveščanje uporabnikov in komunikacijo z njimi v skladu s 6. členom 2 točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če vas zadevni ponudniki prosijo, da podate soglasje za obdelavo podatkov (tj. izjavite soglasje, npr. s kljukico ali potrditvijo gumba), je pravna podlaga za obdelavo podatkov 6. člen 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, tj. vaša privolitev.

 

9.7.2 Možnosti ugovora v družabnih omrežjih

Za podrobno predstavitev zadevne obdelave in možnosti ugovora (odjave) se sklicujemo na naslednje povezane informacije ponudnikov.
 
Informacije o posameznih ponudnikih družabnih omrežij:
Facebook in Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
Pravilnik o zasebnosti / odjava: https://www.facebook.com/about/privacy/https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum https://www.instagram.com/accounts/data_controls_support/https://www.facebook.com/ads/preferences/

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska)
Pravilnik o zasebnosti / odjava:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyhttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska)
Pravilnik o zasebnosti / Odjava:
https://policies.google.com/privacy

Poleg tega evropski ponudniki trženja ponujajo novo možnost ugovora na naslednji povezavi: https://www.youronlinechoices.com/sl/. Gre za pobudo za izobraževanje o spletnem oglaševanju. V razdelku “Vaše izbire” za upravljanje vaših preferenc najdete pregled ponudnikov, katerih spletno oglaševanje lahko tam deaktivirate ali aktivirate. Tudi v primeru zahtevkov za dostop in uveljavljanja nadaljnjih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, želimo opozoriti, da jih je mogoče najučinkoviteje uveljavljati pri ponudnikih. Samo ponudniki imajo dostop do osebnih podatkov uporabnikov in lahko neposredno sprejmejo ustrezne ukrepe ter zagotovijo informacije.

 

9.8 Dejavnost obdelave - Ciljanje in oglaševanje

9.8.1 Google Adwords

Na naši spletni strani uporabljamo storitev Google Adwords družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljevanju: Google). Ta storitev nam omogoča, da z oglaševalskim gradivom (tako imenovanimi Googlovimi oglasi) opozarjamo na naše privlačne ponudbe na zunanjih spletnih mestih. To oglaševalsko gradivo Google posreduje prek tako imenovanih "oglaševalskih strežnikov". V ta namen se uporabljajo piškotki oglasnih strežnikov. Dodatne informacije o temi piškotkov najdete v poglavju "7. Piškotki". Piškotki oglasnega strežnika omogočajo ocenjevanje parametrov uspešnosti (npr. prikazov oglasov, klikov ali konverzij). Na ta način lahko ugotovimo, kako uspešni so posamezni oglaševalski ukrepi. Če pridete na našo spletno stran prek oglasa družbe Google, Google Adwords v vaši končni napravi shrani piškotek. Ta piškotek shranjuje vrednosti za analizo (edinstven ID piškotka, število prikazov oglasov na postavitev (pogostost), zadnji prikaz, informacije o odjavi (oznaka, da uporabnik ne želi biti več nagovorjen)). Piškotki, ki jih nastavi Google Adwords, izgubijo svojo veljavnost po 30 dneh. Ti piškotki niso namenjeni osebni identifikaciji, pač pa omogočajo, da Google Adwords prepozna vaš spletni brskalnik. Če obiščete določene strani na spletnem mestu stranke Adwords, Google in stranka prepoznata, da ste bili prek kliknjenega oglasa preusmerjeni na stran stranke. Google nam kot stranki Adwords zagotovi statistično analizo. Ta analiza nam omogoča merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih ukrepov. Poleg tega ne prejmemo nobenih drugih podatkov.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe storitve Google Adwords je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zaradi Googlove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov Googlu vključuje prenos v tretjo državo, tj. prenos osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru predvsem v ZDA. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Dodatne informacije o varstvu podatkov v Googlu so na voljo tukaj:  

9.8.2 Facebook Pixel

Uporabljamo ponudbo družbenega omrežja Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA (v nadaljnjem besedilu: Facebook) in na našem spletnem mestu uporabljamo tako imenovani Facebook pixel. Gre za tržno storitev družbe Facebook. Pri izvajanju te storitve se na vaši končni napravi naloži piškotek. Ta piškotek nam omogoča, da določenim obiskovalcem našega spletnega mesta, ki prav tako uporabljajo Facebook, prikažemo individualno prilagojeno in interesno naravnano oglaševanje na Facebooku. Facebookov piksel nam omogoča, da spremljamo vedenje uporabnikov po tem, ko so kliknili na oglas na Facebooku. S pomočjo Facebookovega piksla lahko spremljamo, kako so naši marketinški ukrepi sprejeti na Facebooku, in po potrebi sprejmemo ukrepe za optimizacijo.
 
