Konica Minolta želi do leta 2050 doseči ničelno neto vrednost

Ljubljana, Slovenija | 15 maj 2023

Z dvema novima pomembnima okoljskima ciljema želi Konica Minolta še bolj zmanjšati svoj vpliv na okolje.

Konica Minolta sporoča, da si je zastavila dva nova pomembna okoljska cilja. Prvič, podjetje želi do leta 2050 doseči ničelno stopnjo neto emisij na področjih 1, 2 in 3 SDG. Drugič, do leta 2050 namerava svoje izdelke izdelovati iz več kot 90 % 'krožnih' virov (reciklirani materiali in biomateriali - v smeri nič naravnih virov).Neto nično do leta 2050: Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z varčevanjem z energijo
Konica Minolta je zavezana ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG - Sustainable Development Goals) in meni, da je ukrepanje na področju podnebnih sprememb najnujnejše. Podjetje si nenehno prizadeva za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu izdelka in odpravo odpadkov. Leta 2005 je podjetje ustvarilo 2.067 tisoč ton emisij CO2, leta 2021 pa 790 tisoč ton CO2, kar pomeni 61% zmanjšanje. Leta 2050 želi podjetje doseči cilj neto ničelne vrednosti na področjih 1, 2 in 3 SDG.
 
Prejšnje zmanjšanje emisij CO2 in cilj neto ničelne vrednosti sta bila in bosta v veliki meri dosežena s prihranki energije. Konica Minolta določa naslednje prednostne naloge:
  1. Izogibanje porabi energije in emisijam toplogrednih plinov (TGP) ter njihovo zmanjševanje.
  2. Nadomeščanje virov energije, ki povzročajo emisije toplogrednih plinov z obnovljivimi viri energije.
  3. Nadomestiti neizogibne emisije toplogrednih plinov. 
Natančneje, poraba energije tiskalniških naprav se je v zadnjih nekaj letih nenehno zmanjševala. Največ energije, več kot 60 %, se porabi pri prenosu tonerja na papir. S polimeriziranim Simitri® V tonerjem, ki se uporablja v seriji bizhub i, najnovejši generaciji multifunkcijskih tiskalnikov, je Konica Minolta v primerjavi s prejšnjimi modeli uspela znižati temperaturo fiksiranja za približno 15 °C. V kombinaciji z novo enoto za fiksiranje to pripomore k znatnemu zmanjšanju vrednosti TEC. Zaradi manjše porabe energije so multifunkcijski tiskalniki med delovanjem proizvedli do 25%[1] manj emisij CO2 v primerjavi s prejšnjimi modeli.
 
Poleg tega si Konica Minolta prizadeva fosilna goriva nadomestiti z obnovljivimi viri energije, saj zgorevanje goriva za proizvodnjo električne energije povzroča znatne količine emisij toplogrednih plinov. Zato je podjetje od leta 2019 član združenja RE100 in se je zavezalo, da bo do leta 2050 uporabljalo 100% električne energije iz obnovljivih virov (do leta 2030 30%). V poslovnem letu 2021 po vsem svetu iz obnovljivih virov pridobiva 8,3% električne energije. Evropski sedež družbe Konica Minolta in 11 podružnic že uporabljajo 100% električne energije iz obnovljivih virov. Dve tovarni na Kitajskem že uporabljata 100% električne energije iz obnovljivih virov kar pomeni, da je več kot 50% multifunkcijskih tiskalnikov in vseh produkcijskih sistemov za tisk za evropski trg proizvedenih z električno energijo iz obnovljivih virov.[2] Poleg tega tudi evropska tovarna tonerjev v Franciji uporablja 100% električne energije iz obnovljivih virov.
 
V Evropi podjetje s svojim partnerjem Climate Partner kompenzira emisije, ki se jim ni mogoče izogniti in podpira projekte za zaščito podnebja, katerih cilj je nadomestiti fosilna goriva z obnovljivimi viri energije. Vsi projekti morajo izpolnjevati merila Gold Standard.[3] Projekti Gold Standard VER pa presegajo le podnebne vidike, saj že v osnovi upoštevajo tudi družbene vidike​. S programom Enabling Climate Compensation programme, Konica Minolta svojim strankam ponuja možnost kompenzacije neizogibnih emisij toplogrednih plinov za pisarniške in proizvodne tiskalniške naprave. Od leta 2015 je bilo tako kompenziranih več kot 50.000 ton neizogibnih emisij toplogrednih plinov.[4]
 
Z vizualno storitvijo Remote Service AIRe Link, ki je bila predstavljena leta 2020, je družba Konica Minolta v obdobju 2020-2022 v 8.900 obiskih strank po Evropi prihranila približno 310.760 kilometrov, kar ustreza 140 tonam emisij toplogrednih plinov.
 
Kjer je mogoče, si podjetje prizadeva preusmeriti prevoz po Evropi z letalskega in cestnega na železniški ali vodni. 90% prevoza blaga iz Rotterdama na Nizozemskem do glavnega skladiščnega centra v Emmerichu v Nemčiji se opravi po reki Ren z barkami. 40% prevoza iz Emmericha v Italijo pa se že izvaja po železnici.
 
Na poti k ničelnim naravnim virom: Zmanjšanje odpadkov in porabe naravnih virov
Družba Konica Minolta si prizadeva do leta 2050 za svoje izdelke uporabiti več kot 90% krožnih virov. Ti viri so reciklirani materiali in biomateriali. S tem ciljem želi podjetje omogočiti čim večkratno ponovno uporabo in recikliranje materialov ter tako zmanjšati količino odpadkov in porabo naravnih virov.
 
Danes multifunkcijski tiskalniki že uporabljajo do 44% [5], sistemi za produkcijski tisk pa do 15% recikliranih materialov.[6] Steklenice s tonerji pa do 61% recikliranih materialov.
 
V Evropi nekatere države že ponujajo program obnovljenih multifunkcijskih tiskalnikov (kmalu na voljo tudi v Sloveniji), ki jih Konica Minolta obnovi v skladu s strogimi standardi. Poleg tega se obnovi in ponovno napolni tudi del zbranih plastenk in kartuš s tonerjem.

V poslovnem letu 2021 je bilo prevzetih 11.200 ton izrabljene pisarniške opreme. Od tega je bilo 99 % reciklirane. V okviru programa Čisti planet se po delu Evrope zbira in reciklira zavržen potrošni material.
 
Stiroporna pena se pogosto uporablja v embalaži, vendar ima slabše okoljske lastnosti kot drugi materiali. Zato Konica Minolta išče rešitve, ki bi jo nadomestile. Za prevoz iz svojih tovarn v Evropo je Konica Minolta leta 2019 razvila nov material, 'zračno blazino' za pakiranje in prevoz multifunkcijskih tiskalnikov in sistemov za produkcijski tisk. Z uporabo lažjih in kompaktnejših zračnih blazin je podjetju uspelo zmanjšati težo pošiljk za 75%, prostornino embalaže pa za 99%. Poleg tega se je Konica Minolta zavezala tudi k uporabi kartona. Aparati, ki se pošiljajo iz evropskega skladišča v Emmerichu evropskim strankam, se preprosto zavijejo v 'krčljivo' embalažo na palete.

[1] odvisno od modela
[2] na podlagi vrednosti
[3] Zlati standard (Gold Standard) so leta 2003 uvedli WWF in druge mednarodne nevladne organizacije, da bi zagotovili, da se projekti, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, odlikujejo z najvišjo stopnjo okoljske neoporečnosti in dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju.
[4] Od decembra 2022
[5] ali do 38 % v skladu z nemško oznako Modri angel (Blue Angel)
[6] v skladu z izračunom na podlagi EPEAT

Konica Minolta

 

Pot podjetja Konica Minolta se je začela pred 150 leti z vizijo, da bi delali drugače. Ustvarjamo inovacije v dobro družbe in sveta. Isti namen, ki nas je gnal naprej takrat, nas žene naprej tudi zdaj.

