Krizno upravljanje: agilno ukrepanje v krizi

Ljubljana, Slovenija | 20 september 2021

Mala in srednje velika podjetja v vseh sektorjih po vsej Evropi se soočajo z istim težkim izzivom: kako se spopasti s krizo in posledicami zaradi koronavirusa?

Svetovni finančni zlom, Fukušima, pandemija koronavirusa ali velikanski oblaki pepela iz islandskega vulkana Eyjafjallajökull: katastrofe, ki pretresajo svet in jih ni več mogoče obvladovati z običajnimi scenariji tveganja, francoski raziskovalec kriz Patrick Lagadec imenuje "megakrize". Nadaljnjega poteka pandemije koronavirusa in gospodarskih posledic je skoraj nemogoče izračunati. Mala in srednje velika podjetja se morajo pri kriznem upravljanju prilagoditi nepredvidljivim dogodkom in poskušati biti čim bolj prilagodljiva.


Uspešno krizno upravljanje vključuje analizo kriznih razmer ter ustrezne zamisli in strategije za spopadanje s krizo. Gre tudi za hitro razvijanje, uvajanje in ocenjevanje začetnih ukrepov pomoči, da bi nato lahko sprejeli nadaljnje ukrepe in izvajali učinkovito krizno komuniciranje.
Zveni izčrpno in verodostojno. Kljub temu tudi izkušeni krizni menedžerji v podjetjih, pri sedanji pandemiji koronavirusa in njenih gospodarskih posledicah dosegajo svoje meje.
 
Velikanski izziv: krizno upravljanje v podjetjih.
Francoski raziskovalec kriz Patrick Lagadec takšne globalne katastrofe imenuje megakrize. Tradicionalno krizno upravljanje postavljajo pred nepričakovana vprašanja in težave.
Poseben izziv je, da pričakovani scenariji in strategije temeljijo na preteklih izkušnjah, medtem ko lahko pojav novega, nepričakovanega primera pomeni, da je treba zavreči predhodno preizkušeno znanje, upravljanje, pričakovane ukrepe in načrtovano krizno komunikacijo.
V trenutnih razmerah se številna prizadeta mala in srednje velika podjetja sprašujejo: ali bi nam zdaj pomagalo strokovno krizno upravljanje? Vsekakor ni zdravila. Prizadetih je preveč različnih narodov, panog, organizacij in podjetij. Kljub temu lahko na podlagi študij primerov preučimo možne pristope kriznega upravljanja in komunikacijske strategije.
 
Študija primera orkana Katrina: ko se računalniški modeli zmotijo.
Strokovnjaki za krize se danes zavedajo, da zlasti vodstveni delavci in zainteresirane strani običajno izgubijo glavo, kadar se vnaprej načrtovani scenariji izrednih razmer ne uresničijo v skladu s pričakovanji, temveč jih presežejo nepredvideni dogodki, kot so naravne nesreče. To dokazuje študija primera orkana Katrina.
V New Orleansu so bili ljudje v skladu z računalniškimi modeli in načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, teoretično dobro pripravljeni na orkan. Obstajali so dobro premišljeni načrti za evakuacijo in komunikacijo. Vendar se orkan ni držal pričakovanih scenarijev, temveč je preprosto odplaknil nasipe in poplavil celotno mesto. S tem je vsem zaposlenim v mestni upravi predstavil nove, popolnoma spremenjene razmere.
To kaže, da se katastrofam in megakrizam z načrtom v resnici ni mogoče izogniti. Namesto tega morajo vodje, zaposleni in deležniki pričakovati, da jih bodo razmere presenetile (morda celo zelo presenetile) in nato v podjetju agilno ukrepati s pomočjo kriznega upravljanja.

Model 3C (Conflict, Crisis, Catastrophe), oziroma model 3K (Konflikt, Kriza, Katastrofa).
Krizo ali katastrofo je težko natančno opredeliti. V konkretnem primeru je pogosto odločilen pogled vodij in drugih odgovornih oseb na razmere in (morebitne) načrtovane ukrepe.
V skladu z Züriškim modelom virov (ZRM) so švicarski svetovalci za krize določili delitev na 3K (3K=3C) in opredelili naslednje pojme:
  • Konflikt: kot najmanjša oblika krize,
  • Kriza: kot stopnjevanje konflikta,
  • Katastrofa: kot najvišja stopnja resnosti.
Z vidika podjetja je treba glede neprekinjenega poslovanja razlikovati, ali je bil konflikt, kriza ali katastrofa povzročena znotraj ali zunaj podjetja.
 
DODATNE INFORMACIJE
Opredelitve pojmov: kaj je kaj?
 
Upravljanje tveganj: Pomaga podjetjem pravočasno prepoznati grožnje, nevarnosti in tveganja ter si prizadeva preprečiti ali zmanjšati morebitno škodo.

Obvladovanje konfliktov: Vključuje različne strategije za razumevanje obstoječih notranjih ali zunanjih konfliktov, s ciljem preprečiti njihovo širjenje ali stopnjevanje.

Krizno upravljanje: Vključuje sistematično obvladovanje kriz, analize in razvoj ustreznih strategij upravljanja, ter uvedbe in ocene začetnih ukrepov, ki jim sledijo drugi podporni ukrepi.
 
Krize ovirajo normalno delovanje, vendar lahko postanejo gonilna sila za nov razvoj.
Za razumevanje krize in sposobnost ukrepanja je pomembnih tudi šest različnih faz razširjene krize v skladu z ZRM modelom:
  1. priprava na krizne primere,
  2. razvoj ali nastanek krize,
  3. stanje zmede, negotovosti ali neukrepanja,
  4. jasnost ali spoznanje,
  5. preusmeritev, ponovni zagon, konstruktivna dejavnost,
  6. Naknadna obdelava prestane krize.
Model kaže, da je kljub pripravam (1) za vsako krizo (2) značilno stanje negotovosti ali neukrepanja (3). V idealnem primeru pa zmedi (3) sledi obdobje jasnosti in spoznanja (4), ki posledično povzroči preusmeritev in konstruktivno dejavnost (5). Krize torej po definiciji motijo normalno delovanje, lahko pa postanejo tudi gonilna sila za nov razvoj - zlasti s pomočjo strokovne naknadne obdelave (6).

Uspešen načrt kriznega upravljanja: vključitev vseh znanj in ukrepov v lasten pristop
Švicarska raziskovalca kriz Kristina Sommerauer in René Meier poudarjata, da sta za odgovorne v podjetjih še posebej pomembni fazi 1 in 6, tj. priprava na krizo in obdelava po krizi.
Razlog za to je, da predvsem ti dve fazi omogočata zavesten in oseben razvoj močnega odnosa do konfliktov, kriz in katastrof. Upoštevati je treba tudi, da sta obravnava kriz in katastrof ter krizno upravljanje vedno dolgotrajna.

Cilj strokovnega pristopa h krizam mora biti vključitev vsega obstoječega znanja in osebnih izkušenj v lasten pristop - in nato hitra uvedba ukrepov kriznega upravljanja in komuniciranja, ki sprožijo vrsto ustreznih ukrepov.
Na ta način vodstvenim delavcem v malih in srednje velikih podjetjih ne le uspe postati bolj osebno odporni na krize, temveč je glede na podjetje in panogo mogoče tudi bolje razumeti okvirne pogoje krize, njen potek, nevarnosti in priložnosti ter se nanje bolje odzvati.

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

01 568 05 11

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? KONTAKTIRAJTE NAS!