Družba Facebook Ireland Limited lahko podatke, zbrane s pikslom, tudi združi in združene podatke lahko uporablja za lastne oglaševalske namene in za oglaševalske namene tretjih oseb. Družba Facebook Ireland Limited lahko na primer na podlagi vašega brskanja po tem spletnem mestu sklepa o določenih interesih in lahko te informacije uporabi tudi za oglaševanje ponudb tretjih oseb. Družba Facebook Ireland Limited lahko informacije, zbrane s pikslom, združi tudi z drugimi informacijami, ki jih je družba Facebook Ireland Limited o vas zbrala prek drugih spletnih mest in/ali v povezavi z uporabo družbenega omrežja "Facebook", tako da lahko ustvari profil o vas in ga shrani pri družbi Facebook Ireland Limited. Ta profil se lahko uporablja za namene oglaševanja. Za več informacij o politiki zasebnosti družbe Facebook Ireland Limited obiščite https://www.facebook.com/policy.php.
 
Zaradi lokalizacije Facebooka se lahko vaši osebni podatki prenesejo v tretjo državo, na primer v ZDA.
 
Pravna podlaga za uporabo Facebook Pixla je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zaradi lokalizacije družbe Facebook lahko prenos vaših osebnih podatkov družbi Facebook vključuje prenos v tretjo državo, tj. prenos osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru zlasti v ZDA. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.

 

9.8.3 LinkedIn Insight Tag

Na našem spletnem mestu smo vključili orodje za pretvorbo "LinkedIn Insight Tag" podjetja LinkedIn Ireland Unlimited Company (v nadaljnjem besedilu: LinkedIn).
 
Oznaka LinkedIn Insight je majhen delček kode v javascriptu, ki smo ga implementirali na našem spletnem mestu. S pomočjo oznake LinkedIn Insight se zbirajo podatki o obisku našega spletnega mesta, ki se posredujejo družbi LinkedIn. Ti podatki vključujejo naslov URL napotitelja, naslov IP, podatke o napravi, podatke o brskalniku in časovni žig obiska našega spletnega mesta. LinkedIn nam ne omogoča dostopa do podrobno zbranih osebnih podatkov. LinkedIn te podatke uporablja, da nam na podlagi zbirnih podatkov zagotovi poročila o občinstvih na spletnem mestu in uspešnosti oglasov, tako da lahko na podlagi prejetih podatkov optimiziramo naše spletno mesto. Poleg tega nam LinkedIn prek oznake LinkedIn Insight zagotavlja možnost sledenja konverzijam in ponovnega usmerjanja obiskovalcev našega spletnega mesta. To nam omogoča prikazovanje ciljno usmerjenega oglaševanja zunaj našega spletnega mesta brez identifikacije obiskovalca spletnega mesta.
 
Zaradi LinkedInove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov LinkedInu vključuje prenos osebnih podatkov v tretjo državo, v tem primeru zlasti v ZDA, ki niso niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe omrežja LinkedIn je vaša privolitev v skladu s 6 členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Podatki, obdelani v oznaki LinkedIn Insight, se v sedmih dneh šifrirajo in anonimizirajo. Najpozneje po 90 dneh se anonimizirani podatki samodejno izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnjevanje opredeljenega namena.
 
Za več informacij o LinkedInovem pravilniku o zasebnosti obiščite naslednji naslov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

9.8.4 Glasilo (Newsletter)

Konica Minolta strankam in zainteresiranim strankam ponuja novice na podlagi pristopa, ki temelji na privolitvi. Edini obvezni podatek za prejemanje novic je vaš e-poštni naslov. Posredovanje nadaljnjih, posebej označenih podatkov je prostovoljno in bo uporabljeno za osebno nagovarjanje. Prijava na prejemanje novic poteka s tako imenovanim postopkom dvojne prijave. To pomeni, da vam bomo po vaši prijavi na elektronski naslov, ki ste ga navedli, poslali elektronsko sporočilo, v katerem vas prosimo, da potrdite, da želite prejemati informacije. Če prijave ne boste potrdili s klikom na povezavo, ki je navedena v elektronskem sporočilu, bo poslana povezava deaktivirana, vaši podatki pa izbrisani. Če se strinjate s prejemanjem informacij, boste imeli dostop do naslednjih informacij:
 • novice in informacije o portfelju izdelkov družbe Konica Minolta,
 • ekskluzivna vabila na dogodke, sejme in spletne seminarje,
 • pošiljanje pričevanj in zgodb o uspehu,
 • tržni trendi v obliki študij, tržnih raziskav in belih knjig,
 • možnost sodelovanja v anketah o zadovoljstvu strank.

