PageScope Account Manager


PageScope Account Manager za centralizirano zbiranje podrobnih odčitkov števca in izračun nastalih stroškov.


Kot eden modulov zbirke PageScope Enterprise Suite Account Manager nudi celovit nadzor nad natisi in stroški.

V okoljih z intenzivnim tiskanjem omogoča, da uporabniki sami ocenijo svoje stroške tiskanja, oblikujejo proračune za tiskanje in povečajo transparentnost stroškov tiskanja ter tako omejijo nepotrebno tiskanje. Poleg upravljanja tiskanja Account Manager omogoča tudi centralizirano sledenje in nadzor nad vsemi dejavnostmi kopiranja, optičnega branja in faksiranja.


PageScope Account Manager workflow

PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

Dodeljevanje in zaračunavanje stroškov

 • Samodejno sledenje
 • Prilagodljiva razporeditev stroškov
 • Usklajevanje s storitvijo Active Directory
 • Natančen izračun stroškov tiskanja
 • Orodje za beleženje tiskanja

Upravljanje proračuna in kvot

 • Prilagodljivo dodeljevanje kvot
 • Redna ponastavitev kvot
 • Samodejno obveščanje

Podrobno poročanje o učinku

 • Poročanje o učinku na osnovi čarovnika
 • Ustvarjanje poročil
 • Enostavno navzkrižno sklicevanje
 • Izvoz rezultatov poročila
 • Funkcija razporejanja

Če želite imeti na voljo več informacij si oglejte prospekt (angleško).

PageScope Account Manager prospekt