Konica Minolta

Slovenija

  • Slovenščina

Giving Shape to Ideas

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti

Konica Minolta Slovenija, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

(zadnja sprememba 25. maj 2018)

 

Zaščita in varnost osebnih podatkov sta za nas izjemno pomembni komponenti. Kot taki predstavljata osrednji del našega procesa skladnosti poslovanja. To velja tudi za varstvo osebnih podatkov, splošno in povezanim z uporabo naše spletne strani.

 

1. ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV - UVODNO

 

1.1 Splošno
Na splošno obdelujemo vaše osebne podatke v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (nadalje: Splošna uredba o varstvu podatkov ali SUVP) in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije na področju varstva osebnih podatkov. Dodatne informacije glede na namen obdelave vaših osebnih podatkov so zagotovljene v nadaljevanju in v ustreznih izjavah, informacijah in morebitnih drugih dokumentih, ki so vam posredovani.

 

1.2 Upravljavec osebnih podatkov je:
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SLOVENIJA, poslovne rešitve, d.o.o.
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Kavčnik Boštjan
matična številka: 5475716000
davčna številka: SI 27495345
e-naslov: gdpr(at)konicaminolta.si
telefonska številka: 01 568 05 00 

 

2. ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV – NAMENI OBDELAVE, PRAVNA INFORMACIJA IN PRAVICE POSAMEZNIKA

 

2.1 Nameni, povezani z izvajanjem pogodbe ali ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe
Osebne podatke načeloma obdelujemo samo za izvajanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami, oziroma za izpolnjevanje vaših naročil. Osebne podatke prav tako obdelujemo za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe. Osebne podatke torej obdelujemo, kadar je obdelava potrebna v okviru sklenjene pogodbe ali namena sklenitve pogodbe.

 

V navedenih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6, odstavka 1, pododstavka 1, točke (b) SUVP.

Nekatere storitve, ki jih ponujamo na naši spletni strani, je mogoče zagotavljati le, če vas lahko kontaktiramo (npr. zahteve za dodatne informacije o produktih ali naročilo storitev). V zvezi s tem je možnost uporabe teh storitev odvisna od tega, katere kontaktne podatke nam dajete  (naziv, ime, priimek, elektronski naslov, stacionarni telefon, mobilni telefon, funkcija, ime podjetja, naslov podjetja, poštna številka, kraj). Osebne podatke obdelujemo le v obsegu in za namen, ki je potreben za zagotavljanje ustrezne storitve. Podatkov, ki ste nam jih posredovali za namene kontaktiranja ne obdelujemo na noben drug način in za noben drug namen, razen če je to dovoljeno v skladu z zakonskimi določili ali ste se s tem izrecno strinjali.

 

2.2 Nameni v skladu z vašo privolitvijo
Osebne podatke lahko obdelujemo tudi za namene, ki so določeni v izjavi o privolitvi z obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jo podali (npr. za raziskave trga, obdelovanje drugih kategorij osebnih podatkov, ipd.).

 

V navedenem primeru vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6, odstavka 1, pododstavka 1, točke (a) SUVP.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Za preklic privolitve se lahko obrnete na kontaktno osebo navedeno v členu "5. Kontakt pooblaščene osebe". Privolitev lahko prekličete pisno, s podajo pisne izjave o preklicu privolitve na naslov Konica Minolta Slovenija, d.o.o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana, s preklicem privolitve na e-naslov gdpr(at)konicaminolta.si ali s klikom na povezavo Odjava, ki vam bo poslana v vsakem elektronskem sporočilu.

 

2.3. Nameni na podlagi našega zakonitega interesa
Osebne podatke lahko obdelujemo tudi, ko je to potrebno zaradi zasledovanja naših zakonitih interesov, če ne prevladajo interesi ali temeljne pravice ali svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Tak zakoniti interes na primer obstaja, kadar obstaja zadevno in ustrezno razmerje med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, na primer kadar je tak posameznik stranka upravljavca.

 

Za zakoniti interes upravljavca lahko šteje obdelava osebnih podatkov za neposredno trženje, če posameznik ne nasporotuje taki obdelavi. Če ne želite prejemati oglasnih vsebin, imate pravico, da kadarkoli vložite ustrezen ugovor.

 

V navedenem primeru vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6, odstavka 1, točke (f) SUVP.

