Upravljanje oskrbovalne verige

 

Trud za vzpostavitev trajnostne družbe, v kateri so spoštovane človekove pravice


Kot globalno podjetje Konica Minolta deluje v 50 državah po vsem svetu. Znesek javnih naročil Skupine presega 520 milijard jenov.

V družbi Konica Minolta gledamo na vse dobavitelje, ki priskrbijo in pridelajo snovi, kot so surovine in deli, ali nudijo logistične in druge storitve, kot nepogrešljive partnerje pri svojih poslovnih dejavnostih.

Družba Konica Minolta v sodelovanju s svojimi dobavitelji gradi zaupne odnose prek transparentnih in pravičnih transakcij, da bi dosegla skupen cilj, strankam po vsem svetu pravočasno ponuditi zavidanja vredne izdelke in storitve.

V družbi Konica Minolta se zavedamo, da so po vsem svetu delavci, ki so prisiljeni delati brez pravic ali morajo delati v obupnih razmerah, na katere so zlasti občutljivi otroci in tuji delavci (priseljenci).

Konica Minolta promovira pobude za družbeno odgovornost podjetij po vsej svoji oskrbovalni verigi,* s čimer pomaga ustvariti trajnostne družbe, ki upoštevajo vse človekove pravice. V podjetju verjamemo, da gospodarske družbe niso odgovorne samo za svoje izdelke, pač pa nosijo tudi družbeno odgovornost za izboljšanje delovnih pogojev (človekovih pravic), etike, okolja, varnosti in zdravja prek celotne oskrbovalne verige, ki oskrbuje stranke z izdelki. V družbi Konica Minolta izvajajo družbeno odgovorno javno naročanje, s čimer udejanjajo te izboljšave na osnovi proizvodnje, in tesno sodelujejo z dobavitelji surovin in delov za njihove izdelke.

Z namenom izpolnjevanja družbenih pričakovanj, kot je spoštovanje človekovih pravic, družba Konica Minolta deluje v svojih proizvodnih obratih, hkrati pa tudi sodeluje z dobavitelji za proizvodnjo in logistiko. V podjetju tudi verjamejo, da na ta način izboljšujejo poslovno vrednost tako družbe Konica Minolta kot tudi svojih dobaviteljev. To sodelovanje omogoča strankam brezskrben nakup izdelkov podjetja, hkrati pa vedo, da z nakupom pripomorejo z razvoju trajnostne družbe. V družbi Konica Minolta se zavedajo, da je družbeno odgovorno javno naročanje več kot zgolj družbena odgovornost globalnega podjetja; prepričani so tudi, da bo z boljšimi delovnimi pogoji večje zadovoljstvo zaposlenih in nižja stopnja izčrpavanja. S tem se zmanjša poslovno tveganje in dvigne kakovost vzdolž celotne oskrbovalne verige. Obstajajo mnogi razlogi za proaktivni pristop.
 

*Oskrbovalna veriga: Serija aktivnosti, ki so del dobave izdelka ali storitve stranki, od javnega naročanja in proizvodnje do distribucije in prodaje.

 

Pravilnik o javnem naročanju družbe Konica Minolta

Skupina Konica Minolta si prizadeva za zadovoljstvo kupcev z ustvarjanjem inovativnih izdelkov in storitev, ki pripomorejo k razvoju družbe v skladu z našo filozofijo upravljanja, "ustvarjanjem novih vrednot". Pri dejavnostih javnega naročanja vzpostavimo trdna partnerstva s svojimi dobavitelji na osnovi pravičnosti in transparentnosti in si prizadevamo zgraditi trajnostno družbo z izpolnjevanjem družbenih odgovornosti s svojimi dobavitelji.
 

 1. ODPRTO 
  Zgradili bomo transparentne in zanesljive odnose s svojimi dobavitelji in vodili evidenco naročil na javni način, hkrati pa delili cilje iz dolgoročne in globalne perspektive.
 2. PRAVIČNO
  Transakcije bomo izvajali po načelu proste konkurence z razumnimi merili ocenjevanja in iskali obojestransko korist z dobavitelji.
 3. GLOBALNO
  Imeli bomo globalni pogled in izvedli javna naročila v regijah, ki najbolj ustrezajo našim delovnim potrebam.
 4. SKLADNOST
  Upoštevali bomo vse veljavne zakone in predpise, poslovno etiko in interne pravilnike ter predpise.
 5. EKOLOGIJA
  Prispevali bomo svoj delež k mednarodni družbi in lokalnim skupnostim tako, da bomo skušali imeti vodilno vlogo pri varovanju okolja, hkrati pa zmanjšali vpliv svojega delovanja na ekosisteme.


