Splošna zaščita osebnih podatkov

Pred večjimi spremembami predpisov o zasebnosti podatkov v EU je skupina Konica Minolta naznanila svoj lastni pravilnik o splošni zaščiti osebnih podatkov, s katerim zagotavlja, da ostaja na čelu najboljše splošne prakse na tem področju.

Napredni pravilnik so objavili pred predstavitvijo Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), ki je začela veljati 25. maja 2018. Uredbo GDPR opisujejo kot najpomembnejšo spremembo predpisov o zasebnosti podatkov v zadnjih 20 letih, saj bo vključevala vsesplošne spremembe za podjetja – tista s sedežem v EU in tista s sedežem zunaj EU, ki obdelujejo osebne podatke državljanov EU – in občutno povečala obseg pravic in zaščite posameznikov.

Prenesite pravilnik o splošni zaščiti osebnih podatkov:
Pravilnik o splošni zaščiti osebnih podatkov
 

Pravilnik o splošni zaščiti osebnih podatkov

Kot rastoče globalno podjetje, ki deluje na različnih poslovnih področjih, se v skupini Konica Minolta zavedamo, da je zaupanje naših strank, poslovnih partnerjev, uradnikov in zaposlenih vredno največ. V skupini Konica Minolta se zavedamo tudi tega, da moramo poleg tega, da nudimo najboljše izdelke in storitve, izpolnjevati tudi najvišje standarde skladnosti in družbene odgovornosti.

V skupini Konica Minolta Group se zavezujemo, da bomo spoštovali zasebnost svojih strank, poslovnih partnerjev, uradnikov in zaposlenih ter da bomo varovali osebne podatke svojih strank, poslovnih partnerjev, uradnikov in zaposlenih.
 

Obseg in uporabnost tega pravilnika

Pravilnik velja za nas, družbo Konica Minolta, Inc. ("Konica Minolta") in za vse njene podrejene družbe ("podjetja skupine") ter za vse naše uradnike in zaposlene. "Podrejene" v tem primeru pomeni, da lahko družba Konica Minolta uveljavi sprejem tega pravilnika neposredno ali posredno na podlagi večine glasov, predstavnikov večinske uprave ali po dogovoru. Konica Minolta in podjetja skupine ("skupina Konica Minolta") uveljavljajo in izvršijo notranja pravila, na primer predpise in postopke v skladu s tem pravilnikom.

V tem pravilniku so opisana osnovna načela standardov zaščite podatkov in varovanja podatkov v skupini Konica Minolta. Pravilnik zagotavlja skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni o varovanju podatkov, ki veljajo po vsem svetu. Zato vključuje mednarodno sprejeta načela zaščite podatkov, njegov namen pa ni zamenjava, pač pa dopolnilo ustreznih nacionalnih zakonov o zaščiti podatkov in zasebnosti ("nacionalna zakonodaja"). To pomeni, da je vsebino tega pravilnika treba upoštevati v primeru pomanjkanja ustrezne nacionalne zakonodaje ali če je nacionalna zakonodaja manj stroga od tega pravilnika. Po drugi strani ima nacionalna zakonodaja vedno prednost v primeru nasprotij s tem pravilnikom oziroma če je nacionalna zakonodaja strožja od tega pravilnika.

Pravilnik velja za vsakršno obdelavo osebnih podatkov. V državah, v katerih so podatki pravnih oseb enako zaščiteni kot osebni podatki, pravilnik v enaki meri velja za podatke pravnih oseb. Anonimizirani podatki, npr. za statistične ocene ali študije, niso predmet tega pravilnika.
 

Načela skupine Konica Minolta za obdelavo
osebnih podatkov

 
 • Zakonitost, pravičnost in transparentnost
  Osebne podatke bomo zbirali in obdelovali na zakonit, pravičen in transparenten način, da zaščitimo pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
 • Omejitev na določen namen
  Osebne podatke bomo zbirali samo v določene izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelali na način, ki ni skladen s temi nameni.
 • Točnost podatkov/resničnost podatkov
  Osebni podatki bodo točni in po potrebi ažurni. V skupini Konica Minolta bomo naredili vse, kar je potrebno, da nemudoma izbrišemo ali popravimo morebitne netočnosti.
 • Podatkovno gospodarstvo/zmanjšanje količine podatkov
  Osebni podatki bodo ustrezni, relevantni in omejeni na nujno potrebno. Osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot je to potrebno.
 • Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo
  V skupini Konica Minolta spoštujemo pravice vseh posameznikov, na katere se podatki nanašajo, vključno s pravicami do dostopa do njihovih podatkov, pravico do omejitve obdelave ali izbrisa podatkov in pravico do točnosti podatkov. V skupini Konica Minolta bomo posredovali jasne in nedvoumne informacije o načinih in vzrokih zbiranja in obdelave podatkov posameznikov.
 • Izbris
  Skupina izbriše osebne podatke, ki niso več potrebni v povezavi z nameni, za katere smo jih zbrali, ali v primeru umika soglasja in pomanjkanja drugih zakonitih namenov.
 • Varnost obdelave/varovanje podatkov
  Osebne podatke bomo obdelali na varen način. V skladu s tveganjem bomo sprejeli tehnične in organizacijske ukrepe proti nepooblaščeni obdelavi ali spremembi in proti izgubi ali uničenju oziroma nepooblaščenemu razkritju ali dostopu do osebnih podatkov, ki so preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. V skupini Konica Minolta bomo zagotovili neprekinjeno neokrnjenost, razpoložljivost, zaupnost in pristnost. V skupini Konica Minolta bomo zagotovili varnost svojih sistemov in storitev med obdelavo osebnih podatkov. V primeru nezgode bo skupina Konica Minolta lahko pravočasno obnovila razpoložljivost podatkov in dostop do njih.
 • Privzeto zasnovana zaščita podatkov
  V skupini Konica Minolta bomo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bomo zagotovili, da bodo privzeto obdelani samo osebni podatki, ki so potrebni za vsak določen namen. Načelu privzeto zasnovane zaščite podatkov bomo sledili med razvojem novih izdelkov.
 • Odgovornost
  Pri vseh dejavnostih obdelave mora biti prisotna odgovornost. Skupina Konica Minolta je odgovorna za skladnost, kar mora tudi prikazati.
 

Organizacija zaščite podatkov skupine Konica Minolta

Vsako podjetje v skupini Konica Minolta mora imenovati usposobljeno osebo, ki bo odgovorna za uvajanje in upoštevanje omenjenega načela.

Oglejte si naše izjave za javnost:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Stik

Če imate vprašanja glede varstva podatkov, se lahko kadar koli obrnete na osebo, ki je v našem podjetju odgovorna za varstvo podatkov.


Ga. dr. Frederike Rehker
Uradna oseba za varstvo podatkov pri družbi Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-pošta: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Dodatni dokumenti za prenos