Printernet of Things – nove priložnosti!

Ljubljana | 31. jul 2019

Printernet of Things – nove priložnosti!

V enem od blogov sem pisal o IoT (Internet of Things), katerega pričakovanja so eksponentna rast v prihodnjih letih. To v segmentih produktnih inovacij, personaliziranih ponudb in optimiziranih storitev dostave, predstavlja tudi veliko priložnost za proizvajalce multifunkcijskih tiskalnikov. IoT ima izjemen potencial za izboljšanje odnosov s strankami, kar pa seveda ponuja tudi nove vire prihodka. Zato bom danes pisal o PoT (Printernet of things) – besedno zvezo sem sicer skoval sam.


Proizvajalci multifunkcijskih tiskalnikov se že danes v veliki meri preusmerjamo na področji rešitev in storitev. Pametni tiskalniki in inteligentni multifunkcijskimi tiskalniki nam omogočajo širjenje ponudbe. Tako se za multifunkcijske tiskalnike, preko digitalizacije papirnih dokumentov, odpirajo nove priložnosti integracije v delovne procese.


Multifunkcijski tiskalniki so sestavni del IoT.
Koncept IoT ni nov. Razvil se je iz tehnologije povezav stroj-stroj (machine-to-machine – M2M). IoT brezžično povezuje stroje, naprave, aparate in ljudi (recimo srčni spodbujevalniki). Odvisno od funkcije naprave, lahko zajamemo različne informacije o uporabi, delovanju ter stanju. Te informacije lahko uporabimo za oddaljen nadzor, načrtovanje vzdrževanja, popravila na daljavo in analiz za različne izboljšave.

Ta pristop v tiskalniški industriji ni nič novega. Današnji napredni tiskalniki in multifunkcijski tiskalniki ustvarijo zajetno količino različnih podatkov, ki jih lahko uporabimo za oddaljen nadzor, predvidevanje vzdrževalnih opravil in točno dostavo potrošnih materialov. MPS (Managed Print Services) nam omogoča, da informacije multifunkcijskih tiskalnikov, uporabimo za analize in ustvarjanje poročil o delovanju in posledično na podlagi teh, izboljšamo uporabniško izkušnjo.

Hkrati operacijski sistemi multifunkcijskih tiskalnikov omogočajo razvoj različnih aplikacij, kot na primer za mobilno tiskanje, zajem dokumentov ali integracijo v poslovne procese. Tovrstne aplikacije omogočajo uporabnikom uporabo direktno na multifunkcijskih tiskalnikih, aplikacije pa so povezane oziroma integrirane v sam sistem podjetja. Multifunkcijski tiskalniki, integrirani v IT omrežje podjetja, tako postanejo sofisticirani sistemi za upravljanje dokumentnih procesov.


Kako izkoristiti priložnosti.
Proizvajalci tiskalnikov se moramo osredotočiti na prednosti naših produktov, izboljšanju njihove povezljivosti in inteligence.  To omogoča dolgoročna partnerstva s strankami ter posledično višje prihodke. Glavne priložnosti se kažejo na kar nekaj področjih.

  • Preobrazba storitvenega modela. Sam model se že odmika od prodaje opreme oziroma produktov, v prodajo storitev in rešitev. Te storitve ustvarijo ponavljajoč se prihodek in še bolj pomembno, ustvarjajo vezi s stranko še dolgo po nakupu produkta. Takšna ponudba seveda ni novost. Pri nas je to S+M pogodba, ki jo ob nakupu multifunkcijskega tiskalnika nudimo našim strankam. Poglavitna prednost je, da z enostavnim načinom plačila po uporabi (pay-per-use), strankam zagotovimo kvalitetno vzdrževanje, originalni potrošni material, preko oddaljenega nadzora lahko tudi odpravo napak na daljavo in podobno. Še zmeraj pa je tu prostor za inovacije. Na primer plačevanje po času dejanske uporabe, ali glede na mesečne prihranke kot posledice uporabe storitve.
  • Predvidevanje servisiranja in vzdrževanja. Nedelovanje aparata s strani stranke vzpodbuja zahteve po boljši kvaliteti servisiranja in zanesljivosti. S preučevanjem podatkov, ki jih pošlje aparat, lahko predvidevamo vzdrževalna dela in servisiranje, hkrati pa ocenimo, glede na analizo uporabe aparata, kdaj je najprimernejši čas za izvedbo vzdrževanja. Takšen pristop ne le zmanjša čas nedelovanja aparata, temveč prihrani tudi stroške, saj vzdrževalna dela izvedemo preventivno, ali le ko so potrebna.
  • Avtomatsko naročanje potrošnega materiala. Aparati se lahko diagnosticirajo sami in nam pošljejo poročilo o količinah potrošnega materiala – kartuš tonerjev, sponk, razvijalnih enot in druge. To je priložnost za pravočasno dostavo originalnega potrošnega materiala. Z vidika strank je to dobrodošla storitev. Ne more se zgoditi, da potrošnega materiala zmanjka in zaradi tega aparat stoji – vi pa morate natisniti pomemben dokument. Poleg tega ste s tem razbremenili enega od zaposlenih, ker mu ni treba skrbeti in dnevno na aparatu preverjati stanje potrošnega materiala.
  • Širjenje ekosistema razvijalcev in partnerjev. IoT je sam po sebi zelo povezan in raznolik ekosistem – večji kot je, večja je njegova vrednost za vse partnerje. Razdrobljenost proizvajalcev multifunkcijskih tiskalnikov povzroča veliko raznolikost produktov, programske opreme in uporabljenih platform. Prehod na odprto platformo (API) bo prinesel mnoge prednosti. Na primer, API platforma na multifunkcijskih tiskalnikih (naši že delujejo na API platformi) omogoča neodvisnim IoT razvijalcem razvoj lastnih aplikacij, ki jih bomo lahko namestili na aparate in s tem še povečali nabor funkcionalnosti, kar zopet prinaša prednosti za končnega uporabnika. Prava pot je torej uporaba odprte platforme s široko povezljivostjo za mobilne naprave in aplikacije.


Danes moramo proizvajalci multifunkcijskih tiskalnikov in tiskalnikov čimbolj izkoristiti trenutne zmogljivosti. Aparati že imajo vgrajene mnoge pametne tehnologije, ki omogočajo številne nove funkcionalnosti in načine uporabe. Medtem ko se količina tiskanih dokumentov zmanjšuje, se tako odpirajo nove priložnosti. Multifunkcijski tiskalniki niso več (ne bodo več) zgolj aparat s funkcijo tiskanja, kopiranja, skeniranja in faksiranja. Postali so (bodo) sodobno komunikacijsko središče, integrirano v vaše IT poslovno okolje, ki poleg že navedenega omogočajo digitalizacijo, zagon poslovnih procesov, brskanje po spletu, komunikacijo z dobaviteljem o stanju in statusu, avtomatizacijo dokumentnih tokov …


Matjaž Babnik


Vodja marketinga
quotation marks

Matjaž Babnik je v Konici Minolti zaposlen od leta 2002. Njegov staž mu daje edinstven vpogled v razvoj in spremembe, ki jih je v tem obdobju doživela Konica Minolta in z njeno dejavnostjo povezana industrija. Matjaž Babnik je v podjetju Konica Minolta vodja marketinga na nivoju Adrija regije, kar trenutno vključuje Slovenijo, Hrvaško in Bosno.

Matjaž Babnik

Vodja marketinga