Zahteva za dobavitelje

Na osnovi trdnih partnerstev svoje dobavitelje prosimo, da se osredotočijo na naslednja področja, če želijo povečati zadovoljstvo kupcev in izpolniti družbene obveznosti.
 

 1. Odlična kakovost
  Zagotavljanje varnosti izdelkov in storitev, vključno s skladnostjo z varnostnimi standardi vsake države in regije, ter izboljšanje kakovosti, ki mora ustrezati zahtevam strank
 2. Razumne cene
  Spremljanje cen s tržno konkurenčnostjo
 3. Odziv na spremembe povpraševanja
  Razvoj stalnega sistema oskrbe, ki se lahko prilagodljivo odzove na spremembe povpraševanja
 4. Skladnost z zakoni, predpisi in poslovno etiko
  Skladnost z vsemi zakoni in predpisi vsake države in regije in s poslovno etiko
 5. Okoljska zaščita
  Zaveza okolju prijaznim poslovnim dejavnostim in naročilom materiala
 6. Spoštovanje človekovih pravic delavcev
  Spoštovanje osnovnih človekovih pravic, vključno s prepovedjo otroške delovne sile, prisilnega dela in diskriminacije na osnovi etničnega porekla, spola ali drugih razlogov
 7. Zdravje in varnost
  Omogočanje varnega in čistega delovnega okolja
 8. Informacijska varnost
  Nenehne izboljšave informacijske varnosti
 9. Trdni temelji uprave
  Izgradnja trdnih temeljev uprave, ki zagotavljajo nenehno in dosledno oskrbo z materialom
 

Okoljsko sodelovanje, namenjeno krepitvi nadzora nad kemičnimi snovmi, ki so vključene v oskrbovalno verigo

UN Global Compact

Leta 2009 je družba Konica Minolta podpisala sporazum Global Compact, ki ga sestavlja 10 načel, povezanih s človekovimi pravicami, delom, okoljem in bojem proti korupciji, in za katerega so se zavzeli v Združenih narodih.

Sporazum Global Compact je skupina prostovoljnih načel za podjetja, ki ga je leta 1999 predlagal takratni generalni sekretar Organizacije združenih narodov, Kofi Annan, uradno pa so ga sestavili na sedežu Združenih narodov leta 2000. Gre za pobudo za doseganje trajnostne rasti na globalni ravni s spodbujanjem podjetij, naj ravnajo kot zgledni člani mednarodne skupnosti in prikažejo odgovorno in ustvarjalno vodilno vlogo pri reševanju različnih svetovnih težav, vključno z globalnim segrevanjem, okoljskimi težavami in gospodarsko stratifikacijo v družbi.

Družba Konica Minolta sodeluje v delovni skupini za oskrbovalne verige in v delovni skupini za primerno skrb za človekove pravice z japonskim omrežjem Global Compact, te izkušnje pa izkorišča za svoje pobude za družbeno odgovorno javno naročanje.

Konica Minolta sodeluje pri sporazumu Global Compact

Spletno mesto Global Compact Združenih narodov EICC (koalicija članov elektronske industrije)

Družba Konica Minolta se je koaliciji EICC* pridružila oktobra 2013 in si kot članica prizadeva za krepitev družbeno odgovornih dejavnosti v oskrbovalni verigi.

Koalicijo EICC sestavlja več kot 100 podjetij, vključno z vodilnimi svetovnimi proizvajalci elektronike in njihovimi glavnimi dobavitelji. Koalicija se bori za izboljšanje človekovih pravic, etike, zdravstvene oskrbe in varnosti v oskrbovalni verigi.


 

Konica Minolta se pridruži "koaliciji članov elektronske industrije"

EICC 

 

Prenesi

Na našem nemškem spletnem mestu poiščite najnovejšo različico naših splošnih pogojev za nakup in kodeks obnašanja dobaviteljev v angleščini:

Prenesi tukaj