V okviru postopka dvojne prijave, ki se izvede med registracijo, shranimo naslove IP, ki jih uporabljate, za obdobje 30 dni ter čas registracije in potrditve. Na podlagi vašega soglasja bomo ocenili vaše uporabniško vedenje na naših spletnih mestih in v okviru novic, ki jih pošiljamo, ter jih pripisali vašemu e-poštnemu naslovu/uporabniškemu profilu v naši zbirki podatkov. Poleg tega shranjujemo podatke o brskalniku, ki ga uporabljate, in nastavitvah vašega operacijskega sistema ter podatke o vaši internetni povezavi, s katero ste dostopali do našega spletnega mesta. Preko poslanega glasila med drugim prejmemo potrditve prejema in branja ter informacije o povezavah, ki ste jih kliknili v našem glasilu. Shranjujemo tudi podatke o tem, katera področja ste obiskali na našem spletnem mestu in v naših aplikacijah. Z ustvarjanjem osebnega uporabniškega profila želimo svoj oglaševalski pristop prilagoditi vašim interesom in za vas optimizirati ponudbe na našem spletnem mestu.
 
Naše glasilo vsebuje informacije in novice družbe Konica Minolta Slovenija in drugih povezanih družb v skupini (Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH,  Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Next Agenda ApS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd., Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A. , Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S., Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd., Capture Imaging Ltd., ProcessFlows Holdings Ltd., ProcessFlows (UK) Ltd., Software Paradise Ltd., Digital Document Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za zgoraj navedene namene je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Soglasje lahko kadar koli prekličete brez navedbe razlogov. Svojo privolitev lahko prekličete tako, da pošljete elektronsko sporočilo na kontaktne podatke, navedene v vizitki . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi privolitve. Za več informacij o vaši pravici do umika glejte točko 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" v tej politiki zasebnosti.

 

9.9 Dejavnost obdelave - lokalizacija poslovnega partnerja / Google Maps

Na našem spletnem mestu smo vgradili storitev Google Maps. To storitev upravlja družba Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju: Google). Google Maps je storitev digitalnih zemljevidov, ki nam omogoča, da na naše spletno mesto vključimo interaktivne zemljevide, vam omogočimo pregled naših lokacij in partnerjev v vaši bližini ter vam ponudimo možnost načrtovanja poti.
 
Ko obiščete podstran, na kateri so vgrajeni Google Maps, Google v vašem brskalniku nastavi piškotek z imenom "NID", kar povzroči prenos vaših osebnih podatkov, kot je vaš naslov IP, v Google. Za dodatne informacije o temi piškotkov glejte poglavje "7. Piškotki". Če pri Googlu obstaja vaš uporabniški račun, v katerega ste prijavljeni v času obiska ustrezne podstrani, bodo podatki preneseni Googlu, neposredno dodeljeni vašemu uporabniškemu računu. Če takšne dodelitve ne želite, se morate pred obiskom ustrezne podstrani odjaviti iz svojega Google računa. Vendar bo Google obdelal vaše osebne podatke, tudi če niste prijavljeni v uporabniški račun Google. Google bo prenesene podatke uporabil za ustvarjanje uporabniških profilov za namen oglaševanja, usmerjenega v povpraševanje in tržne raziskave. Tovrstni obdelavi s strani Googla lahko kadar koli ugovarjate tako, da pri Googlu uveljavljate svojo pravico do ugovora v skladu z 21 členom GDPR.
 
Zaradi Googlove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov Googlu vključuje prenos v tretjo državo, tj. prenos osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru zlasti v ZDA.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe storitve Google Maps je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Vaših osebnih podatkov kot upravljavec ne bomo shranjevali.
Dodatne informacije o varstvu podatkov pri Googlu so na voljo na naslednjem naslovu: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

9.10 Dejavnost obdelave - Izogibanje nezaželeni pošti / Google reCAPTCHA

Na našem spletnem mestu smo vgradili storitev Google reCAPTCHA. To storitev upravlja družba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljevanju: Google). Google reCAPTCHA se uporablja za razlikovanje med ročnim vnosom fizične osebe ter zlorabljenim in avtomatiziranim vnosom programov/bootov v polja obrazcev, da bi se izognili nezaželeni pošti ali podobnemu. V okviru zagotavljanja funkcionalnosti storitve in zlasti med postopkom preverjanja Google reCAPTCHA se Googlu posredujejo vaš naslov IP ter vsi drugi podatki o strojni in programski opremi, ki jih zahteva Google, na primer različica uporabljenega brskalnika.
 