 

2.4. Ostali nameni
Poleg namenov obdelave osebnih podatkov, opisanih zgoraj, lahko osebne podatke obdelujemo tudi za druge namene, za katere je obdelava podatkov zakonita, zlasti na primer za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas, kot to določa člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (c) SUVP.

 

2.5. Kategorije podatkov, ki se obdelujejo in jih nismo pridobili neposredno od vas
Obdelujemo osebne podatke, ki smo jih v skladu z zakonom zbrali, jih prejeli ali drugače pridobili iz javno dostopnih virov (na primer telefonski imenik, agencija za javnopravne evidence – Ajpes, podatki, objavljeni na internetu in v drugih medijih). Podatki se tudi v navedenem primeru obdelujejo skladno z zakonskimi zahtevami.

 

Osebni podatki v zgoraj navedenem primeru so zlasti: osebno ime, naslov, telefonska številka, e-naslov, funkcija.

 

2.6. Prejemniki vaših podatkov
Vaše osebne podatke prejmejo oddelki v naši družbi, ki so pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov in jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti oziroma za zgoraj opredeljene namene obdelave (oddelek trženja, servisa, prodaje, administracije).

 

Osebni podatki so posredovani tretjim osebam v primeru:
- da gre za izvajanje pogodbe z vami,
- da gre za naše pogodbene obdelovalce osebnih podatkov (npr. računovodstvo ali IT strokovnjake, itd.) ali pa
- v primeru zakonskih zahtev, javnega interesa ali v primeru zakonitega interesa,
- z vašo privolitvijo.

 

Prejemniki vaših podatkov lahko le te obdelujejo samo za namene, za katere so jim le ti bili posredovani. Obdelovalce izbiramo zelo skrbno. Tudi v primeru sodelovanja z obdelovalci ostajamo odgovorni za zaščito vaših podatkov.

 

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo in ne izposojamo.

 

2.7. Čas shranjevanja podatkov
Vaše podatke shranjujemo v času trajanja našega pogodbenega razmerja. Sem sodi tudi čas, ko se izvajajo ukrepi na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe. Vaše osebne podatke časovno omejeno nadalje obdelujemo, če je to potrebno zaradi naših zakonitih interesov (do poteka zastaralnih rokov).

 

Pri času shranjevanja smo dolžni upoštevati zakonske zahteve (davčno in gospodarsko pravo), ki določajo nekatere roke za shranjevanje dokumentacije, ki trajajo deset let po prenehanju pogodbenega razmerja (5. odstavek 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1). Nekateri predpisi lahko zahtevajo še daljše obdobje shranjevanja.

 

Podatki, katerih shranjevanje ni več potrebno, se redno izbrišejo, če zaradi prednostnih zakonitih interesov ni potrebna njihova nadaljnja obdelava. Če ni navedeno drugače, brisanje in omejitev uporabe osebnih podatkov izvajamo v skladu z določili členov 17 in 18 SUVP.

 

2.8 Obdelava podatkov v tretji državi
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nobenim uporabnikom v tretjo državo (zunaj EGP) ali mednarodno organizacijo.

Kadar se v zelo redkih izjemah vaši podatki izjemoma obdelujejo v državah zunaj Evropske unije (v t. i. tretjih državah), se to lahko zgodi samo na podlagi vaše izrecne privolitve, če je tako zakonsko določeno, ali če je to potrebno za izvedbo storitev po vašem naročilu. Če v teh izjemnih primerih obdelujemo podatke v tretjih državah, se to izvaja z določenimi ukrepi (tj. na podlagi sklepa o ustreznosti Evropske komisije, člen 44 SUVP).

 

3. VAŠE PRAVICE GLEDE VARSTVA PODATKOV

3.1 Na podlagi določb Splošne uredbe o varstvu podatkov in nacionalne zakonodaje, imate naslednje pravice:

- Pravico do dostopa (15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Imate pravico, da vas obvestimo, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov ter relevantne informacije.

- Pravico do popravka (16. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Imate pravico, da na vašo zahtevo popravimo netočne osebne podatke (npr. če so le ti nepravilni ali pomankljivi).

- Pravico do izbrisa (17. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Imate pravico, da zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo, če za to obstojijo zakoniti razlogi.

- Pravico do omejitve obdelave (18. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Imate pravico, da zahtevate, da omejimo obdelavo, kadar za to obstojijo zakoniti razlogi (npr. če izbris ni mogoč ali v primeru spora v zvezi z dolžnostjo izbrisa).

- Pravico do prenosljivosti podatkov (20. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Imate pravico, da prejmete svoje podatke v skladu z 20. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, skladno s predpisanimi pogoji.

- Pravico do ugovora (21. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših podatkov, skladno s predpisanimi pogoji.

 

Vsakemu uporabniku, ki so bili osebni podatki razkriti, bomo sporočili vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave v skladu s členom 16, členom 17(1) in členom 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. O teh uporabnikih vas bomo obvestili, če boste to zahtevali.

 

Imate tudi pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov (22. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), če so za to izpolnjeni pogoji.

 

V vsakem primeru lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov. Priporočamo vam, da se pred vložitvijo pritožbe z ustrezno zahtevo najprej obrnete na nas na kontakt, naveden v členu 5 Kontakt.

 

3.2 Prisotnost avtomatiziranih odločitev, vključno s profiliranjem
Da bi izboljšali in vašim potrebam prilagodili komunikacijo z vami, zbiramo osebne podatke na "ecm.konicaminolta.si" portalu za namen profiliranja samo, v kolikor ste podali posebno privolitev za to. Naš namen in cilj izvajanja slednjih aktivnosti je, da vam zagotovimo najbolj zanimivo tržno vsebino o Konica Minolta rešitvah, ki jih oblikujemo glede na vaše potrebe in vaš profil. Zato hranimo podatke, kot: ime, priimek, e-poštni naslov, ime podjetja, naslov podjetja, telefonska številka, velikost podjetja, industrija, naziv delovnega mesta, delovna vloga.

 

4. DODATNA IZJAVA O ZASEBNOSTI ZA NAŠO SPLETNO STRAN

 

4.1 Varstvo osebnih podatkov na spletni strani
Ko uporabljate naše spletno mesto samo v informativne namene, tj. če se ne registrirate in nam ne posredujete podatkov na drug način, zbiramo samo tiste osebne podatke, ki jih v naš strežnik pošilja vaš osebni brskalnik. Ti podatki so potrebni zaradi tehničnih razlogov, da vam lahko prikažemo spletno mesto. Ti podatki so tudi potrebni zaradi tehničnih razlogov za zagotavljanje stabilnosti in varnosti našega spletnega mesta. (Pravna podlaga je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP). Ti podatki so:
- Naslov IP;
- Datum in čas poizvedbe;
- Država izvora poizvedbe;
- Vsebina poizvedbe (konkretna stran);
- Status dostopa/koda statusa http;
- Spletno mesto, s katerega prihaja zahteva
- Brskalnik
- Operacijski sistem in vmesnik
- Jezik in različica programske opreme brskalnika
- Prenesena količina podatkov
- Razlika časovnih pasov glede na greenwiški srednji čas (GMT)

 

Nekatere storitve, ki jih ponujamo na našem spletnem mestu, lahko opravimo le, če lahko stopimo v stik z vami. V tem oziru so vam te storitve na voljo pod pogojem, da nam posredujete določene osebne (kontaktne) podatke. Te podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo le kolikor je to potrebno za izvajanje posameznih storitev. Kadar navežete stik z nami prek e-pošte ali prek kontaktnega obrazca, podatke, ki nam jih posredujete (vaš e-poštni naslov in druge podatke, ki nam jih pošljete prostovoljno, denimo vaše ime in vašo telefonsko številko), shranimo za namene obdelave vašega zahtevka in da bi vam po potrebi odgovorili na vprašanja. Ko hramba vaših podatkov ne bo več potrebna, bomo vaše podatke izbrisali. Obdelavo omejimo, če obstaja zakonska obveznost hrambe. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

4.2 Aplikacije
Aplikacije lahko prenesete na pod-domeni "evolution.konicaminolta.eu". Za prenos aplikacij se morate za to najprej registrirati na "bizhub evolution" portalu. Podatki bodo zbrani v okviru postopka registracije in bodo obdelani za pripravo prijave: naslov podjetja, status stranke, naslov, ime in priimek, številka telefona in telefaksa, elektronski naslov. Če ste se posebej strinjali s tem, bo vaš elektronski naslov uporabljen tudi za pošiljanje obvestil za namen neposrednega trženja.

 

4.3 Zbiranje in obdelava podatkov o komunikacijah in uporabi

Pravilnik o zasebnosti za uporabo storitve Google Analytics
Ta spletna stran uporablja funkcije storitve Google Analytics za spletno analitiko. Ponudnik je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA.

 

Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. To so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Podatki, ki jih o vaši uporabi te spletne strani ustvari piškotek, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

 

Če želite več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki storitve Google Analytics, obiščite Googlov pravilnik o zasebnosti: support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Vtičnik brskalnika
Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da prilagodite nastavitve programske opreme brskalnika; Vendar pa bi radi poudarili, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti izkoristiti vseh funkcij naše spletne strani. Googlu lahko preprečite zbiranje in obdelavo podatkov (vključno z vašim IP naslovom), povezanim z vašo uporabo spletne Strani (vključno z vašim IP naslovom), ter obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na povezavi: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Protislovje proti zbiranju podatkov
Zbiranje svojih podatkov storitve Google Analytics lahko preprečite s klikom na povezavo: tools.google.com/dlpage/gaoptout in onemogočite nastavitve piškotka na način, da preprečuje zbiranje podatkov ob prihodnjih obiskih te spletne strani.

 

IP anonimizacija
Na tej spletni strani uporabljamo funkcijo »Aktivacija IP anonimizacije«. V državah članicah Evropske Unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem Gospodarskem Prostoru, bo to že prej zmanjšalo vidnost vašega IP naslova. Samo v izjemnih primerih bo celotni IP naslov prenesen na Googlov strežnik v ZDA in tam okrajšan. Google bo v imenu upravljavca te spletne strani uporabil te podatke za ovrednotenje uporabe spletne strani, za zbiranje poročil o dejavnostih spletne strani in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.


Pravna podlaga za uporabo storitev Google Analytics je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Pravilnik o zasebnosti za uporabo Google Adsense
Ta spletna stran uporablja Google AdSense, storitev za vključitev oglasov od Google Inc. (»Google«). Google AdSense uporablja piškotke, besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in lahko analizirajo, kako uporabniki uporabljajo spletno stran. Google AdSense uporablja tako imenovane spletne svetilnike (nevidne slike). S temi spletnimi svetilkami se informacije lahko ocenijo kot promet obiskovalcev na teh straneh.

 

Informacije, ki jih ustvarijo piškotki in spletni svetilniki na tej spletni strani (vključno z vašim IP naslovom), ter dostavo oglasnih formatov se posredujejo Googlovemu strežniku v ZDA in shranijo tam. Te informacije lahko Google posreduje kateremu od Googlovih izvajalcev. Google vašega IP-naslova ne bo povezal z nobenimi drugimi podatki, ki jih morda ima o vas.

 

Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev v vašem brskalniku, vendar opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo vaših podatkov s strani Googla na zgoraj opisani način in za zgoraj navedene namene.

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Google Adsense je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

reCaptcha
Na tej spletni strani uporabljamo storitev reCAPTCHA, ki jo zagotavlja Google Inc. (»Google«), da bi zaščitili vaše podatke, ki jih pošiljate preko obrazcev. Ta vtičnik preveri ali ste oseba zato da prepreči, da bi nekatere funkcije spletne strani uporabljali nepooblaščeni "boti". Poizvedba preko tega vtičnika vključuje pošiljanje IP naslova in morda drugih podatkov, ki jih Google potrebuje za storitev Google reCAPTCHA. V ta namen bo vtičnik Googlu sporočil in uporabil vaš vnos. Vendar pa je vaš IP naslov v državah članicah Evropske Unije ali v drugih državah, ki so podpisnice Sporazuma o Evropskem Gospodarskem Prostoru, pred tem Google že odstranil in je kot tak anonimiziran. Samo v izjemnih primerih je poln IP naslov lahko prenesen na Googlov strežnik v Združenih državah in tam okrajšan. Google bo v imenu operaterja te spletne strani uporabil te podatke za oceno vaše uporabe te storitve. IP naslov, ki ga je posredoval reCaptcha vaš spletni brskalnik, ne bo združen z drugimi podatki iz Googla.

 

Za to zbiranje podatkov veljajo predpisi o varstvu podatkov Googla (Google Inc.). Če želite več informacij o Googlovem pravilniku o zasebnosti, obiščite spletno mesto: www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Z uporabo storitve reCAPTCHA soglašate z obdelavo vaših podatkov s strani Googla na zgoraj opisani način in za zgoraj navedene namene.

 

Pravna podlaga za uporabo storitev reCaptcha je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Uporaba storitve Piwik
Ta spletna stran uporablja storitev Piwik, ki je odprtokodna programska oprema za statistično analizo informacij o dostopu obiskovalcev. Piwik uporablja piškotke, ki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi te spletne strani, so shranjene na strežniku ponudnika v Nemčiji. IP naslov se anonimizira takoj po obdelavi in ​​pred shranjevanjem. Če želite preprečiti namestitev piškotkov, to storite preko ustreznih nastavitev v programski opremi vašega spletnega brskalnika; vendar pa želimo poudariti, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti izkoristiti vseh funkcij te spletne strani. To lahko naredite tukaj. Več informacij o varstvu podatkov drugega ponudnika je na voljo na naslovu: http://piwik.org/privacy/policy.

Pravna podlaga za uporabo programske opreme Piwik je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Uporaba storitve Adobe Analytics (Omniture)
Da bi prilagodili zasnovo naše spletne strani v skladu z vašimi potrebami, pod psevdonimom uporabljamo uporabniške profile z uporabo storitve Adobe Analytics (Omniture). Adobe Analytics uporablja piškotke in sledilne pike, ki se običajno prenesejo na strežnik Adobe in tam shranijo. Ker smo na strežniku aktivirali anonimizacijo naslovov IP, se procesi zaznavanja geolokacij in meritev dosegajo le z uporabo IP naslovov, pri katerih je zadnji oktet padel. Soglasje ustvarjanje in uporabo psevdonimiziranih profilov, lahko z deaktiviranjem uporabe analize s strani Adobe, prek sledeče povezave prekličete kadarkoli: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Adobe Analytics je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Podatkovna zaščita za uporabo Facebook vtičnikov (gumb "Všeč mi je")
Na naših straneh so vključeni vtičniki socialnega omrežja Facebook, ponudnika Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ZDA. Facebook vtičnike lahko prepoznate po Facebook logotipu ali kot "Všeč mi je" gumbu na naši spletni strani. Pregled Facebook vtičnikov najdete tukaj: developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Ko obiščete naše strani, vtičnik ustvari neposredno povezavo med brskalnikom in strežnikom Facebook. Facebook bo obveščen, da ste obiskali našo spletno stran z vašim IP naslovom. Če kliknete Facebook gumb »Všeč mi je«, medtem ko ste prijavljeni v svoj Facebook račun, lahko vsebino naših strani povežete s svojim Facebook profilom. To omogoča Facebooku, da poveže obisk naših strani z vašim uporabniškim računom. Poudariti želimo, da kot ponudnik naše spletne strani od Facebooka ne dobivamo nobene informacije o vsebini prenesenih podatkov, kot tudi o njihovi uporabi. Za več informacij si oglejte izjavo o zasebnosti Facebooka na naslovu: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

Če ne želite, da Facebook poveže obisk naših strani z vašim Facebook uporabniškim računom, se odjavite z vašega Facebook uporabniškega računa.

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Facebook vtičnikov je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Merjenje konverzij s Facebook Pixelom
Z vašim privoljenjem uporabljamo "akcijski pixel" od Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA ("Facebook"). Lahko ga uporabljamo za sledenje uporabnikov, ki so videli ali kliknili na naš Facebook oglas. To nam omogoča spremljanje učinkovitosti oglaševanja na spletu (upraba za statistične in tržne raziskave). Tako zbrani podatki so za nas anonimni, tj. ne vidimo osebnih podatkov posameznih uporabnikov. Vendar pa lahko Facebook te podatke shrani in obdeluje, o čemer vas bo po našem vedenju tudi obvestil. Facebook lahko te podatke poveže z vašim Facebook računom in v skladu s Facebook pravili te podatke uporablja tudi lastno oglaševanje (več na https://www.facebook.com/about/privacy/update). Facebooku in njegovim partnerjem lahko omogočite, da oglase vključijo in/ali izključijo. V ta namen se lahko na vašem računalniku shrani piškotek.

 

To privolitev lahko dajo le uporabniki starejši od 13 let. Če ste mlajši, prosimo prosite za nasvet vašega zakonitega skrbnika.

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Facebook Pixel je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (a) SUVP.

 

Izjava o varovanju zasebnosti za LinkedIn
Naša spletna stran uporablja funkcije omrežja LinkedIn. Ponudnik je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Povezava s strežniki LinkedIn je oblikovana za vsak dostop do našega spletne strani, ki vključuje funkcije od LinkedIn. LinkedIn je obveščen, da ste obiskali našo spletno stran s svojim IP naslovom. Če kliknete gumb "Priporoči" in ste prijavljeni v vaš LinkedIn račun, lahko LinkedIn poveže obisk naše spletne strani z vami in vašim LinkedIn uporabniškim računom. Obveščamo vas, da kot upravljavec te spletne strani nismo seznanjeni z vsebino podatkov, ki se posredujejo na LinkedIn ali kako se ti podatki nadalje uporabljajo.

 

Več o tem lahko preberete naslovu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Pravna podlaga za uporabo storitev LinkedIn je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Izjava o varovanju zasebnosti za Twitter
Na naši spletni strani so integrirane funkcije storitve Twitter. Funkcije ponuja Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Z uporabo Twitterja in funkcije "Re-Tweet" se vaši obiski spletnih strani povežejo z vašim Twitter računom in postanejo vidni/znani drugim uporabnikom. Ti podatki se posredujejo tudi Twitteru. Obveščamo vas, da kot upravljavec te spletne strani nismo seznanjeni z vsebino podatkov, ki se posredujejo na Twitter ali kako se ti podatki nadalje uporabljajo. Če želite več informacij, glejte http v izjavi o zasebnosti za Twitter: twitter.com/privacy 

 

Vaše nastavitve zasebnosti v vašem Twitterju uporabniškem računu lahko spremenite na: http://twitter.com/account/settings

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Twitter je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Pravilnik o zasebnosti za YouTube
Naša spletna stran uporablja vtičnike od Googlove spletne strani YouTube. Stran upravlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete eno od naših spletnih mest, ki omogočajo YouTube storitve, boste povezani z YouTub strežniki. Youtube strežnik je obveščen, katere od naših spletnih strani ste obiskali.

Če ste prijavljeni v vaš YouTube uporabniški račun, omogočite YouTube, da vaše vedenje pregledovanja spletnih strani preslika neposredno v vaš osebni profil. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega YouTube računa. Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki si oglejte YouTube  pravilnik o zasebnosti na: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Pravna podlaga za vdelavo YouTubovih videoposnetkov je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Pravilnik o zasebnosti za uporabo Vimeo
Na naši spletni strani so vtičniki za video portal Vimeo od Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. Vsakič, ko obiščete spletno stran, ki ponuja enega ali več video posnetkov Vimeo, se vzpostavi neposredna povezava med brskalnikom in strežnikom Vimeo v ZDA. Informacije o vašem obisku in vašem IP-naslovu se shranijo na tem strežniku.

 

Preko interakcije z Vimeo vtičniki (npr. s klikom na gumb za predvajanje) bodo poslani ti podatki v Vimeo in tam shranjeni. Če imate uporabniški račun Vimeo in ne želite, da Vimeo zbira vaše uporabniške podatke, se morate pred prijavo na to spletno mesto odjaviti v Vimeu.

 

Pravilnik o zasebnosti za Vimeo z dodatnimi informacijami o zbiranju in uporabi vaših uporabniških podatkov s strani Vimeo je na voljo na: www.vimeo.com/privacy.

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Vimeo je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Politika zasebnosti za uporabo "Glasila"

Konica Minolta ponuja strankam in zainteresiranim uporabnikom novice/glasilo. Da se naročite na glasilo, morate vnesti samo vaš e-poštni naslov. Izpolnjevanje ostalih polj je prostovoljno in podatki se uporabljajo za vas osebno. Registracija za glasilo je s tako imenovano dvojno možnostjo prijave ("double-opt-in"). Ko se registrirate, vam pošljemo e-poštno sporočilo na e-poštni naslov, ki ste ga navedli in vas prosimo, da potrdite, da želite prejemati informacije. Če registracije ne potrdite tako, da kliknete povezavo v e-poštnem sporočilu, bo povezava, ki smo jo poslali, deaktivirana in vaši podatki izbrisani. Če soglašate s prejemom, boste imeli dostop do naslednjih informacij:

- novic in najnovejših informacij o našem prodajnem programu,

- ekskluzivnih vabil na dogodke, sejme in webinar-je,

- zgodbe o uspehu, študije primerov,

- različne študije, tržne raziskave, "whitepapers",

- ankete o zadovoljstvu strank.

 

Kot del postopka registracije shranimo IP naslove, ki jih uporabljate in datume registracije in potrditve registracije. Če nam podate svoje soglasje, bomo spremljali vaše vedenje (obnašanje) na naši spletni strani in v glasilu, ki ga boste prejemali in ga povezali z vašim e-poštnim naslovom/uporabniškim profilom v naši podatkovni bazi. Hkrati shranimo tudi podatke o brskalniku, ki ga uporabljate, o nastavitvah operacijskega sistema, ki ga uporabljate, in o vaši internetni povezavi, ki ste jo uporabili za dostop do našega spletnega mesta. Glasilo, ki vam ga pošiljamo, nam pošljejo potrdilo o prejemu in branju, ter informacije o povezavah, ki ste jih kliknili v našem glasilu. Shranimo tudi področja, ki ste jih obiskali na naši spletni strani in v naših aplikacijah. Z ustvarjanjem osebnega uporabniškega profila, želimo osredotočiti naše oglaševanje tako, da bo prilagojeno vašim interesom in optimizirati izdelke na naši spletni strani za vas.

 

Naše glasilo vsebuje informacije in novice o podjetju Konica Minolta Slovenija, d.o.o.

 

Od glasila se lahko odjavite kadarkoli želite. Prav tako lahko pošljete e-pošto na gdpr(at)konicaminolta.si ali uporabite kontaktne podatke v obvestilu spletnega mesta.

 

Vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Politika zasebnosti za uporabo Markomi

Markomi uporabljamo za registracijo uporabnikov za glasilo, da vam lahko pošljemo informacije. Markomi nam pomaga zbirati statistične podatke o uporabi naše spletne strani, kar nam omogoča ustrezno optimizacijo s katero lahko izvajamo večkanalno in e-poštno trženo komunikacijo. Z namenom, da lahko določimo specifične komunikacijske procese, je obdelava delno avtomatizirana. Markomi uporablja piškotke (besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniku – več v členu 4.4), s katerimi spremljamo in analiziramo uporabo spletne strani. Na ta način lahko zagotovimo informacije, prilagojene interesom uporabnika. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki, se pošljejo na strežnik, nameščen v EU/EGP in so tam shranjene. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite prek svojih nastavitev v nastavitvah programske opreme brskalnika. Vendar lahko nastavitve, povzročijo, da ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na naši spletni strani.

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Markomi je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

Politika zasebnosti za uporabo Marketo
Na naših spletnih straneh za zbiranje in shranjevanje podatkov za namene trženja in optimizacije, uporabljamo tehnologije od Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, ZDA. Marketo uporablja piškotke za sledenje uporabe te spletne strani. Ti podatki se uporabljajo za sestavljanje profilov uporabe pod psevdonimom. Neznani obiskovalci so registrirani kot anonimni uporabniki. Podatke o zasebnosti podatkov in pravilih zbiranja podatkov od Marketa najdete na naslovu http://www.marketo.com/privacy.php.

 

Pravna podlaga za uporabo storitev Marketo je člen 6, odstavek 1, pododstavek 1, točka (f) SUVP.

 

4.4. Uporaba piškotkov
Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke in se shranijo na trdi disk, ki ga določi vaš brskalnik. Spletno mesto, ki shrani piškotek, prek piškotka pridobiva določene informacije. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, se izbriše ob zaključku seje brskalnika (t. i. sejni piškotki ali Session Cookies). Ostali piškotki ostanejo v vaši napravi in nam omogočajo, da prepoznamo vaš brskalnik ob vašem naslednjem obisku (trajni piškotki). Na tej povezavi si lahko ogledate našo izjavo o piškotkih. V nastavitvah brskalnika, ki ga uporabljate, lahko zavrnete sprejemanje piškotkov ali pa zavrnitev omejite samo na piškotke tretjih oseb, t. i. "Third Party Cookies". Vaše nastavitve brskalnika lahko povzročijo, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naše spletne ponudbe.

 

5. KONTAKT POOBLAŠČENE IN KONTAKTNE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, se lahko kadar koli obrnete na našo kontaktno in/ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

 

Ti osebi sta:

Pooblaščena oseba:

Kontaktna oseba:

Dr. Frederike Rehker

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Nemčija

Telefon: +49 (0)511 7404-0

dataprotection(at)konicaminolta.eu

Matjaž Babnik

Konica Minolta Slovenija, d.o.o.

Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 568 05 11

gdpr(at)konicaminolta.si