Konica Minolta

Slovenija

  • Slovenščina

Giving Shape to Ideas

Poslovni odnos

Listina skupine Konica Minolta o poslovnem vedenju

Korporacije, poleg tega, da so gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo z iskanjem dobička s pošteno konkurenco, bi morale biti na splošno koristna za družbo. Iz tega razloga se bo Skupina Konica Minolta obnašala družbeno odgovorno in bo vse svoje direktorje, uradnike in zaposlene jasno naučila tega duha iz  Listine poslovnega vedenja.

Višje vodstvo bo priznalo, da ima izpolnitev duha te Listine svojo vlogo in odgovornost. Prevzeti morajo pobudo in zagotovi, da vsi direktorji, uradniki in zaposleni v celoti razumejo to Listino. Poleg tega mora biti vodstvo stalno pozorno na mnenja notranjih in zunanjih strank in spodbujati izvajanje učinkovitih sistemov, da se zagotovi etično poslovno vedenje.

Koristni in varni izdelki.

Zavzemali se bomo za zasluženo zaupanje potrošnikov in strank z razvojem in zagotavljanjem družbeno koristnih izdelkov in storitvev z izredno pozornostjo na varnosti.

Poštene in transparentne poslovne dejavnosti.

V iskanju pravičnih in preglednih poslovnih dejavnosti bomo delovali v skladu z zakoni in drugimi predpisi in socialnimi uredbami, ki delujejo v skladu z mednarodnimi predpisi in statutom.

Komunikacija z družbo in razkrivanje informacij.

Komunicirali bomo z družbo na splošno ter razkrivali poslovne informacije na pošten in primeren način.

Varovanje okolja.

Priznavamo resnost svetovnih okoljskih vprašanj in delovali bomo prostovoljno in pozitivno za varstvo okolja.

Prispevek k družbi.

Iz  svetovnega vidika, bomo pozitivno prispevali družbi s spoštovanjem lokalnih običajev in kultur.

Spoštovanje do zaposlenih.

Prizadevamo si, da bi bilo življenje zaposlenih udobno in izpolnjujoče, z zagotavljanjem varnega delovnega okolja in spoštovanjem osebnosti in individualnosti vsakega zaposlenega. 

Odgovorna dejanja.

Da bi v primeru kršitve načel te listine, rešili problem, mora višje vodstvo raziskati vzroke za kršitve in razvoj reforme tako, da preprečil njeno ponovitev v skladu s postopki skladnosti podjetja. Takojšnje razkritje javnosti in natančne informacije ter pojasnilo glede kršitve morajo biti izvedene ter prevzem odgovornosti za kršitev. Dosledni in pošteni disciplinski ukrepi morajo biti sprejeti, vključno v zvezi z višjimi kadri kjer je to potrebno. 


Sprejeto 1. oktobra 2003.