Zaradi Googlove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov Googlu povzroči prenos vaših osebnih podatkov v tretjo državo, tj. v destinacijo, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru zlasti v ZDA.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe Google reCAPTCHA je naš zakoniti interes v skladu s 6. členom 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naš zakoniti interes je zagotavljanje varnosti in s tem funkcionalnosti našega spletnega mesta, zlasti s preprečevanjem neželene pošte in zlorab.
 
Vaših osebnih podatkov kot upravljavec ne bomo shranjevali.
Dodatne informacije o obdelavi s strani Googla so na voljo v Googlovem pravilniku o zasebnosti: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

9.11 Dejavnost obdelave - YouTube

Na naša spletna mesta smo vključili videoposnetke YouTube. Ti so shranjeni na spletnem mestu www.youtube.com, vendar jih lahko predvajate neposredno z našega spletnega mesta. YouTube je platforma družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljnjem besedilu: Google). Pri vstavljanju videoposnetkov na našo spletno stran smo aktivirali način izboljšane zasebnosti. To pomeni, da če videoposnetkov ne predvajate, YouTube ne bo poslal nobenih podatkov o vas. Vendar pa se ob predvajanju videoposnetkov podatki prenesejo v YouTube. Najprej je YouTube obveščen, da ste obiskali ustrezno podstran našega spletnega mesta, na kateri je vstavljen videoposnetek. Poleg tega se lahko na YouTube prenesejo tudi drugi podatki, ki se jih ne zavedamo. Na prenos podatkov prav tako nimamo vpliva. Če ste registrirani v YouTubu, so preneseni podatki neposredno povezani z vašim računom. YouTube vaše podatke hrani kot profile uporabe in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanja spletnega mesta na podlagi potreb. Takšna ocena se lahko izvede zlasti (tudi za neprijavljene uporabnike) za namen zagotavljanja oglaševanja na podlagi potreb. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju profilov uporabe s strani YouTuba v skladu 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki jo morate uveljavljati neposredno pri YouTubu.
 
Dodatne informacije o namenu in obsegu zbiranja in obdelave podatkov so na voljo v pravilniku o zasebnosti v YouTubu.
 
Zaradi Googlove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov Googlu vključuje prenos v tretjo državo, tj. prenos osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru zlasti v ZDA.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe storitve YouTube, ki se začne s predvajanjem videoposnetka YouTube, je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.

 

9.12 Dejavnost obdelave - Typeform

Na našem spletnem mestu vključujemo storitev Typeform družbe TYPEFORM, S.L., Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Španija (v nadaljevanju: Typeform). Ta storitev se uporablja za obrazce in ankete na našem spletnem mestu. Po izpolnitvi in oddaji obrazca ali ankete na našem spletnem mestu se naslov IP, datum in čas ter trajanje obiska našega spletnega mesta in informacije, navedene v obrazcu, posredujejo družbi Typeform in shranijo.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru družbe Typeform je 6. člen 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. To je vaša privolitev. Informacije o vaši pravici do umika najdete v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko dobite pri podjetju Typeform na naslednjem naslovu: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/.

 

9.13 Dejavnost obdelave - Cloudfront

To spletno mesto uporablja omrežje za dostavo vsebine (CDN) Cloudfront. To je storitev družbe Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (v nadaljevanju: Amazon Web Services). Omrežje CDN je na našem spletnem mestu integrirano v obliki skriptne kode Java in se med obiskom ponovno naloži. Cloudfront nam omogoča večjo zmogljivost nalaganja, boljšo razpoložljivost in preprečevanje izgube podatkov, saj zagotavlja podvojene podatke (npr. grafike ali skripte) s tega spletnega mesta na različnih strežnikih po vsem svetu. Vendar pa se lahko ob obisku tega spletnega mesta od Cloudfront samodejno zahtevajo foto/video datoteke. Zaradi te samodejne zahteve po foto/video datotekah pa se lahko osebni podatki, kot je vaš naslov IP, prenesejo na strežnike družbe Amazon Web Services. Zaradi Amazonove lokalizacije lahko prenos vaših osebnih podatkov v Amazon vključuje prenos osebnih podatkov v tretjo državo, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru, v tem primeru zlasti v ZDA. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene.
 
