Nasveti za uspešno vodenje 'Eco-Friendly' tiskarne

Ljubljana, Slovenija | 26 februar 2024

Nasveti za uspešno vodenje 'Eco-Friendly' tiskarne

Velikost trga komercialnih tiskarskih storitev je leta 2022 znašala slabih 595 milijarde evrov, s tem, da je pričakovana letna rast 3,50 %. Medtem ko se je število tiskarn sicer nekoliko zmanjšalo, se število trajnostnih komercialnih tiskarn povečuje zaradi spremenjenih pričakovanj strank in pospešene digitalne preobrazbe.


Izrazi zeleni tisk, okolju prijazen tisk in trajnostni tisk se pogosto uporabljajo izmenično. V različnem obsegu pa se vsi nanašajo na standarde, postopke ali materiale, ki ustvarjajo okoljske, družbene in gospodarske koristi, pri tem pa ne porabljajo preveč virov in ne povzročajo onesnaževanja.

Uspešni komercialni tiskarji gradijo svoje zmogljivosti za ustvarjanje vrednosti na treh trajnostnih načelih - planet (okoljsko), ljudje (družbeno) in dobiček (gospodarsko). Tukaj je nekaj najboljših praks za vodenje bolj ekološko trajnostne tiskarne za vsako od njih.

Planet
Večina nas pozna 3R (reuse, recycle, replace) načela, ponovna uporaba, recikliranje in zamenjava, s katerimi zmanjšujemo količino odpadkov, ohranjamo naravne vire, varčujemo z energijo, zmanjšujemo onesnaževanje in ščitimo prostoživeče živali. Čeprav naša industrija uporablja drevesa, jih tudi nadomeščamo in vlagamo v njihovo rast. In čas je, da ovržemo mit o "slabem tisku na papir".

Če boste poskušali rešiti planet z vsemi sredstvi naenkrat, ne boste učinkoviti pri ničemer. Zato se namesto poskusa kuhanja oceana raje osredotočite na kuhanje lonca vode. Začnite z vrednotenjem trenutnega delovanja in sprejemanjem majhnih, a namernih korakov, ki bodo vodili k izboljšavam procesov z velikim učinkom in rezultatom pri doseganju končnih trajnostnih ciljev. Nato načrtujte načine za izboljšanje izkušenj in rezultatov strank/zaposlenih z uporabo okolju prijaznih tiskovin, embalaže in opreme.

Ljudje (zaposleni)
Kot pri vsaki pobudi za upravljanje sprememb se možnosti za uspeh bistveno povečajo, če so zaposleni dejavno vključeni v proces, zlasti če so spremembe usklajene z njihovimi vrednotami. Edelmanovo posebno poročilo "Zaupanje na delovnem mestu" je pokazalo, da si sedem od desetih zaposlenih želi, da bi njihovo delo imelo družbeni vpliv, in to označuje kot odločilno pri izbiri zaposlitve. Če želite čim bolj povečati zavzetost zaposlenih, razmislite o:
  • Razdelitev ankete po celotnem podjetju ali izvedba okroglih miz z zaposlenimi. Predstavite svoje trajnostne cilje in razloge zanje ter prosite za povratne informacije, ideje in priporočila za njihovo čim boljše izvajanje in doseganje. Poročajte o uporabnih spoznanjih, pridobljenih na podlagi rezultatov.
  • Ustanovitev skupine za trajnostni razvoj, ki vključuje predstavnike (1) kadrovske službe za predstavitev vrednot za zaposlene (zgodba o vaših vrednotah za privabljanje in ohranjanje zaposlenih) in varnost na delovnem mestu, (2) trženja za notranjo in zunanjo komunikacijo v vseh kanalih, platformah in iskalnikih, (3) prodaje/servisa za izmenjavo pričakovanj in želenih rezultatov strank in njihovih končnih uporabnikov in (4) financ za uskladitev finančnih ukrepov z ustreznimi pobudami in merili uspešnosti.
  • Povabite skupino za trajnostni razvoj na sestanke vodstva, da poroča o svojem napredku, dosežkih in akcijskih načrtih in skupaj z zaposlenimi proslavite ključne mejnike.

Dobiček
Vsa podjetja poslujejo z namenom ustvarjanja dobička. Vodenje okolju prijazne in dobičkonosne tiskarne se ne smeta izključevati. Namen komercialnih tiskarn z uveljavljenimi trajnostnimi praksami je, da imajo oboje. V nadaljevanju si oglejte nekaj načinov, kako to doseči.
  • Pridobitev in promocija verodostojnih certifikatov (FSC, CGP, SFI itd.).
  • Preverite in izberite najboljše partnerje za nakup in varno ravnanje z odpadki izdelkov ter uporabite tehnologijo za spremljanje in poročanje.
  • Spodbujajte zaposlene, da bodo ambasadorji vaše blagovne znamke.
  • Izkoristite priložnosti za predstavitev svojih zmogljivosti obstoječim in potencialnim strankam, vključno s tem, kako je integrirana uporaba tiska in digitalnih tehnologij multiplikator za oboje.
  • Merite, upravljajte in povečujte komunikacijo, ki prikazuje kako vaša prizadevanja prinašajo dodano vrednost za vaše podjetje.
 
Nagrade in sadovi
Na začetku si zastavite dosegljive kratko, srednje in dolgoročne cilje ter merite, se učite in prilagajate, ko se načrtno premikate naprej. Vaša prizadevanja za uspešno trajnostno tiskarno in ciljno usmerjenega delodajalca ne bodo zaman. Nagrajeni boste s trajnimi dobičkonosnimi odnosi s strankami, ki pospešujejo rast vašega podjetja, hkrati pa pomagajo graditi bolj trajnosten planet za vse nas.

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

+38615680500

ŽELITE VEČ INFORMACIJ?
KONTAKTIRAJTE NAS!