Konica Minolta

Slovenija

  • Slovenščina

Giving Shape to Ideas

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

 

1. Opredelitev pojmov in pogoji uporabe

Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve je na voljo za uporabo samo pod naslednjimi pogoji in predpostavkami. Ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strain se uporabnik strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabniki ne strinjajo s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. Konica Minolta si pridržuje pravico spremeniti ali posodobiti ta določila in pogoje kadarkoli brez predhodnega obvestila.

2. Ponujene storitve

Konica Minolta ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene. Konica Minolta pridržuje pravico, da preneha ali omeji uporabo te spletne strani in ne sprejema nikakršne odgovornosti za stalno, neprekinjeno ali nespremenjeno razpoložljivost spletne strani ali katere koli njene vsebine. 

3. Področje uporabe

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne dele spletne strain, ki so namenjene za osebno uporabo. 

Konica Minolta izrecno izjavlja naslednje: 

• vsebino te spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, zvoke in postavitve so avtorske pravice ali last Konice Minolte ali drugače zaščitene z zakoni lastnine

• imena proizvodov, blagovnih znamk in imena podjetij so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. 

Uporaba teh vsebin za drug namen kot, katerega je predvidela Konica Minolta je prepovedano z zakonom, razen če je Konica Minolta dala predhodno pisno soglasje. 

4. Garancija, odgovornosti

Spletna stran odraža stanje informacij in tehnologije, ki je na voljo v času objave. Konica Minolta ne bo odgovorna za aktualnost, točnost ali popolnost vsebine, posebej, če so izvedene spremembe na Konica Minolta proizvodih ali spremembe v aplikacijah teh izdelkov, katere se lahko občasno razlikujejo od vsebine spletne strani. Konica Minolta prav tako tudi ne zagotavlja, da je vsebina spletne strani primerna za namene uporabnika. Konica Minolta in njeni zaposleni ne bo odgovorni za kakršno koli škodo ali slabosti ne glede na vrsto narave pri kateri lahko uporabnik pride med uporabo ali v zvezi z uporabo spletnega mesta in njegovih podstraneh. V primeru kršitve ene temeljnih obveznosti iz tega sporazuma, je obseg odgovornosti omejen na tipične, predvidljive pogodbene odškodnine. Ta omejitev ni veljavna v primerih, kjer je Konica Minolta popolnoma odgovoren za ECB zakone, t. i. za namensko ali hudo malomarnost, poškodbe življenj, zdravja ali poškodbe kršitev dolžnosti ali odgovornosti v skladu z zakoni o odgovornosti za proizvode. 

5. Povezave do drugih spletnih strani

V nekaterih delih spletne strani so povezave do drugih spletnih strani z dodatnimi informacijami, ki bi lahko bile zanimive za uporabnika. Ko kliknete na povezavo do te spletne strani, uporabnik zapusti spletno stran Konica Minolte.

Konica Minolta nima vpliva na trenutne ali prihodnje vsebine spletnih strani, ki so pod nadzorom tretje osebe. Konica Minolta zato ne more nositi odgovornosti za vsebino teh spletnih strani tretjih oseb in ni odgovorna, razen če se je Konica Minolta zavedala nezakonite vsebine pred določitvijo povezave.

6. Obveznosti uporabnikov

Uporabnik spletne strani je dolžan, z vsako uporabo spletne strani ali z ponujenimi storitvami delati v skladi z zakoni. Uporabnik nima pravice uporabiti mehanizme, programske opreme ali druge postopke, ki bi lahko, v kombinaciji s spletno stranjo povzročile škodo ali motnje na spletni strani. To velja tudi za vse namerne ukrepe, ki posledično lahko povzroči čezmerno obremenitev ali pritisk na spletni strani tehnične infrastrukture.

7. Varstvo podatkov

Spletni strani je lahko obiskana in uporabljena brez vnašanja osebnih podatkov uporabnika.

Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje storitev ali dostopa do posebnih območij ali registriracijo kot uporabnik z geslom. V teh primerih, Konica Minolta, poudarja, za kateri namen se zbirajo podatki, prav tako pa tudi informacijo ali je vnos podatkov prostovoljen ali obvezen za uporabo povezanih storitev.

Konica Minolta hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za posebne namene, s katerimi se uporabnik tako rečeno strinja. Uporaba osebnih podatkov za druge namene, se lahko izvede samo, ko je to legalno tudi dovoljeno. Vsi uporabniški podatki bodo ostali zaupni in se dostopni samo zaposlenim Konice Minolte ali njihovim zastopnikom, samo ko je izrecno potrebno izrecno potrebna uporaba s strani uporabnika. Podatki bo ne izdani zunanjim tretjim osebam, razen če je Konica Minolta pravno zavezana, da to mora storiti.

Na zahtevo, bo Konica Minolta uporabniku zagotavljala informacije o zbranih in shranjenih osebnih podatkih. Konica Minolta bo na uporabnikovo zahtevo popravila vse netočne podatke. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče sporazum z uporabo in shranjevanje osebnih podatkov in Konica Minolta takoj izbriše informacije po prejemu preklica. V tistih primerih, kjer je Konica Minolta dolžna hraniti podatke za določeno časovno obdobje, pa bo dostop do podatkov onemogočen.

8. Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče

Uporablja se slovensko pravo za uporabo te spletne strani in uporabo teh določb in pogojev. V primerih, ko je stranka trgovec ali pravna oseba javnega prava ali ni pristojnega fiksnega sodišča, je pristojneno sodišče v Ljubljani pristojno za reševanje sporov glede uporabe spletne strani ali teh pogojev in določil.