INFORMACIJE O NADZORNEM CCTV SISTEMU IN UPRAVLJANJU PODATKOV IN ZASEBNOSTI CCTV KAMER


1. Opis sistema 

Varnostne kamere
Varnostni kameri se nahajata na varnostno pomembnih lokacijah in sicer na vhodu v poslovne prostore podjetja Konica Minolta Slovenija in na recepciji podjetja Konica Minolta Slovenija, obe na naslovu Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana Slovenija.

Dostopni sistem – Vhod v poslovne prostore
Na vhodu v poslovne prostore je večnamenski domofon. Dostop je mogoč tako, da pokličete na recepcijo ali uporabite RFID kartico. Zaposleni prejmejo svojo lastno RFID kartico. Vsi ostali obiskovalci lahko pozvonijo.
Kamera na vhodu predvaja in snema živo sliko hodnika za namen zagotavljanja varnosti premoženja in oseb.
 
Sistem za nadzor – Recepcija poslovnih prostorov
Ob vstopu v poslovne prostore se zaposleni z RFID kartico registrirajo na sistemu za registracijo delovnega časa. Vsi ostali obiskovalci se zglasijo na recepciji in povejo namen obiska. Oseba na recepciji jim, glede na namen njihovega obiska izda dodatna navodila.
Kamera na recepciji predvaja in snema živo sliko recepcije za namen zagotavljanja varnosti premoženja in oseb.


2. Upravljavec

Upravljavec je oseba ali organizacija, ki določa namen in načine obdelave osebnih podatkov. V tem primeru je upravljavec podatkov Konica Minolta Slovenija, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.
 
Če imate kakršne koli pomisleke glede zasebnosti, se lahko obrnete na odgovorno osebo za varstvo podatkov, ali na kontaktno osebo za varstvo podatkov upravljavca.
 
Kontaktni podatki:
Odgovorna oseba za obdelavo podatkov:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europelee 17
30855 Langenhagen, Nemčija
Telefon: +49 (0) 511 7404-0
E-pošta: dataprotection@konicaminolta.eu
 
Kontaktna oseba za obdelavo podatkov:
Matjaž Babnik
Konica Minolta Slovenija, d.o.o.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 568 05 11
E-pošta: varstvo.podatkov@konicaminolta.si


3. Obdelava podatkov

Po kategorijah je mogoče, da upravljamo s sledečimi vašimi osebnimi podatki:
• vaše ime,
• datum prihoda/odhoda,
• barvni ali črno-beli posnetek, na primer slika v živo ali video, na katerem so lahko prikazani vi in/ali vaši osebni podatki,
• mikrofon za nadzor dostopa,  le prenos zvoka v živo.


4. Lokacija kamer

Lokacija, čas delovanja in namen kamer so prikazani v tabeli spodaj:
Vhod v poslovne prostore:
Kamera se nahaja na hodniku, pred vhodom v poslovne prostore.
 
Kamera deluje neprekinjeno.
Snemanje na kameri se izvaja izven uradnega delovnega časa samo
in izključno ko senzor v kameri zazna gibanje in/ali
spremembo iluminacije v območju, ki ga poriva kamera in sicer:
- od ponedeljka 16:00 do torka 8:00,
- od torka 16:00 do srede 8:00,
- od srede 16:00 do četrtka 8:00,
- od četrtka 16:00 do petka 8:00,
- od petka 16:00 do ponedeljka 8:00. 
 
Namen: zagotavljanje varnosti premoženja.
   
Recepcija poslovnih prostorov:
Kamera se nahaja na stropu recepcije v poslovnih prostorih.
 
Kamera deluje neprekinjeno.
Snemanje na kameri se izvaja izven uradnega delovnega časa samo
in izključno ko senzor v kameri zazna gibanje in/ali
spremembo iluminacije v območju, ki ga poriva kamera in sicer:
- od ponedeljka 16:00 do torka 8:00,
- od torka 16:00 do srede 8:00,
- od srede 16:00 do četrtka 8:00,
- od četrtka 16:00 do petka 8:00,
- od petka 16:00 do ponedeljka 8:00.

Področja, kjer kamera zajema delovna mesta zaposlenih, so le ta za zagotavljanje
zasebnosti zaposlenih počrnjena. 

Namen: zagotavljanje varnosti premoženja in oseb.