Pogoji in določila uporabe

 

1. Veljavnost in obseg pogojev in določil uporabe

Uporaba spletnega mesta www.konicaminolta.eu (v nadaljevanju "Spletno mesto"), ki jo omogoča družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (v nadaljevanju "Konica Minolta") in storitev, ki so na voljo na tem Spletnem mestu, je dovoljena samo ob upoštevanju pogojev in določil uporabe. Z dostopom do Spletnega mesta ali katere od njegovih podstrani se uporabnik strinja z veljavnostjo trenutne različice pogojev in določil uporabe. Če se uporabnik ne strinja z vsemi ali z nekaterimi od pogojev in določil, ne sme uporabljati Spletnega mesta.
Družba Konica Minolta si pridržuje pravico do prihodnjih sprememb ali posodobitev pogojev in določil uporabe brez predhodnega obvestila.
 

2. Storitve, ki so na voljo

Vsebina in informacije, ki so na voljo na Spletnem mestu, se uporabljajo v komercialne namene družbe Konica Minolta.
Družba Konica Minolta ima pravico, da kadar koli začasno prekine ali omeji delovanje Spletnega mesta ali njegovih delov, in ne zagotavlja, da bo Spletno mesto ali vsebina, ki je na voljo na njem, stalno na voljo, brez prekinitev ali brez sprememb.
 

3. Obseg uporabe

Vsebine in informacije, ki so na voljo na Spletnem mestu, so namenjene izključno osebnemu informiranju uporabnika in za osebne, nekomercialne namene uporabnika. Ne smete jih prenesti, kopirati, obdelati ali širiti v zasebne ali komercialne namene. Samo vsebine, ki so za prenos in so tako tudi izrecno označene, so izvzete iz tega. Uporabnik lahko tudi natisne dele Spletnega mesta za svojo osebno uporabo.

Družba Konica Minolta izrecno poudarja, da je vsebina Spletnega mesta, npr. besedilo, slike, grafike, zvoki in postavitev, zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah ali v skladu z drugimi določbami o zaščiti intelektualne lastnine in da so imena izdelkov, blagovne znamke ter imena podjetij, ki se uporabljajo na Spletnem mestu, zaščiteni z zakonom o blagovnih znamkah za ustreznega zakonitega lastnika. Vsakršna uporaba teh vsebin je zato brez predhodnega pisnega soglasja družbe Konica Minolta prepovedana z zakonom.
 

4. Jamstvo, odgovornost

Vsebina Spletnega mesta odraža informacije in tehnologije, ki so na voljo v času objave. Družba Konica Minolta ni dolžna zagotoviti, da je vsebina Spletnega mesta celovita, pravilna ali ažurirana. Vsebina Spletnega mesta lahko občasno odstopa od trenutnega stanja, zlasti v primeru sprememb lastnosti izdelkov Konica Minolta ali sprememb zahtev glede njihove uporabe. Družba Konica Minolta tudi ni dolžna zagotoviti, da so vsebine na Spletnem mestu primerne za uporabnikove namene. Družba Konica Minolta in njeni zaposleni niso odgovorni za kakršno koli izgubo ali pomanjkljivost, ki lahko doleti uporabnika v povezavi z uporabo Spletnega mesta in katere koli od njegovih podstrani. V primeru kršitve katere od pogodbenih obveznosti je odgovornost omejena na predvidljivo škodo, ki je običajna za to pogodbo.

V primerih, v katerih je družba Konica Minolta brez omejitev odgovorna v skladu z zakonskimi določbami, to ne velja v primeru zlonamernega dejanja ali velike malomarnosti ali v primeru poškodbe, smrti ali ogrožanja zdravja zaradi kršitve obveznosti, za katero je odgovorna družba Konica Minolta, ali za odgovornost v skladu z nemškim zakonom o odgovornosti proizvajalca.
 

5. Povezave do drugih spletnih mest

Na nekaterih delih Spletnega mesta hiperpovezave ("povezave") vodijo do spletnih mest drugih ponudnikov, ki lahko vsebujejo dodatne ali dopolnilna informacije, ki lahko zanimajo uporabnika. S klikom na takšno povezavo boste zapustili Spletno mesto Konica Minolta.
Družba Konica Minolta ne more vplivati na trenutne ali prihodnje vsebine spletnih mest tretjih oseb. Družba Konica Minolta zato ne obravnava vsebin spletnih mest tretjih oseb, do katerih vodijo povezave, kot svojih. Odgovornost družbe Konica Minolta za vsebine spletnih mest tretjih oseb je zato izvzeta, če družba Konica Minolta ni bila seznanjena z morebitnimi zakonskimi kršitvami vsebin, ko je na svoje spletno mesto vključila povezavo.
 

6. Obveznosti uporabnika

Uporabnik Spletnega mesta se zavezuje, da bo upošteval zakonske pogoje, ki veljajo zanj, ob vsaki uporabi Spletnega mesta ali vsebin, ki so na voljo na njem.

Uporabnik ne sme sprejeti nobenega ukrepa ali uporabiti nobenega postopka ali programske opreme, ki lahko povzroči spremembo, okvaro ali motnjo Spletnega mesta, njegovih funkcij ali njegove vsebine. To velja tudi za ukrepe, ki lahko namenoma vodijo do večje obremenjenosti tehnične infrastrukture Spletnega mesta.
 

7. Veljavna zakonodaja, sodna pristojnost

Nemška zakonodaja bo veljala za uporabo Spletnega mesta in za uveljavljanje teh pogojev in določil uporabe.

Če je uporabnik trgovec ali pravna oseba po javnem pravu ali če v Nemčiji nima pristojnega sodišča, bo za vse spore v povezavi z uporabo Spletnega mesta ali teh pogojev in določil uporabe pristojno sodišče v Hannovru.