Konica Minolta je lansirala STORITVE PODATKOVNEGA CENTRA V OBLAKU

Ljubljana, Slovenija | 30 avgust 2021

Ta paket infrastrukture kot storitve (IaaS) omogoča organizacijam, da zmanjšajo stroške in delo, povezane z njihovo IT infrastrukturo, hkrati pa povečajo varnost.

"Sposobnost uporabe razširljivih modelov v oblaku na zahtevo, za doseganje stroškovne učinkovitosti in neprekinjenega poslovanja, daje zagon podjetjem, s katerim lahko pospešijo svoje načrte digitalne poslovne preobrazbe."[1]

Potreba po uporabi oblaka kot dela digitalne preobrazbe je nesporna. Zato pod imenom Konica Minolta Cloud Data Center Services, Konica Minolta sedaj v svoj portfelj storitev v oblaku dodaja pomembno komponento, "infrastrukturo kot storitev" (IaaS) in s tem svojim strankam omogoča, da svojo informacijsko infrastrukturo premaknejo v oblak, odgovornost pa prevzame Konica Minolta. To osvobodi IT ekipe strank nalog fizičnega računalništva, shranjevanja in omrežne infrastrukture, ter jim omogoča, da se osredotočijo na inovativne naloge, ki vodijo k digitalni preobrazbi njihovega podjetja. Storitev se postopoma uvaja na vse evropske trge.


Zmanjšanje investicijskih stroškov za strojno opremo in transparenten pregled proračuna.
Več kot denarja podjetja namenijo za osnovna sredstva, kot je strojna oprema, manj prostega denarnega toka ostane za preostanek poslovanja, kar lahko ovira kratkoročno poslovanje in projekte strank. Nenačrtovani nakupi strojne opreme, podaljšanje licenc in nadgradnje infrastrukture lahko privedejo tudi do spiralno naraščajočih stroškov, ki jih je težko dohajati.
 
Uporaba storitev Konica Minolta podatkovnega centra v oblaku pomeni, da podjetjem ni več treba kupovati strežnikov, dragega prostora za podatkovne centre in dodatne mrežne opreme. Paket infrastruktura kot storitev ali IaaS, ponuja virtualno informacijsko infrastrukturno okolje, vključno z navideznim omrežjem, navideznim pomnilnikom in viri navideznega strežnika v podatkovnih centrih Konice Minolte v Hannovru v Nemčiji in Stockholmu na Švedskem.

Zahvaljujoč oblaku lahko podjetja odpravijo svoje stroške, povezane z novo strojno opremo, kar izboljša denarni tok. Poraba za informacijsko tehnologijo je pregledna zaradi enotne mesečne tarife in možnosti učinkovitega povečevanja ali zmanjševanja paketa glede na dejansko potrebo.
 
Zaščita pred izgubo podatkov in nepooblaščenim dostopom do podatkov ter zagotavljanje skladnosti z GDPR.
Lokalne rešitve za shranjevanje so lahko dovzetne za tveganja, kot so izpad električne energije, požar, kraja in izguba povezave. Zaradi izpadov in izgube podatkov podjetja ne morejo učinkovito poslovati, kar lahko povzroči katastrofalne težave, zlasti, če se informacije o strankah ali organizacijah izgubijo ali so ogrožene.

Konica Minolta podatkovni center v Nemčiji je certificiran v skladu z ISO27001 in DIN EN 50600. Izpolnjuje najvišje varnostne standarde in zagotavlja skladnost s smernicami GDPR. Podatkovni center na Švedskem se trenutno širi. Ko bodo proti koncu tega leta gradbena dela končana, bo izpolnjeval najvišje zahteve MSB (Švedska civilna agencija za izredne razmere) in bo imel najvišjo varnostno klasifikacijo (3).

Trenutno je podatkovni center v Nemčiji razdeljen na pet varnostnih con, na Švedskem pa na štiri varnostna območja (ko bodo gradbena dela na Švedskem končana, se bo to število povečalo na pet). Dostop ureja celovit koncept upravljanja dostopa, ki za prehajanje skozi cone zahteva različne stopnje preverjanja pristnosti. Da se zagotovi dostop do strežniške opreme samo tistim z ustreznim pooblastilom, se vsako gibanje znotraj podatkovnega centra skrbno spremlja in beleži. Alarmi se zbirajo v centralnem repozitoriju, kritični dogodki pa se samodejno poročajo in obravnavajo na podlagi SLA.

Vsi podatki strank so učinkovito zaščiteni z namenskim sistemom za neprekinjeno varnostno kopiranje. Strankam je na platformi zagotovljena popolna omrežna izolacija, vključno z lastnim omrežnim segmentom, usmerjevalniki in požarnimi zidovi. Za še boljšo varnost je na voljo dodatna mikrosegmentacija prek razporejenih storitev požarnih zidov. To pomeni, da je namesto enega osrednjega požarnega zidu, ki lahko posledično predstavlja eno samo točko odpovedi, požarni zid porazdeljen (mikrosegmentiran). V primeru kršitve varnosti celoten sistem ni ogrožen.

Vse strežniške sobe imajo vsaj 90 minutno požarno odpornost in so v kombinaciji z infrardečimi detektorji dima in senzorji toplote opremljene s sistemom za zgodnje odkrivanje požara. Vgrajeni sistem za gašenje požara temelji na Novec 1230 (suha voda) in zagotavlja najvišjo varnostno mejo. Električni sistem kampusa v Nemčiji je zgrajen kot neprekinjen avtonomni sistem v kombinaciji z generatorji za zasilno napajanje, ki so varni pred izpadom. Podatkovni center na Švedskem ima dva neodvisna vira napajanja (sistem napajanja 2N) s tehnologijo več redundantnih blokov. Zaradi teh ukrepov generatorji zagotavljajo vsaj 72 (Nemčija) ali 24 (Švedska) ur neodvisnega delovanja.

"Zelo smo veseli, da lahko še bolj razširimo svojo ponudbo paketov storitev v oblaku. Poleg naših novih paketov infrastruktura kot storitev, lahko naše stranke svoje storitve v oblaku, kupljene pri podjetju Konica Minolta, dopolnijo tudi s paketi programska oprema kot storitev (SaaS), kot so naše storitve tiskanja v oblaku. To jim omogoča, da uporabljajo celovite storitve v oblaku iz enega samega naslova. Tveganje za svojo celotno IT infrastrukturo tako prenesejo na naše strokovnjake in imajo samo eno kontaktno točko. Prav tako dobijo okolje v oblaku, ki je posebej prilagojeno njihovim potrebam. Zavedamo pa se tudi svoje odgovornosti pri ravnanju z omejenimi viri. Zato naši podatkovni centri uporabljajo 100% zeleno energijo."
Arben Kastrati, vodja ITS oddelka v podjetju Konica Minolta Slovenija.

Švedski podatkovni center ima tudi certifikat ISO 14000 (nemški je v fazi pridobivanja in ga bo kmalu dobil).

[1]Gartner napoveduje, da se bodo stroški javnega oblaka na končnega uporabnika po vsem svetu, do konca leta 2021 povečali za 18 %.
Gartner, 2020, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021  
 

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

01 568 05 11

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? KONTAKTIRAJTE NAS!