Ker je Cloudfront na našem spletnem mestu vgrajen s pomočjo Java Scripta, lahko njegovo izvajanje preprečite tako, da v brskalniku onemogočite Java Script ali namestite tako imenovani blokator Java Scripta (npr. https://www.ghostery.com).
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru uporabe storitve Cloudfront je naš zakoniti interes, ki je v tem primeru zagotavljanje varnosti in razpoložljivosti tega spletnega mesta v skladu s 6. členom 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko dobite pri Amazon Web Services na naslednjem naslovu: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/?nc1=h_ls.

 

9.14 Dejavnost obdelave - Qualtrics

Za izvajanje raziskav uporabljamo tehnologije družbe Qualtrics LLC,333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, ZDA (v nadaljnjem besedilu: Qualtrics).
 
Qualtrics uporabljamo, da vam omogočimo, da nam posredujete povratne informacije v zvezi z našimi spletnimi mesti ali storitvami. Ankete na naših spletnih mestih so na splošno anonimne. Če želite, da vas v okviru vaših povratnih informacij kontaktiramo, lahko na koncu ankete izpolnite kontaktni obrazec. Upoštevajte, da anketa v tem primeru ne bo več anonimna.
V posameznih primerih vas želimo vprašati o vašem zadovoljstvu z našimi storitvami. V ta namen vas bomo kontaktirali po elektronski pošti in vas prosili za povratne informacije. To se bo zgodilo le, če ste nam predhodno dali veljavno soglasje za tržni stik v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Za izvedbo ankete je treba aktivirati piškotke, ki so funkcionalno potrebni. To se zgodi šele, ko začnete izvajati anketo in se strinjate z aktiviranjem piškotkov.
 
Piškotki omogočajo, da na primer zapustite anketo in jo nato nadaljujete s ponovnim klikom na povezavo do ankete na mestu, kjer ste anketo predhodno končali. Glede na nastavitve brskalnika imate na voljo največ en teden, da se vrnete v anketo in izpolnite svoje odgovore. Če ne boste opravili nobenih nadaljnjih popravkov, bodo vaši predhodni odgovori po enem tednu zabeleženi kot končni. Načeloma lahko shranjevanje piškotkov preprečite z ustrezno nastavitvijo v brskalniku, vendar opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli sodelovati v naših digitalnih raziskavah. Več informacij na temo piškotkov najdete v poglavju "7. Piškotki".
 
Za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru raziskav je potrebna vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zbrane podatke v našem imenu hrani in obdeluje podjetje Qualtrics na strežnikih v EU. Zaradi lokalizacije družbe Qualtrics LLC lahko v posameznih primerih pride do dostopa do teh podatkov iz ZDA. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ZDA ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v najslabšem primeru morda ne bodo mogle biti uveljavljene. Informacije o pravici do umika najdete v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.

 

9.15 Dejavnost obdelave - vloga za zaposlitev v podjetju Konica Minolta Slovenija

9.15.1 Pregled vaše vloge

Osebne podatke, ki jih navedete v prijavi, obdelujemo za pregled vaše prijave in ugotavljanje vaše primernosti za razpisano delovno mesto. Za pregled vaše prijave lahko uporabimo specializirane ponudnike storitev. Primerne prijave za delovno mesto bo kadrovska služba posredovala ustreznemu specializiranemu oddelku ali nacionalnemu podjetju v nadaljnjo obravnavo. Za celovito oceno vaše prijave vedno potrebujemo vaš življenjepis ter potrdila ali ustrezna dokazila. Pri vnosu podatkov so obvezna naslednja polja: Ime, priimek, elektronski naslov, naslov, pričakovana plača in odpovedni rok. Prav tako morate priložiti vsaj eno prilogo. Dodatni podatki, kot sta video posnetek ali fotografija, so neobvezni.
 
Podatke o vaši prošnji za delo izbrišemo pet mesecev po zaključku postopka prijave za delovno mesto. Postopek prijave za delovno mesto se zaključi, ko je nastavljen končni status določene prošnje (zavrnitev | sprejem | širši izbor za bazo ustreznih kandidatov). Obdelava podatkov poteka na podlagi 6. člena 1, točka (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
Če ste mlajši od 18 let, za sklenitev pogodbe z vami potrebujemo soglasje vaših zakonitih skrbnikov.

