CS Remote Care


Interaktivna izmenjava informacij med vašimi napravami in našim sistemom upravljanja storitev, ko je potrebna visokokakovostna pomoč z vzdrževanjem.


CS Remote Care nudi najsodobnejšo komunikacijo med stroji (M2M) med izhodnimi napravami bizhub in organizacijo servisa Konica Minolta: povezava na daljavo posreduje vse pomembne sistemske podatke v realnem času, svetuje predčasni servis Konica Minolta ob rutinskem vzdrževanju ali drug potrebni poseg, na primer odpravljanje tehničnih težav.

Prek komunikacijske poti na daljavo je mogoče sprožiti avtomatizirane storitve, kot je dobava potrošnega materiala, in izvesti opravila na daljavo, vključno s storitvami, kot so posodobitve vdelane programske opreme in nastavitve naprave. Prek oddaljene nadzorne plošče je mogoče končnim uporabnikom posredovati napotke in navodila na daljavo. Spletni portal vključuje tudi grafični in uporabniku prijazni spletni vmesnik z informacijami o stanju naprave in razdelkom o poročanju.

Koncept CS Remote Care predstavlja zagotovilo podjetja Konica Minolta za maksimalno razpoložljivost sistema. Čas nedelovanja izhodnih naprav je mogoče minimizirati, izboljšati produktivnost in načrtovati rutinsko vzdrževanje v skladu z delovnimi razporedi uporabnikov.


CS Remote Care workflow

CS Remote Care

CS Remote Care

Nadzor

 • Varna povezava
 • Eno-/dvosmerna komunikacija
 • Velik nadzor
 • Zbiranje podatkov tipala proizvodnih tiskalnih naprav in njihova nadaljnja analiza

Centralizacija

 • Učinkovit prenos podatkov
 • Za večino komunikacijskih načinov ne potrebujete nobene namestitve

Avtomatizirane storitve

 • Neposredno odčitavanje števca
 • Avtomatizirano naročanje potrošnega materiala
 • Ni potrebe po ročnih servisnih klicih

Nastavitve naprave

 • Servisni meniji
 • Oddaljeno posodabljanje vdelane programske opreme
 • Oddaljena podpora

Če želite imeti na voljo več informacij si oglejte prospekt (angleško).

CS Remote Care prospekt