podizvajalci

podizvajalci

 
Angažma podizvajalcev kot opredeljeno v 6. členu pogodbe o obdelavi podatkov:

 1. Storitve opredeljene v krovnem sporazumu in delne storitve se bodo lahko izvajale v sodelovanju s podizvajalci, opredeljenimi v prilogi k tej pogodbi. Obdelovalec lahko sklene sporazume z drugimi podizvajalci v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti obdelovalca po tej pogodbi le, če je upravljavec s tem predhodno soglašal. Obdelovalec mora obvestiti upravljavca o vseh takšnih nameravanih sporazumih s podizvajalci brez odlašanja. Upravljavec lahko ugovarja sodelovanju z novimi podizvajalci in mora zoper to takoj vložiti ugovor, katerega mora utemeljiti.
 2. Obdelovalec bo skrbno izbral podizvajalce na podlagi njihove usposobljenosti in zanesljivosti. V primeru napotitve podizvajalcev bo obdelovalec naložil obveznost izpolnjevanja določb te pogodbe podizvajalcem in dodatno zagotovil, da lahko upravljavec izvaja pravice, ki izhajajo iz te pogodbe (zlasti pravice do izvajanja inšpekcij in nadzora) neposredno napram podizvajalcem. Če bo obdelovalec angažiral podizvajalce v tretji državi, mora obdelovalec zagotoviti, da ustrezni podizvajalci vzdržujejo ustrezno raven varnosti podatkov (npr. s sklenitvijo sporazuma na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU). Obdelovalec bo na zahtevo upravljavca zagotovil z dokazilom obstoj takšnih sporazumov s podizvajalci obdelovalca.
 3. Odnos podizvajalcev v smislu teh določb se ne šteje za obstoječ, če obdelovalec sodeluje s tretjimi osebami za opravljanje storitev, ki se jih obravnava kot sekundarne narave. Takšne storitve lahko vključujejo, vendar niso omejene na poštne, transportne in ladijske storitve, storitve čiščenja in telekomunikacijske storitve, ki niso neposredno povezane s storitvami, ki jih obdelovalec opravlja za upravljavca.

 
POOBLAŠČENI PODIZVAJALCI

 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Nemčija
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija (vključno z delovanjem oddaljenih servisnih in varnostnih Konica Minolta strežnikov)
 • 2. nivo podpore za Konica Minolta Slovenija
Konica Minolta, Inc.
JP Tower, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonska
Opis možne obdelave podatkov:
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija ali Konica Minolta Europe za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem Konica Minolta, Inc. Prenos podatkov družbi Konica Minolta, Inc., potreben v ta namen, temelji na odločbi Evropske komisije o ustreznosti Japonske, izdane v skladu s čl. 45 GDPR januarja 2019. V skladu s to odločbo se šteje, da raven varstva podatkov, ki jo zagotavlja japonski "Zakon o varstvu osebnih podatkov" (APPI), zagotavlja pravice do zasebnosti podatkov, ki so vsaj enakovredne standardom GDPR. Japonska se zato šteje za "varno tretjo državo" in nadaljnja jamstva za prenos podatkov niso potrebna.
(Vir: EU Commission Adequacy Decision: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_421)
 

DRUGI POOBLAŠČENI PODIZVAJALCI

 

M-Files
M-Files Oy
Hermiankatu 1, 33720 Tampere
m-files@m-files.fi
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem M-Files Oy. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
SafeQ
Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park, Technická 2948/13; 61600 Brno, Checz Republic
info@ysoft.com
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem Y Soft Corporation. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
ScanFlow
ANTS spol. s r.o.; Checz Republic
Olomoucká 9, 618 00 Brno-Židenice, Checz Republic
ants@ants.cz
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem ANTS spol. s r.o.. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
Abbyy
ABBYY Europe Global office
Landsberger Str. 300, 80687 Munich, Germany
sedc1@web.de
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem ABBYY Europe. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
Soluma
Soluma d.o.o., Slovenija
Dušan Špajzar, Testenova ulica 13, Mengeš
dusan.spajzar@soluma.eu
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem Soluma d.o.o.. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
ORG. TEND d.o.o.
ORG. TEND d.o.o.
Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 57 50, info@tend.si
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik video, informacijskih in inštalaterskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 2. in/ali 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za namestitev in/ali analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem ORG. TEND d.o.o. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
K2
NINTEX UK ltd.
138 Fetter Lane, London, EC4A 1BT, England
T: +44 (0) 20 3693 0200
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem NINTEX UK ltd.. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
Kofax Autostore
KOFAX LONDON HOLDINGS LIMITED
7 Elmwood Crockford Lane, Chineham, Basingstoke, England, RG24 8WG
T: +44 1256 89 1000
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem KOFAX LONDON HOLDINGS LIMITED. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.
UiPath
UiPath SRL
4 Vasile Alecsandri Str and 11 Constantin Daniel Str., Building A, 010613, 1st District, Bucharest, Romania
T:  +40 372 907 975
Opis možne obdelave podatkov:
 • ponudnik informacijskih storitev za Konica Minolta Slovenija
 • 3. nivo podpore: V izjemno redkih primerih se bo Konica Minolta Slovenija za analizo nepredvidenega tehničnega vedenja opreme posvetovala s podjetjem UiPath SRL. Angažma podizvajalca in morebitna obdelava podatkov temelji na 28(4) členu GDPR.