Konica Minolta

Slovenija

  • Slovenščina

Giving Shape to Ideas

Družbena odgovornost podjetja

PODJETJE

Kot vodilni ponudnik si v Konici Minolti Slovenija prizadevamo ponuditi izdelke, storitve in rešitve, ki so bistvenega pomena na področju upravljanja z dokumenti in poslovnih rešitvah.

Družbena odgovornost podjetja

Aktivnosti družbene odgovornosti (Corporate Social Responsibility - CSR aktivnosti) skupine Konica Minolta temeljijo na filozofiji uprave, "Ustvarjanje nove vrednosti" in njene Listine o poslovnem vedenju. Skupina si prizadeva izpolniti zaupanje in pričakovanja družbe, z izpolnjevanjem svojih obveznosti do vseh interesnih skupin ter prispevati k uresničitvi trajnostne družbe. 

Konica Minolta je podpisnica globalnega dogovora OZN (United Nations Global Compact), splošno sprejetih načel, katere zadevajo človekove pravice, delo, okolje in boj proti korupciji. Skupina se je prav tako pridružila "Global Compact Japan Network (GC-JN)". Politika skupine, spoštovati ta in druga splošno sprejeta načela, se jasno izraža v skupini Konica Minolta in je skupna vsem podjetjem po vsem svetu vključenim v skupino, s čimer se zagotovi skladnost Konice Minolte s temi splošnimi načeli.