PageScope Net Care Device Manager


PageScope Net Care Device Manager za centralno implementacijo konfiguracij sistemskega omrežja in centralni nadzor stanja.


Net Care Device Manager, ki pokriva osrednjo zbirko podatkov o napravi, poenostavi celotno upravljanje vseh izhodnih naprav v poslovnem omrežju in nudi nabor dobrodošlih funkcij za skrbnika informacijskih sistemov v vsakem podjetju.

Net Care Device Manager je osnovni element zbirke PageScope Enterprise Suite, ki izboljša in razširi zmogljivosti z naprednim upravljanjem tiskanja, tiskanjem s sledenjem, upravljanjem uporabnikov, poročanjem o stroških in upravljanjem optičnega branja.


Nudi veliko več kot preprosto upravljanje tiskanja; pridobite vse informacije o zbirki PageScope Enterprise Suite


Delovni proces PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager

Nadzor

  • Celovit nadzor
  • Prilagodljivo poročanje o stanju
  • Spletni vmesnik

Centralizacija

  • Eno orodje za vse
  • Centralizirano odčitavanje števca in osnovna analiza
  • Samodejno odkrivanje naprav
  • Samodejno združevanje naprav

Nastavitve naprave

  • Nastavitev klona
  • Razporejanje
  • Predloge

Če želite imeti na voljo več informacij si oglejte prospekt (angleško).

PageScope Net Care Device Manager prospekt