Privarčevati kakšen Evro je super, še boljše ga je zaslužiti!

Ljubljana | 2 julij 2019

Privarčevati kakšen Evro je super, še boljše ga je zaslužiti!

V principu vsa podjetja stremijo k temu, da čimbolj optimizirajo svoje poslovne procese. S tem lahko izboljšajo komunikacijo, uporabniško izkušnjo strank in pridobijo jasen pregled nad procesi, potrebnimi za dobičkonosne poslovne odločitve – hkrati pa proaktivno upravljajo z operativnimi tveganji.


S pametno BPM (Business Process Management) strategijo, so podjetja bolj uspešna pri izkoriščanju novih poslovnih priložnostih in bolj fleksibilna pri regulatornih in varnostnih vprašanjih – vse v imenu učinkovitosti. Optimizacija procesov je odlično orodje za varčevanje, lahko pa predstavlja tudi priložnost za zaslužek. Koncept varčevanja in služenja denarja je pogosto ločen in napačno razumljen kot izključujoč.


Tako varčevanje, kot služenje stremita k učinkovitosti in imata skupni cilj, ustvarjanje čim večjega dobička. S prilagodljivimi in pametnimi procesi podjetja pridobijo tri ključne prednosti:
– večja učinkovitost pri varčevanju,
– zmanjšanje tveganj poslovanja in
– povečanje prihodkov in dobička.


Sama ideja, kako s pametno BPM strategijo poleg varčevanja še kaj zaslužiti, nedvomno predstavlja določen premik v miselnosti. Ampak, kako lahko podjetja dosežejo to spremembo?


Povečanje prihodkov in dobička lahko dosežemo na dva načina, neposredno ali posredno. Neposredno povečanje prihodkov lahko dosežemo enostavno s tem, da vpeljemo nek nov proces, storitev ali produkt in tako izboljšamo vire prihodkov. Posredno povečanje prihodkov pa lahko dosežemo tako, da se osredotočimo na druge poti, ki niso nujno povezane z utečenimi načini pridobivanja prihodkov. Na primer, razmišljate o procesih, ki skrbijo za odnose s strankami. To je dober primer k čemu podjetja stremijo, da:
– so bolj učinkovita in se izognejo reševanju težav, ko se nakopičijo in
– ustvarijo avtomatiziran način za ustvarjanje dodatnega vira prihodkov.


Zaradi eksponentne rasti podatkov in same digitalizacije, je zelo pomembno, da upoštevamo tudi, kako lahko zunanji dejavniki (nekaj, kar ni nujno posledica osebnih odnosov) vplivajo na izboljšanje procesov in ustvarjanje dobička – na primer pridobivanje podatkov iz drugih aplikacij in virov. Recimo, v izjemnem porastu je IoT industrija, kjer je v različnih aplikacijah shranjena izjemna količina podatkov o strankah, ki podjetjem lahko pomagajo k boljšemu razumevanju strank in bolj usmerjene pristope k obstoječim in potencialnim strankam.


Seveda pa to ne pomeni, da naj sedaj podjetja opustijo utečene načine, kjer je za povečanje prihodkov ključna osebna komunikacija. Razmišljate o navzkrižnem pristopu in kako lahko s tem povečate prodajo vaši obstoječi bazi strank. Sledite vzorcem procesov in na ta način določite priložnosti, kjer boste lahko preko ponudbe dodatnih storitev povečali prihodek.


Dejstvo je, da morajo podjetja (in to ni nič novega) postati bolj prilagodljiva. Osnovni namen poslovnih procesov je bil povečanje učinkovitosti in ustvarjanje prihrankov. To drži še danes, ampak agilnost procesov podjetjem omogoča, da se prilagodijo na način, ki jim omogoča prepoznavo priložnosti, ki predstavljajo dodaten vir prihodkov.


Matjaž Babnik


Vodja marketinga
quotation marks

Matjaž Babnik je v Konici Minolti zaposlen od leta 2002. Njegov staž mu daje edinstven vpogled v razvoj in spremembe, ki jih je v tem obdobju doživela Konica Minolta in z njeno dejavnostjo povezana industrija. Matjaž Babnik je v podjetju Konica Minolta vodja marketinga na nivoju Adrija regije, kar trenutno vključuje Slovenijo, Hrvaško in Bosno.

Matjaž Babnik

Vodja marketinga