 

Konica Minolta Slovenija, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je hčerinska družba Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH s sedežem v Langenhagnu v Nemčiji, ta je pa hčerinska družba Konica Minolta Inc., Tokio, Japonska. Konica Minolta s svojim edinstvenim strokovnim znanjem na področju upodabljanja (tiskanje, skeniranje, kopiranje), obdelave podatkov in odločanja na podlagi podatkov, ustvarja rešitve za svoje stranke - mala in srednje velika podjetja, velika podjetja in javni sektor - ter rešuje vprašanja, s katerimi se sooča družba.

 

Konica Minolta kot ponudnik rešitev za digitalna delovna okolja svojim strankam pomaga prepoznati in izkoristiti potencial, ki ga skriva digitalizacija, ter doseči naslednjo stopnjo digitalne zrelosti organizacije. V podporo "inteligentnemu povezanemu delovnemu mestu" Konica Minolta ponuja storitve v oblaku, IT, upravljanja tiskanja in video rešitev za delo na daljavo, sodelovanje, upravljanje ter avtomatizacijo delovnih procesov in varnost. Uspešnost podjetja pri spodbujanju preobrazbe je potrdila tudi družba IDC, saj je v raziskavi "IDC MarketScape, v poročilu "Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment" navedeno, da je Konica Minolta "globalno priznana kot vodilna na področju transformacije tiskanja". Konica Minolta je od leta 2021 tudi Microsoftov globalni partner.

 

Konica Minolta s ponudbo Igniting Print Possibilities pomaga tiskarnam in drugim ponudnikom storitev tiska maksimalno izkoristiti avtomatizacijo delovnih procesov za povečanje učinkovitosti. Podjetje zagotavlja vrhunske sisteme za digitalni produkcijski tisk, za tisk na embalažo in za tisk etiket. Naprave za dodelavo ustvarjajo tiskarske izdelke, ki izstopajo in ustvarjajo dodano vrednost. Konica Minolta se že več kot desetletje uveljavlja kot vodilna na trgu produkcijskega tiska v Evropi (InfoSource).

 

Za vse več organizacij je danes uspeh več kot le ozka opredelitev finančnega izkaza - vključuje tudi varovanje okolja in pozitiven vpliv na zaposlene ter družbo. Konica Minolta se je s svojo zavezanostjo ciljem trajnostnega razvoja zavezala, da bo dosledno sledila svojim ciljem na področju trajnosti in družbene odgovornosti. Podjetje je bilo večkrat prepoznano zaradi svoje bogate zgodovine družbenega prispevka ter zaradi prizadevanj za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v celotni poslovni in dobavni verigi. Konica Minolta je uvrščena na seznam "2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" in je prejela najvišjo stopnjo na lestvici EcoVadis Sustainabilty Ratings.

 

Konica Minolta je za svoj inovativni pristop storitvam, ki odlično dopolnjuje njihove naprave, prejela prestižno nagrado "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021" podjetja Keypoint Intelligence.

 

Konica Minolta Slovenija zaposluje 51 predanih strokovnjakov (november 2022), ki na slovenskem trgu skrbijo za več kot 3.000 pogodbenih strank in aktivno promovirajo vse vertikale poslovanja. Na evropskem nivoju je podjetje Konica Minolta Business Solutions Europe zastopano s podružnicami in distributerji v več kot 80 državah v Evropi, Srednji Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. S približno 8.700 zaposlenimi (april 2022) je Konica Minolta Europe v poslovnem letu 2021/2022 ustvarila več kot 1,9 milijarde evrov čiste prodaje. Po vsem svetu ima podjetje več kot 39.000 zaposlenih in posluje v več kot 150 državah.

 

Izrazi in imena izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov in so s tem priznani.

Kontakt

Kontakt

Matjaž Babnik

Vodja marketinga

Stiki z javnostjo

matjaz.babnik@konicaminolta.si

+38615680500

ŽELITE VEČ INFORMACIJ?
KONTAKTIRAJTE NAS!