Raziskava Konice Minolte razkriva stanje digitalne preobrazbe v podjetjih

Ljubljana, Slovenija | 4 april 2022

Raziskava digitalne preobrazbe, ki sta jo izvedli družbi Konica Minolta in Keypoint Intelligence, razkriva izzive digitalne preobrazbe in kako lahko sodelovanje z zunanjimi izvajalci prispeva k učinkovitejši digitalizaciji

Pandemija COVID-19 je pospešila številne trende, povezane z digitalno preobrazbo in povzročila ogromen pritisk na podjetja, da prilagodijo infrastrukturo za delo na daljavo in digitalizirajo svoje delovne procese. Ta preobrazba 'čez noč' je povzročila svoj delež bolečih točk zlasti med mikro-podjetji in malimi in srednje velikimi podjetji, ki niso imele infrastrukture za delo na daljavo, poleg tega pa so bila omejena z viri in proračunom. Hkrati so številne organizacije ugotovile, da je sodelovanje z zunanjimi izvajalci učinkovito orodje za odpravljanje pomanjkljivosti digitalne preobrazbe v lastni organizaciji. Vendar pa mikro-podjetja na področju digitalne preobrazbe še zmeraj zaostajajo za drugimi. To so ugotovitve raziskave o digitalni preobrazbi*, ki jo je v imenu družbe Konica Minolta izvedla družba Keypoint Intelligence.


Glavni izzivi so varnost podatkov, varstvo podatkov (GDPR), delo na daljavo in pomanjkanje IT osebja.
Grožnje kibernetske varnosti so v zadnjih letih vedno večji problem, zaradi nedavnih trendov pa je ta izziv le še večji. Nenaden prehod na delo na daljavo in večja odvisnost od digitalnih storitev, sta skupaj z infrastrukturo in pomanjkljivim znanjem zaposlenih in podjetij o ravnanju z omenjenimi delovnimi tokovi, ustvarila ozračje v katerem uspevajo spletni (digitalni) kriminalci. To je razvidno tudi iz študije. Varnost podatkov so podjetja označila za največji izziv (34 %). Skoraj štiri leta po uvedbi uredbe GDPR maja 2018 študija ugotavlja tudi, da je varstvo podatkov za številna podjetja še vedno velika težava (28 %). Zahtev GDPR se ne morajo držati le velika podjetja, temveč tudi mala in srednje velika podjetja – vsa, ki obdelujejo osebne podatke. Če pogledamo druge rezultate študije, ugotovimo, da ima približno četrtina podjetij še vedno težave z delom na daljavo v smislu IT infrastrukture/storitev (26 %) in delom na daljavo v smislu aplikacij/programske opreme (25 %). Poleg tega se jih 25 % strinja, da je sledenje novim tehnologijam izziv. Hkrati primanjkuje specializiranega IT osebja (23 %), ki bi lahko rešilo te težave.
 
Več kot polovica podjetij poišče storitve zunanjih izvajalcev.
Da bi premagale te izzive, številne organizacije poiščejo zunanjo podporo. Več kot polovica vseh organizacij (51 %) je že oddala v zunanje izvajanje in upravljanje vsaj del svojih delovnih procesov. IT varnost in zaščita podatkov sta na vrhu seznama dejavnosti, ki jih organizacije zaupajo zunanjim izvajalcem (46 %). To ni presenetljivo, saj lahko težave na teh področjih povzročijo hude finančne obremenitve, če se jih ne reši hitro in učinkovito - varnost preprosto ne more čakati. Razvoj aplikacij (34 %) in IT infrastruktura (33 %) sta prav tako pogosto zaupana v izvajanje zunanjim izvajalcem. Motnje na katerem koli od teh področij bi pomenile izgubo produktivnosti in morebitna varnostna tveganja. Vse pogostejša uporaba zunanjih izvajalcev odraža dejstvo, da na trgu dela primanjkuje usposobljenega IT osebja. Številni IT strokovnjaki pa so trenutno tudi pod pritiskom in velikim stresom, saj morajo za organizacije zagotavljati brezhibno hibridno delo (v pisarni in/ali doma), hkrati pa ohranjati varnost podatkov in upoštevati pravila za skladnost poslovanja.
 
Podjetja vseh velikosti morajo na poti do digitalne preobrazbe premagati še veliko ovir. Naša študija je pokazala, da so številne organizacije ugotovile, da je sodelovanje z zunanjimi izvajalci učinkovito orodje pri odpravljanju pomanjkljivosti digitalne preobrazbe v lastni organizaciji. Zunanji izvajalci lahko podjetje hitro in učinkovito podpre z dodatnim strokovnim znanjem z IT področja in ustreznimi informacijskimi rešitvami.
Matjaž Babnik, Vodja marketinga, Konica Minolta Slovenija
 
Večina podjetij že uporablja (določene) rešitve v oblaku.
Ena od pobud za digitalizacijo, ki se je v času pandemije močno okrepila, je prehod v oblak, zlasti ker je ta bistven za hibridno in decentralizirano delo. Večina vseh anketiranih organizacij že uporablja neko obliko rešitve v oblaku (72 %). V prihodnje, če podrobneje pogledamo področja, podjetja vidijo oblak kot najpomembnejšo infrastrukturo za upravljanje sodelovanja (78 %), upravljanje procesov (76 %), upravljanje tiskanja (69 %) in upravljanje vsebin (65 %).

