Novo priznanje za Konico Minolto

Ljubljana, Slovenija | 11 oktober 2021

Konica Minolta je že pet let zapored imenovana v vse ESG indekse (ki jih je sprejel GPIF) in 18 let zapored vključena v serijo FTSE4GOOD indeksov.

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) je bila uvrščena v vse štiri indekse odgovornih naložb, ki jih je sprejel japonski državni pokojninski investicijski sklad (GPIF)*1. Ti štirje indeksi so FTSE Blossom Japan Index, MSCI Japan ESG Select Leaders Index, MSCI Japan Empowering Women Index in S&P/JPX Carbon Efficient Index. Konica Minolta je že peto leto zapored uvrščena na vse te ESG indekse, odkar jih je GPIF prvič sprejel. Konica Minolta je že 18 let zapored vključena tudi v serijo FTSE4Good indeksov, ki je eden najbolj znanih indeksov na svetu.


Zavezanost družbe Konica Minolta k trajnosti.
V svojem srednjeročnem poslovnem načrtu "DX2022" Konica Minolta izraža svojo odločenost, da se bo razvila v podjetje, ki je jasno zavezano k reševanju družbenih vprašanj kot del svoje osnovne politike in ostaja zavezana razvoju inovacij, ki lahko spodbujajo tako ustvarjanje nove vrednosti za globalno okolje in človeško družbo, kot tudi rast njenega poslovanja. Ob svetovni pandemiji Covid-19 je podjetje preučilo, kako bi lahko prispevalo v boju proti tej pandemiji. Zagotavljalo je različno podporo in rešitve, pri čemer je izkoristilo prednosti, ki jih je razvilo na področju zdravstvene dejavnosti in na številnih drugih področjih. Za pomoč pri nedavnem cepljenju je na primer pomagalo pri vzpostavitvi centrov za množično cepljenje, pri čemer je uporabilo svoje znanje in izkušnje pri urejanju prostorov za dogodke. Hkrati je v svojo aplikacijo "Večjezično tolmačenje za zdravstvene ustanove", dodalo storitve tolmačenja govora v besedilo in znakovnega jezika na daljavo, s čimer je pomagalo osebam z okvaro sluha v centrih za cepljenje. Tako si Konica Minolta s svojimi poslovnimi dejavnostmi še naprej prizadeva za reševanje družbenih problemov.

Medtem je okoljska digitalna platforma, ki jo je vzpostavilo 16 japonskih podjetij, med njimi tudi Konica Minolta, v samo enem letu od ustanovitve razširila članstvo na 44 podjetij. Konica Minolta to platformo uporablja za sodelovanje s podjetji pri razvoju in izmenjavi navigacijskih zemljevidov za posamezne države, na katerih so zbrane informacije, povezane z uvajanjem obnovljivih virov energije in recikliranih materialov, s čimer pomaga pospešiti prizadevanja podjetij članic za okoljsko upravljanje.
 
S temi prizadevanji si družba Konica Minolta prizadeva prispevati k ciljem trajnostnega razvoja (SDG - Sustainable Development Goals) ter hkrati olajšati razvoj poslovne skupnosti in človeške družbe.
 
Opis posameznega indeksa
Serija FTSE4Good indeksov, ki jo je uvedel FTSE Russell, globalni ponudnik indeksov s sedežem v Združenem kraljestvu, zajema podjetja po vsem svetu, ki izkazujejo dobre prakse na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG), ter zagotavlja sredstva za vlagatelje in sklade tveganega kapitala za izbiro podjetij z dobrimi obeti glede trajnosti za naložbe. Indeks FTSE Blossom Japan je zasnovan tako, da vključuje japonska podjetja z odličnimi rezultati na področju praks ESG, in ga je GPIF, največji javni pokojninski sklad na svetu, izbral kot enega od indeksov ESG za svojo pasivno naložbeno strategijo.

Indeksa MSCI Japan ESG Select Leaders Index in MSCI Japan Empowering Women Index sta indeksa ESG, ki ju je leta 2017 uvedla družba MSCI Inc. s sedežem v ZDA, globalni ponudnik raziskav in indeksov ESG. Te indekse je sprejel tudi sklad GPIF.
 

Indeks S&P/JPX Carbon Efficient Index sta skupaj uvedli družbi S&P Dow Jones Indices, eden največjih svetovnih ponudnikov indeksov, in Japan Exchange Group, Inc. Na podlagi indeksa TOPIX kot referenčne vrednosti je zasnovan tako, da zmanjšuje izpostavljenost podjetjem z visoko vsebnostjo ogljika, hkrati pa ohranja profil tveganja in donosa, ki je podoben profilu njihovih referenčnih vrednosti. Tudi ta indeks je GPIF izbral kot okoljski indeks.

Referenca – vrednotenje s strani zunanjih izvajalcev.
Družba Konica Minolta je trenutno vključena v sledeče globalne indekse ESG in je v ocenah ESG uvrščena zelo visoko:

 
Dow Jones Sustainability Index (USA) World Index (DJSI World): Included in the index consecutively since 2012
Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific): Included in the index consecutively since 2009
FTSE4Good Index Series (UK)   Included in the index consecutively since 2003
FTSE Blossom Japan Index (UK)   Included in the index consecutively since its establishment in 2017
MSCI Japan ESG Select Leaders Index (USA) Included in the index consecutively since its establishment in 2017
MSCI Japan Empowering Women Index (USA)  Included in the index consecutively since its establishment in 2017
S&P/JPX Carbon Efficient Index (USA, Japan) Included in the index consecutively since its establishment in 2018
S&P Global (USA)  Included in SAM Sustainability Award consecutively since 2013
(Four times as Gold and five times as Silver)
Corporate Knights (Canada)  Ranked among the Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (2011, 2019, 2020 and 2021)
ISS-oekom (Germany)  Maintained the highest Prime Status since 2011
Ethibel (Belgium)   Selected for the investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel Excellence for more than 10 years in a row
CDP (UK)    Included on the Climate A List (2013, 2014, 2016, 2017 and 2020)
 
*1Vladni pokojninski investicijski sklad (GPIF) je neodvisna upravna agencija, ki je odgovorna za upravljanje in vodenje pokojninskih skladov zaposlenih in državnih pokojninskih rezervnih skladov pod nadzorom japonskega ministrstva za zdravje, delo in socialno varstvo.
VKLJUČITEV DRUŽBE KONICA MINOLTA, INC. V KATERI KOLI MSCI  INDEKS IN UPORABA MSCI LOGOTIPOV, BLAGOVNIH ZNAMK, STORITVENIH ZNAMK ALI IMEN INDEKSOV V NJEM NE POMENITA SPONZORSTVA, PODPORE ALI PROMOCIJE DRUŽBE KONICA MINOLTA, INC. S STRANI DRUŽBE MSCI ALI KATERE KOLI NJENE PODRUŽNICE.
MSCI INDEKSI SO IZKLJUČNA LAST DRUŽBE MSCI. MSCI TER IMENA IN LOGOTIPI MSCI INDEKSOV SO BLAGOVNE ALI STORITVENE ZNAMKE DRUŽBE MSCI ALI NJENIH PODRUŽNIC.

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

01 568 05 11

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? KONTAKTIRAJTE NAS!