 

9.15.2 Prijave študentov, dijakov in šolarjev, ki iščejo zaposlitev

Z veseljem sprejmemo tudi prijave študentov, dijakov in šolarjev, ki iščejo zaposlitev. Tudi te prijave obravnavamo v skladu z zgoraj navedenimi načeli.

 

9.16 Dejavnost obdelave - spletni seminarji / WebinarGeek

Konica Minolta za izvajanje spletnih seminarjev uporablja storitev WebinarGeek, ki jo zagotavlja podjetje WebinarGeek B.V., KVK 68420765, Vestigingsnr. 000036864404, Chroomstraat 12, 2718RR, Zoetermeer, Nizozemska (v nadaljevanju: WebinarGeek).
 
Naša ponudba spletnih seminarjev se razlikuje od različnih brezplačnih spletnih seminarjev do plačljivih spletnih seminarjev. Na te spletne seminarje se vedno prijavite prek obrazca na eni od naših namenskih straneh, ali na Konica Minolta WebinarGeek namenskic spletni strani. Med registracijo in udeležbo na spletnem seminarju se osebni podatki neizogibno obdelujejo z različnimi piškotki, ki so nameščeni v vaši končni napravi. Za dodatne informacije o temi piškotkov glejte poglavje "7. Piškotki". Poleg tega bi radi poudarili, da se osebne podatke obdelujete tudi pri zgolj informativnem obisku spletnega mesta. Več informacij o tem najdete v poglavju 8.1 "Dejavnost obdelave - obisk naše spletne strani". V nadaljevanju najdete pregled osebnih podatkov, ki se lahko obdelujejo, če se odločite, da se boste udeležili enega od naših spletnih seminarjev z uporabo storitve WebinarGeek. Obvezni podatki, ki jih je treba vnesti, so označeni z "*". Posebnost so podatki o naslovu, saj so ti podatki potrebni samo za plačljive spletne seminarje, da lahko pošljemo račun.
 • E-poštni naslov*
 • Ime*
 • Priimek
 • Podjetje
 • Opis dela
 • Telefonska številka
 • Podatki o naslovu* (samo za plačljive spletne seminarje)

 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov pri registraciji in sodelovanju na brezplačnem spletnem seminarju je vaša privolitev v skladu s 6. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Informacije o vaši pravici do umika so na voljo v točki 2.8 "Pravica do umika (7. člen GDPR)" te politike zasebnosti.
 
Za plačljive spletne seminarje je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov 6. člen 1, točka (b) GDPR, tj. obstoječa pogodba med vami in nami.
 
Ne glede na registracijo in udeležbo v spletnem seminarju se lahko vaši osebni podatki uporabijo tudi za analizo in optimizacijo naše ponudbe spletnih seminarjev. Ta obdelava temelji na našem zakonitem interesu v skladu s 6. členom 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer je naš zakoniti interes stalna optimizacija naše ponudbe.
 
Ker WebinarGeek deluje kot obdelovalec v smislu 28. člena GDPR, je bila sklenjena pogodba o obdelavi. Poleg tega je bilo pred uporabo storitev podjetja WebinarGeek preverjeno v skladu z 28. členom GDPR preverjeno, ali ponudnik storitev zagotavlja varnost obdelave s sprejetimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi. Kraj obdelave je Evropska unija, saj ima podjetje WebinarGeek sedež na Nizozemskem. Zaradi lokacije strežnikov podjetja WebinarGeek lahko prenos vaših osebnih podatkov podjetju WebinarGeek vključuje prenos v tretjo državo, tj. prenos osebnih podatkov v namembni kraj, ki ni niti v Evropski uniji niti v Evropskem gospodarskem prostoru. Obdelava vaših osebnih podatkov zunaj EU/EGP bo temeljila na vaši privolitvi v skladu z 49. členom 1, točka (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V državah zunaj EU/EGP ni zagotovil za ustrezno raven varstva podatkov. Zato na obdelavo osebnih podatkov vplivajo dodatna tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Za več informacij o pravici do odstopa od pogodbe glejte poglavje 2.8 "Pravica do odstopa od pogodbe (7. člen GDPR)" v tej politiki zasebnosti.
 

10 Globalna politika družbe Konica Minolta

https://www.konicaminolta.eu/eu-en/global-personal-data-protection


  

povezane vsebine

povezane vsebine

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov.