Napovedi za komercialni in industrijski tisk za leto 2024

Ljubljana, Slovenija | 22 januar 2024

Bojan Zupančič, vodja prodaje za industrijski in profesionalni tisk v podjetju Konica Minolta Slovenija.

Pohod digitalnega tiska je neustavljiv. Kamor koli pogledate raziskave kažejo, da je ta tehnologija gonilo rasti.


Ob prihajajočem letu drupe, ko je digitalna tehnologija tiska v primerjavi z drugimi metodami tiska v ospredju, smo še vedno zelo pozitivni glede prihodnosti - tudi zato, ker strokovnjaki Smithers¹ pravijo, da bo prodaja digitalne opreme za tisk prvič v manj kot treh letih prehitela analogno.

Medtem ko se je preobrazba digitalnega tiska s pandemijo močno pospešila, se v prihodnosti še naprej usmerja v prevladujočo uporabo. Vrednost je nagrada za podjetja, ki uporabljajo to tehnologijo.

Napredek digitalnega tiska bo neustavljiv
Prepričani smo, da se bo kljub temu, da strokovnjaki v naslednjih petih letih napovedujejo razmeroma majhen upad celotne prodaje tiskalniške opreme, napredek digitalnega tiska nezadržno nadaljeval. Po podatkih družbe Smithers² svetovni trg opreme za tisk - lani vreden 16,8 milijarde dolarjev - do leta 2028 kaže zelo majhen upad na 16,4 milijarde dolarjev.

Medtem ko se število nameščene analogne opreme zmanjšuje (fleksotisk bo edini analogni tiskarski postopek, ki bo v naslednjih petih letih povečal prodajo opreme), se bo število digitalnih tiskarskih strojev na splošno povečalo, meni Smithers³. Analiza desetletnega obdobja od leta 2018 naprej kaže, da bo prodaja digitalne opreme do leta 2026 prehitela analogno. Prodaja brizgalne in tonerske opreme se bo povečala, pri čemer bo večino povečanja predstavljal brizgalni tisk. Smithers kot dejavnike  izpostavlja izboljšanje hitrosti in kakovosti ter zahteve kupcev po bolj prilagojenih in krajših naročilih.


Graf na podlagi Smithersa: Prihodnost svetovnih trgov tiska do leta 2028 

 

Rast se bo zgodila kljub negotovosti, saj je del enačbe tudi zaznani globalni upad celotne tiskarske proizvodnje. Razveseljivo je videti, da imajo vsi sektorji komercialnega tiska, etiket, embalaže in dodelave koristi od stalnega napredka na področju digitalnega tiska.

Vrednost digitalne tiskarske opreme bo stalno rasla
Digitalni tisk se širi v večino tiskarskih aplikacij ter na področji etiket in embalaže. Po mnenju analitikov Smithers⁴ bo vrednost opreme za digitalni tisk med letoma 2023 in 2028 enakomerno rasla. 

Leta 2022 so digitalni tiskarski stroji predstavljali skoraj tretjino celotne vrednosti tiskarske opreme z vrednostjo 5,5 milijarde dolarjev. Do leta 2028 se bo prodaja digitalnih tiskarskih strojev povečala na 5,9 milijarde dolarjev.

Tiskarski stroji postajajo vse bolj izpopolnjeni, saj praktično vsi proizvajalci ponujajo visoko stopnjo avtomatizacije in večjo produktivnost, pravi Smithers⁵ in dodaja: "Digitalni tisk je zelo priljubljen, pri čemer je brizgalni tisk primerjalno gledano zelo uspešen. V nekaterih sektorjih končnih uporabnikov se pojavljajo pritiski, saj je prišlo do upada ne glede na postopek dodelave z okraševanjem. Vendar pa lahko dva ključna digitalna postopka zaradi svoje zmožnosti tiska na zahtevo sprostita nove priložnosti, kar ustvarja nekatere nove priložnosti in trge."

Končni (end-end) ekosistemi visoko na agendi
Tudi v prihodnosti bo potreba po večji avtomatizaciji in inovativnih celovitih ekosistemih še naprej na prvem mestu in bo bistvena gonilna sila tako za stranke kot tudi za blagovne znamke in dobavitelje.

Zmanjševanje ročnih postopkov in avtomatizacija proizvodnih korakov na eni strani odpravljata frustracije in skrbi organizacij. Po drugi strani pa pomaga zmanjšati količino materiala in odpadkov. V ozadju dolgoročnega načrta družbe Konica Minolta za trajnostno prihodnost - EcoVision 2050 - se zavedamo tudi svoje odgovornosti za varčevanje z viri našega planeta.

Prepričani smo, da bo področje, o katerem se bo leta 2024 veliko govorilo, potencialni učinek uredbe Evropske unije o izdelkih brez krčenja gozdov (deforestation-free products regulation). Ta je del širšega načrta ukrepov za boj proti krčenju in propadanju gozdov, ki je bil prvič predstavljen v poročilu Komisije iz leta 2019 o pospešitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. Več informacij najdete na spletišču Evropske skupnosti tukaj⁶. Pričakuje se, da bo nova uredba o izdelkih, ki ne povzročajo krčenja gozdov, zmanjšala emisije toplogrednih plinov in zmanjšala izgubo biotske raznovrstnosti. Je del širšega načrta ukrepov za boj proti krčenju in degradaciji gozdov ter vključuje tudi les in iz njega izdelan papir.

Novi predpisi bodo spodbudili večjo prodajo digitalne opreme
Uredba je bila uveljavljena konec junija 2023, upravljavci/trgovci pa imajo 18 mesecev časa za uskladitev. Glede na to, da bo uredba začela veljati konec leta 2024 je presenetljivo, da to ni tema, ki bi bila obsežno obravnavana v vseh raziskavah, ki smo jih videli. Medtem ko se strinjamo, da bi to lahko še dodatno spodbudilo večjo uveljavitev digitalnega založništva, smo trdno prepričani, da bo to spodbudilo tudi večjo prodajo digitalne opreme in pospešilo digitalno preobrazbo (DX). Razlog za to so prednosti digitalnega tiska: tisk na zahtevo, brez izgub in brez potrebe po velikih zalogah.

Analitiki IDC poudarjajo, da se proizvajalci sistemov za tisk k problemu krčenja gozdov običajno zavežejo z sajenjem nadomestnih dreves glede na količino porabljenega papirja ali natisnjenih strani = pogozdovanje. Vendar nova zakonodaja podrobneje obravnava stanje na področju pogozdovanja po posameznih državah, na primer za zaščito starih gozdov. Ena od napovedi za leto 2024⁷ je, da bo do leta 2026 60% vseh podjetij imelo cilje glede izravnave ogljika, povezane s tiskanjem/tiskom.

Razmislek o možnostih v svetu novih priložnosti  
Po našem mnenju bodo te spremembe pomagale tudi komercialnim tiskarnam, da se bodo osredotočile na okolju prijazne proizvodne delovne procese. Tudi avtomatizacija delovnih postopkov, programske opreme in procesov skupaj z rešitvami v oblaku so ključni dejavniki učinkovitosti v okviru prizadevanj za "pametno tovarno". Vse to prispeva k temu, da operaterji čim bolj povečajo čas delovanja svojih tiskarskih strojev, hitreje odpravljajo napake in optimizirajo delovanje na stroju.

Ena od tem, ki po našem mnenju postaja vse pomembnejša, je programatično tiskanje (programmatic printing). To je proces, ki vključuje integracijo programske in strojne opreme ter podatkov za racionalizacijo in optimizacijo tiskarskih postopkov. Lahko preoblikuje tiskarsko industrijo, saj zagotavlja merljiv element trženjske kombinacije z dokazano donosnostjo naložbe. Programatično tiskanje se že uveljavlja kot koncept, ki zagotavlja čustveni učinek individualiziranega tiska z neposrednostjo digitalnega trženja.

Prikaz novih oblik ustvarjalnosti na sejmu drupa
Naša neomajna zavezanost strankam in inovacijam se bo pokazala z našo veliko prisotnostjo na drupi, vodilnem svetovnem sejmu tiskarskih tehnologij, ki bo od 28. maja do 7. junija 2024 v hali 8B na sejmišču Messe Düsseldorf v Nemčiji. Na sejmu bomo izkoristili priložnost in predstavili nove oblike ustvarjalnosti, da bi strankam pomagali pri razvoju novih tiskarskih produktov.

Že več kot desetletje smo vodilni na evropskem trgu barvnega A3⁸ produkcijskega tiska. Ponosni smo, da smo naredili velik napredek na področju digitalnega tiska, hkrati pa se zavedamo tudi velikih izzivov, s katerimi se bodo naše stranke, med katerimi je 15.000 komercialnih in industrijskih ponudnikov tiska v Evropi, spopadale v prihodnjem letu.

Zavezanost k aktivnim programom usposabljanja
Poleg vprašanj ponudbe in povpraševanja naše stranke niso imune na druge posredne učinke svetovnih dogodkov. Zaradi pandemije in prisilnega zaprtja se je precejšnje število izkušenih zaposlenih predčasno upokojilo, kar je še povečalo pomanjkanje kvalificirane delovne sile, poleg tega pa se vse bolj uveljavlja delo od doma. 

Kljub temu menimo, da bodo naše stranke želele nameniti več sredstev za privlačne programe usposabljanja, stalni razvoj zaposlenih in prilagajanje ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem. Dejstvo, da so naši izdelki za naše stranke enostavni za uporabo, povečuje privlačnost delovnih mest za talente, ki jih iščejo. In zakaj si ne bi prizadevali zaposliti več mladih talentov - in jih sami usposabljati!.

V prihodnosti bo še pomembnejša industrija 5.0 - nastajajoča faza industrializacije, v kateri ljudje delajo skupaj z napredno tehnologijo in roboti, ki jih poganja umetna inteligenca, da bi izboljšali procese na delovnem mestu. Vse to bo v industrijo 4.0 ponovno prineslo osredotočenost na človeka, pa tudi večjo odpornost in večjo osredotočenost na trajnost.

Ne glede na to, kaj je pred nami, naša zaveza ostaja zagotavljanje najboljših možnih storitev za vse naše zaposlene, stranke in partnerje.


   
¹ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii
² Smithers, The Future of Global Print Equipment Markets to 2028. Introduction, Market overview – printing equipment markets, 2018–28, page 9 
³ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii 
⁴ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 10 
⁵ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 23
⁶ European Commission website, Environment section, Deforestation-free products. 
⁷ IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing, and Document Solutions 2024 Predictions
⁸ Infosource

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

+38615680500

ŽELITE VEČ INFORMACIJ?
KONTAKTIRAJTE NAS!