Konica Minolta je DX certificirana

Ljubljana, Slovenija | 7 maj 2021

Konica Minolta je DX certificirana

Konica Minolta potrjena kot DX certificirani poslovni izvajalec.


Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) je sporočila, da je bilo podjetje imenovano za certificiranega DX (Digital Transformation) poslovnega izvajalca. Certifikat je pridobila v okviru sistema DX certificiranja, ki ga je vzpostavilo japonsko ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo (METI). Ta certifikat pomeni uradno priznanje raznovrstnih pobud Konice Minolte za pospeševanje in uresničevanje digitalne transformacije (DX), ki vključujejo: 
-    spodbujanje DX za prehod podjetij na podjetja z visokim donosom,
-    vključitev jasne zavezanosti reševanja družbenih vprašanj v svojo politiko korporativnega upravljanja,
-    razvijanje posebnih načrtov za uporabo lastnih digitalnih tehnologij,
-    načrt za ustvarjanje novih rešitev z dodano vrednostjo s kombiniranjem IoT tehnologij in rešitev z ustreznimi podatki in
-    ustanovitev delovnega mesta izvršnega direktorja odgovornega za digitalno preobrazbo.


Sistem DX certificiranja je bil ustanovljen za promocijo digitalne transformacije na ravni celotne družbe, zlasti v industrijskem sektorju. V skladu s tem sistemom japonska vlada potrjuje podjetja, ki spoštujejo zahteve Kodeksa digitalnega upravljanja1 v skladu z zakonom o poenostavitvi obdelave informacij (Act on Facilitation of Information Processing).
 
Biti certificirani DX poslovni izvajalec (DX Certified Business Operator) bo predpogoj za prijavo v okviru programa za izbiro DX delnic, ki ga skupaj izvajata METI in Tokijska borza.
 
Na podlagi DX2022 srednjeročne poslovne strategije, Konica Minolta trenutno preusmerja fokus svojega poslovanja s prodaje izdelkov na ponudbo storitev z visoko dodano vrednostjo: DX kot storitev. Natančneje, Konica Minolta si prizadeva svoje izdelke razviti v "pametne povezane izdelke". Ti so povezani z različnimi napravami in omogočajo pretvorbo informacij strank v digitalne podatke in njihovo analizo z lastnimi IoT tehnologijami, v katerih se podjetje odlikuje. S tem si podjetje želi vizualizirati nevidno in strankam ponuditi storitve, ki jim pomagajo rešiti njihove težave.
 
Konica Minolta je odločena, da se prek DX preusmeri na visoko donosna podjetja in hkrati na podlagi svojih petih pomembnih vprašanj oblikuje rešitve za družbena vprašanja2. Za vsako od teh vprašanj je podjetje postavilo vizijo za leto 2030 in oblikovalo ukrepe za doseganje vizije kot del DX2020 srednjeročne poslovne strategije. Podjetje si zato prizadeva spodbujati prizadevanja za ustvarjanje vrednosti s svojim poslovanjem na eni strani in s svojimi korporacijskimi dejavnostmi na drugi strani, vse z namenom ustvarjanja okoljske, družbene in ekonomske vrednosti.
 
Konica Minolta načrtuje, da bo za vsako pomembno vprašanje določila ključne kazalnike uspešnosti in v skladu s temi ključnimi kazalniki uspešnosti upravljala napredek svojih pobud.
 
Povezave do relevantnih spletnih mest:
- DX2022, srednjeročna poslovna strategija: https://www.konicaminolta.com/global-en/investors/management/midterm_plan_presentations/index.html
- pet bistvenih vprašanj: https://www.konicaminolta.com/about/csr/index.html
 
 
1Kodeks digitalnega upravljanja so smernice, ki jih je METI določil za korporativno upravljanje med napredkom DX.
 
2Konica Minolta je oblikovala družbena in okoljska vprašanja, ki se bodo verjetno pojavila do leta 2030, s preučitvijo ciljev trajnostnega razvoja ZN (UN Sustainable Development Goals) in makro trendov. Izvedla je analizo z vidika družbenih in okoljskih vprašanj, ki jih je treba rešiti, rasti poslovanja podjetij in na novo opredelila pomembna vprašanja, s katerimi se bodo morala spoprijeti podjetja. To so:
  • izboljšanje delovne uspešnosti in podjetniške dinamike,
  • podpora zdravega in kakovostnega življenja,
  • zagotavljanje socialne varnosti in splošne varnosti,
  • obravnavanje podnebnih sprememb in
  • učinkovita poraba omejenih virov.

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

01 568 05 11

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? KONTAKTIRAJTE NAS!