Upravljanje informacij in dokumentov.
Glede trenutnega stanja upravljanja informacij in dokumentov ni pretirano reči, da vlada kaos. V večini organizacij (66 %) shranjevanje dokumentov še vedno ni učinkovito organizirano. Številne organizacije v svojih delovnih procesih uporabljajo preveč različnih nepovezanih platform. To ustvarja številne priložnosti za različne podatkovne silose (lokacije hrambe dokumentov in informacij), duplirane informacije in dokumente, izgubo podatkov in dokumentov, izgubo časa pri iskanju, kar vse rezultira v zmanjšani produktivnosti. Dobra novica je, da večina organizacij že načrtuje določeno konsolidacijo na tem področju (85 %).

Mikro-podjetja pri digitalni preobrazbi zaostajajo za drugimi.
Čeprav študija kaže, da je digitalna preobrazba še zmeraj glavna in prednostna naloga za 45 % podjetij, se odstotek razlikuje glede na velikost podjetja. Medtem ko do 51 % malih in srednje velikih podjetij digitalno preobrazbo uvršča med prednostne naloge, to počne le 35 % mikro-podjetij. Manjša osredotočenost mikro-podjetij na digitalno preobrazbo je opazna tudi pri njihovih pobudah za digitalno preobrazbo. 11 % mikro-podjetij še ni še ni naredila nobenega koraka proti digitalni preobrazbi - za primerjavo, le 2 % malih in srednje velikih podjetij še ni začelo izvajati takšnih pobud. V podjetjih vseh velikosti v povprečju le 4 % podjetij še ni začelo s prizadevanji za digitalno preobrazbo, kar pomeni, da jih je 96 % že na določeni stopnji digitalizacije. Mikro-podjetja so torej na področju digitalne preobrazbe očitno v zaostanku. Zaradi tega pa so v nevarnosti, da izgubijo konkurenčno prednost.
 
Upravljanje IT storitev s strani zunanjih izvajalcev bo v bližnji prihodnosti naraščalo.
"Prepričani smo, da vse večja kompleksnost današnjega 'online' ekosistema delovnega okolja ne bo kmalu izginila, zaradi česar v podjetju Keypoint Intelligence ugotavljamo, da bo uporaba zunanjih izvajalcev za upravljanje in izvajanje IT storitev v bližnji prihodnosti postalo še pomembnejše," pravi Colin McMahon, pomočnik direktorja v Keypoint Intelligence. "V tem novem, digitaliziranem svetu vidimo priložnosti za podjetja vseh velikosti, zlasti pa za mikro-podjetja ter mala in srednje velika podjetja, da premagajo ovite pomanjkanja strokovnega IT osebja in proračuna s tem, da sprejmejo stališče, da ni potrebno vseh procesov opravljati v podjetju. S pravo kombinacijo uvajanja digitalnih procesov, ter s pomočjo skrbno izbranih partnerstev z zunanjimi izvajalci, lahko podjetja okrepijo svojo digitalno preobrazbo in se postavijo v položaj, v katerem bodo v prihodnosti bolj konkurenčna."

Matjaž Babnik dodaja: "Konica Minolta je prav zaradi kompleksnosti digitalnega delovnega okolja pripravila vizijo 'inteligentnega povezanega delovnega mesta' (Intelligent Connected Workplace - ICW). Inteligentno povezovanje različnih podatkovnih točk omogoča neprekinjene in pametne načine dela, ki podpirajo zaposlene, jih razbremenijo ponavljajočih se in rutinskih opravil, ter jim omogočijo, da se osredotočijo na produktivne naloge. To omogoča naš širok nabor tehnologij, storitev, rešitev in strokovnega svetovanja na področjih, kot so upravljanje storitev tiskanja, storitve upravljanja informacij, storitve v oblaku ali upravljanje IT storitev, če omenim le nekaj primerov, s katerimi celostno obravnavamo digitalno delovno okolje."
 
*O raziskavi:
Konica Minolta je raziskavo "Digitalna preobrazba" izvedla med julijem in septembrom 2021 v sodelovanju s podjetjem Keypoint Intelligence. V njej je sodelovalo 1.775 anketirancev iz Belgije, Češke, Nemčije, Danske, Španije, Francije, Združenega kraljestva, Poljske, Portugalske in Romunije. Posamezniki so prihajali iz različnih velikosti podjetij, od 1 do 2 zaposlenih (5 %) do 5.000 ali več zaposlenih (9 %). Povprečje je bilo 1.129 zaposlenih. Analiza je bila razdeljena na tri velikosti podjetij: 1-19 zaposlenih (mikro-podjetja), 20-199 (mala in srednja podjetja) in >200 (srednja in velika podjetja).

Raziskava

Vas zanima celotna raziskava? Prenesite si PDF z vsemi izsledki raziskave. Dokument je v angleškem jeziku.

Prenesite si raziskavo

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

01 568 05 11

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? KONTAKTIRAJTE NAS!